AQUA - VITA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 086 7682 777 8862 136 9271 971 3971 439 350
Bežná likvidita III. stupeň 4,282,211,791,622,10
Časové rozlíšenie aktív 13 17311 63811 2819 7067 510
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0289-0,2895-0,0090-0,0401-0,7322
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16470,65180,01750,06681,71
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19350,47030,54920,63390,4544
Celkové tržby 3 461 0603 214 7672 137 5602 156 4090,0000
Celkový dlh 500 451888 531757 585764 863449 665
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 527 888-1 453 152-906 156-893 771-724 652
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 527 8881 453 152906 156893 771724 652
Čistý cash flow 74 736546 99612 38548 412724 652
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 884 373646 946226 309195 07216 644
Čistý zisk 696 962510 014172 808149 88416 644
Čistý zisk v minulom roku 510 014172 808149 88466 96414 901
Cudzie zdroje -2 586 317-1 889 355-1 379 342-1 206 534-989 685
Daň z príjmov 187 411136 93253 50145 1880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 136 93253 50145 18822 5210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 187 411136 93253 50145 1880,0000
Dlhodobé pohľadávky 791 950581 755467 726351 185267 974
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,1341,9556,1241,4632,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,1341,9556,0741,4629,81
Doba obratu aktív 326,21315,43366,08333,92580,20
Doba obratu pohľadávok 123,83108,00136,25100,95140,25
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000337,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,9595,29121,47122,82170,50
EBIT v minulom roku 646 946226 309195 07289 48514 901
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 884 373646 946226 309195 07216 644
EBITDA 1 095 000843 908418 539339 53198 483
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 095 000843 908418 539339 53198 483
Finančná páka 1,191,471,551,631,45
Finančné účty 1 527 8881 453 152906 156893 771724 652
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8379-0,6801-0,6455-0,6120-0,6876
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83790,68010,64550,61200,6876
Hrubá marža 0,71980,71510,66470,63580,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 076 551822 106405 324316 69582 926
Krátkodobé pohľadávky 379 764369 400327 584244 79379 950
Krátkodobé záväzky 453 762839 224709 052725 084422 988
Materiál 23 52323 70923 43724 17617 790
Náklady na predaný tovar 962 596915 646709 725783 884409 571
Neobežný majetok 350 470338 232400 743447 766282 987
Obežný majetok 2 723 1252 428 0161 724 9031 513 9251 148 853
Obrat aktív 1,121,160,99701,090,6291
Obrat neobežného majetku 9,859,505,324,813,20
Obrat obežného majetku 1,271,321,241,420,7882
Odpisy 190 020175 076174 034121 65854 490
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 95 01087 53887 01760 82954 490
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 95 01087 53887 01760 8290,0000
Osobné náklady 1 481 0531 529 7181 076 7521 080 7610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 20 94921 80223 21323 65015 557
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000814,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 75 92094 04655 01350 8540,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 886 982685 090346 842271 54271 134
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49500,52310,42400,45340,5035
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59450,66540,75780,78830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,08
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,681,501,321,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,351,141,149,10
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,02160,17020,00580,02250,8003
Pohľadávky z obchodného styku 379 764369 400327 315244 79373 947
Pohotová likvidita II. stupeň 4,232,191,761,581,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -34,61-3,45-111,37-24,92-1,37
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19350,47030,54920,63390,4544
Pridaná hodnota 2 491 1842 298 7831 420 8961 370 995495 922
Rýchla likvidita I. stupeň 3,371,731,281,231,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,45701,051,812,254,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,45701,051,812,254,57
Služby 388 306361 753278 211298 253160 266
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 086 7682 777 8862 136 9271 971 3971 439 350
Spotreba materiálu… 574 290553 893431 514485 631297 587
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 455 0303 214 4292 135 6202 154 879905 493
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2500,00004 9990,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 600 084340 425157 599159 68671 778
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 853 6962 874 0041 973 0221 995 193833 715
Účtovný cash flow 74 736546 99612 38548 412724 652
Vlastné imanie 2 586 3171 889 3551 379 3421 206 534989 685
Všetky záväzky 500 451888 531757 585764 863449 665
Výsledok hospodárenia 906 230668 832249 504217 87339 412
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 906 230668 832249 504217 87339 412
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 696 962510 014172 808149 88416 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 510 014172 808149 88466 96414 901
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 884 373646 946226 309195 07223 825
Zásoby 23 52323 70923 43724 17676 277
Záväzky 500 451888 531757 585764 863449 665
Záväzky z obchodného styku 75 92094 04655 01350 8540,0000
Zisk pred zdanením 884 373646 946226 309195 07223 825
Zmena EBIT 1,372,861,162,181,12
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000048 282
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,000048 282
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00004 581