ECM ECO Monitoring, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 225 1784 506 0353 543 6273 948 5174 477 399
Aktivácia 0,00000,0000176,000,00000,0000
Bankové úvery 232 913450 904921,00142 114-23,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,441,523,292,662,76
Bežné bankové úvery 232 913450 904921,00142 114-23,00
Časové rozlíšenie aktív 3 4434 1024 3684 0124 290
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2054-0,78731,42-0,83821,01
Celkové tržby 3 788 8153 524 9723 112 9643 402 0720,0000
Celkový dlh 718 9351 221 137710 455900 9611 137 706
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -262 915-130 846-1 140 575-129 193-1 053 089
Čistá hodnota zákazky 16 44471 4220,000025 8740,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 495 828581 7501 141 496271 3071 053 066
Čistý cash flow -85 922-559 746870 189-605 8591 053 066
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 526 113400 254104 00248 735671 263
Čistý zisk 496 154382 158114 74716 783671 241
Čistý zisk v minulom roku 382 158114 74716 783148 061944 744
Cudzie zdroje -3 506 243-3 284 898-2 833 172-3 047 556-3 339 693
Daň z príjmov 24 02115 199-10 79130 5660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 199-10 79130 566-13 1890,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 02115 199-10 79130 5660,0000
Dlhodobé pohľadávky 18 51317 54126 89513 21622 590
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,91101,8191,80199,94114,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,1891,9977,72185,8288,04
Doba obratu aktív 406,85467,09434,34422,16335,67
Doba obratu pohľadávok 90,69103,6295,10201,36116,64
Doba obratu zásob 37,4455,3532,1640,9848,39
Doba splácania záväzkov 95,41203,38158,78193,29101,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,2973,7075,1677,2877,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 73,22174,14122,34171,800,0000
EBIT v minulom roku 400 254104 00248 735134 872944 744
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 526 113400 254104 00248 735671 263
EBITDA 257 309250 029-160 954-182 727473 060
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 257 309250 029-160 954-182 727473 060
Efektívna daňová sadzba 0,04620,0383-0,10380,64550,0000
Finančná páka 1,211,371,251,301,34
Finančné účty 495 828581 7501 141 496271 3071 053 066
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8298-0,7290-0,7995-0,7718-0,7459
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82980,72900,79950,77180,7459
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 243 535262 977-171 186-194 483463 065
Krátkodobé pohľadávky 923 356982 114748 9771 870 1121 533 230
Krátkodobé záväzky 418 396710 943613 247722 7981 039 337
Krytie dlhovej služby 43,3386,31-3 499-131,8421 503
Materiál 150 665181 557106 06775 365135 781
Nákladové úroky 5 9382 89746,001 38622,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 89746,001 3860,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 931 7632 686 6972 365 7192 844 4743 748 502
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 600 5861 275 9391 409 7271 364 8672 060 884
Neobežný majetok 2 619 8742 727 0501 497 6851 636 6181 590 987
Obežný majetok 1 601 8611 774 8832 041 5742 307 8872 882 122
Obrat aktív 0,89710,78140,84040,86461,09
Obrat neobežného majetku 1,451,291,992,093,06
Obrat obežného majetku 2,371,981,461,481,69
Obrat zásob 9,756,5911,358,917,54
Odpisy 36 32434 38818 41640 91623 584
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 16217 1949 20820 45823 584
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 16217 1949 20820 4580,0000
Osobné náklady 620 930594 607548 424552 9310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 77412 85210 23211 7569 995
Ostatné záväzky z obchodného styku 304 659537 309472 513616 5330,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 532 478416 546133 16357 699694 825
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72300,71260,89580,97100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,53660,65400,43430,41720,2990
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,401,121,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,311,331,080,958947,49
Pohľadávky z obchodného styku 718 495887 408634 0541 738 0401 174 335
Pohotová likvidita II. stupeň 2,181,353,092,482,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 40,815,87-3,265,03-3,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,47-193,2218 917-437,1347 867
Pridaná hodnota 858 811834 456612 200569 4391 120 052
Primárna platobná neschopnosť 0,44690,68600,74520,36960,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76130,50071,860,31371,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,794,88-4,41-4,932,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,794,88-4,41-4,932,40
Služby 497 037554 728612 339475 971558 982
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 225 1784 506 0353 543 6273 948 5174 477 399
Spotreba materiálu… 830 904847 302343 677989 1621 125 515
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 232 913450 904921,00142 114-23,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 790 5743 534 0532 978 0323 413 9134 868 554
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000113,000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000012 9000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 080 6701 693 3121 909 0451 640 8182 537 687
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 709 9041 827 8411 068 8741 773 0952 330 867
Účtovný cash flow -85 922-559 746870 189-605 8591 053 066
Úročený dlh 232 913450 904921,00142 114-23,00
Úrokové krytie 88,60138,162 26135,1630 512
Vlastné imanie 3 506 2433 284 8982 833 1723 047 5563 339 693
Všetky záväzky 718 9351 221 137710 455900 9611 137 706
Výsledok hospodárenia 220 985228 541-179 370-223 643449 476
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 220 985228 541-179 370-223 643449 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 496 154382 158114 74716 783671 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 382 158114 74716 783148 061944 744
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 520 175397 357103 95647 349775 638
Zásoby 164 164193 478124 206153 252273 236
Záväzky 718 9351 221 137710 455900 9611 137 706
Záväzky z obchodného styku 321 103608 731472 513642 4070,0000
Zisk pred zdanením 520 175397 357103 95647 349775 638
Zmena EBIT 1,313,852,130,36130,7105
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 236-8 728-152,00-14 474-3 121
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 236-8 728-152,00-14 474-3 121