3D s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 920 1821 156 8691 168 1981 019 523795 771
Bankové úvery 1 7931 8511 178807,00869,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,032,051,831,971,83
Bežné bankové úvery 1 7931 8511 178807,00869,00
Časové rozlíšenie aktív 5 8465 2936 7481 4204 379
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000088,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16720,1455-0,03640,1785-0,9496
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1863-0,19900,0461-0,21281,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95830,94161,101,011,14
Celkové tržby 4 754 8412 385 0232 251 5872 007 2400,0000
Celkový dlh 939 670561 033611 610512 431424 701
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -191 96334 09629 742-38 782-274 432
Čistá hodnota zákazky 145 7340,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 193 75629 844116 52396 265352 283
Čistý cash flow 163 912-86 67920 258-90 507352 283
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 527 30357 33471 20557 744157 325
Čistý zisk 411 77439 83150 58338 087151 953
Čistý zisk v minulom roku 39 83150 58338 08799 64887 970
Cudzie zdroje -980 512-595 836-556 588-507 092-370 982
Daň z príjmov 113 55012 21615 70314 5210,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 21615 70314 52130 2050,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 113 55012 21615 70314 5210,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 3711 738289,00289,00279,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,01129,37118,9192,4937,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 101,21129,01118,8075,4137,78
Doba obratu aktív 145,33178,73166,34223,50138,73
Doba obratu pohľadávok 115,12129,63118,9692,5637,93
Doba obratu zásob 202,63911,59578,151 271550,95
Doba splácania záväzkov 2 3762 5892 2271 25074,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,6167,3162,5693,2254,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 751907,841 6181 1070,0000
EBIT v minulom roku 57 33471 20557 744135 97492 784
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 527 30357 33471 20557 744157 325
EBITDA 628 694168 040139 210141 132249 462
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 628 694168 040139 210141 132249 462
Finančná páka 1,961,942,102,012,15
Finančné účty 193 75629 844116 52396 265352 283
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5106-0,5150-0,4765-0,4974-0,4662
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51060,51500,47650,49740,4662
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 626 687172 885136 725138 904247 732
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000062 089145 08756 67676 982
Krátkodobé pohľadávky 1 519 633837 345835 123421 924217 290
Krátkodobé záväzky 880 043435 674439 343425 244312 843
Krytie dlhovej služby 317,6831,7828,3027,4846,44
Materiál 59 22652 56349 82030 28628 543
Nákladové úroky 1 9795 2874 9195 1365 372
Nákladové úroky v minulom roku 5 2874 9195 1366 1214 814
Náklady na predaný tovar 3 633 2021 785 8522 131 5851 282 1841 537 946
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 135 17961 41372 007124 13492 848
Neobežný majetok 124 533129 27095 45867 49181 390
Obežný majetok 1 789 8031 022 3061 065 992950 612710 002
Obrat aktív 2,512,042,191,632,63
Obrat neobežného majetku 38,7318,2826,8524,6725,72
Obrat obežného majetku 2,692,312,401,752,95
Obrat zásob 1,800,40040,63130,28730,6625
Odpisy 98 788111 82066 00679 94644 128
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 39455 91033 00339 97344 128
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 39455 91033 00339 9730,0000
Osobné náklady 593 667453 158318 803289 3610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0072 1792 4852 2281 730
Ostatné záväzky z obchodného styku 502 791152 748319 250376 4450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 510 562151 651116 589118 033196 081
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,50700,07950,09770,09720,3258
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49910,78580,73830,75590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,809,396,003,080,3642
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,001,271,351,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,721,021,121,0412,59
Pohľadávky z obchodného styku 1 337 239835 067834 292343 993216 716
Pohotová likvidita II. stupeň 1,951,751,641,081,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,986,87-27,475,60-1,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 82,83-16,394,12-17,6265,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48940,48500,52360,50260,5337
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95830,94161,101,011,14
Pridaná hodnota 1 189 476576 670431 782382 818555 734
Primárna platobná neschopnosť 0,48500,18290,38271,090,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21970,05970,19900,19940,9015
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,493,344,393,631,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,493,344,393,631,70
Služby 518 291265 772404 036199 749273 973
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 920 1821 156 8691 168 1981 019 523795 771
Spotreba materiálu… 2 901 0271 473 8851 336 7061 256 9521 159 013
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 79363 940146 26557 48377 851
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 822 6782 366 0342 563 3671 665 0022 093 680
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 5120,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 202 11894 449111 496168 625127 226
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 620 5602 268 0732 451 8711 496 3771 966 454
Účtovný cash flow 163 912-86 67920 258-90 507352 283
Úročený dlh 1 79363 940146 26557 48377 851
Úrokové krytie 266,4510,8414,4811,2429,29
Vlastné imanie 980 512595 836556 588507 092370 982
Všetky záväzky 939 670561 033611 610512 431424 701
Výsledok hospodárenia 529 90659 73273 20461 186205 334
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 529 90659 73273 20461 186205 334
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 411 77439 83150 58338 087151 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 39 83150 58338 08799 64887 970
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 525 32452 04766 28652 608198 031
Zásoby 75 043153 379114 057432 134140 150
Záväzky 939 670561 033611 610512 431424 701
Záväzky z obchodného styku 648 525152 748319 250376 4450,0000
Zisk pred zdanením 525 32452 04766 28652 608198 031
Zmena EBIT 9,200,80521,230,42471,70
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -78 70515 218-318 836298 651-12 112
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -78 70515 218-318 836298 651-12 112