ADAPLE, s.r.o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 32 49338 73470 3420,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 12,613,011,140,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 057527,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9273-0,2916-0,16840,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 10,770,63840,03730,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,08610,45684,640,00000,0000
Celkové tržby 21 37177 5620,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 57612 14557 8800,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 493-12 330-2 0980,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 49312 3302 0980,00000,0000
Čistý cash flow 27 7437 7532 0980,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 44929 482-12 8500,00000,0000
Čistý zisk -4 02625 179-12 9610,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 355-11 052-22 4480,00000,0000
Cudzie zdroje -29 917-26 589-12 4620,00000,0000
Daň z príjmov 2 5774 2100,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 208960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 5774 2100,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000109,07425,740,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000108,29425,740,00000,0000
Doba obratu aktív 26 355182,28487,570,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000109,07425,740,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000506,310,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 08957,15390,090,00000,0000
EBIT v minulom roku 8 563-9 874-21 6500,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 44929 482-12 8500,00000,0000
EBITDA -13 74429 562-5 1510,00000,0000
EBITDA marža -0,64310,38110,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 74429 562-5 1510,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -1,780,14330,00000,00000,0000
Finančná páka 1,091,465,640,00000,0000
Finančné účty 32 49312 3302 0980,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9207-0,6865-0,17720,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92070,68650,17720,00000,0000
Hrubá marža 0,00370,60400,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 19429 482-6 6780,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07930,31350,80010,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000023 17761 4220,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 57612 14556 2790,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000317,87-46,410,00000,0000
Nákladové úroky 0,000093,00111,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000218,00798,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 370,0030 71740 5720,00000,0000
Neobežný majetok 0,00002 1286 2530,00000,0000
Obežný majetok 32 49335 54963 5620,00000,0000
Obrat aktív 0,01382,000,74860,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000036,458,420,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,01382,180,82850,00000,0000
Odpisy 0,00000,00006 1720,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00006 1720,00000,0000
Osobné náklady -215,0014 9830,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 92,0080,001 5270,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00007 0610,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 02625 179-6 7890,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,13460,9470-1,040,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,04460,7611-0,18270,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,04460,7611-0,18270,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,04841,11-0,91370,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,31830,02980,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,690,31980,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,300,10000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,37213,130,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,37213,131,960,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 61,650,10000,03980,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000023 01161 4220,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 12,613,011,140,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-3,43-5,940,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000083,3718,900,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,07930,31350,82280,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,08610,45684,640,00000,0000
Pridaná hodnota 80,0046 84512 0870,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,12390,6500-0,18430,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,13460,9470-1,040,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 12,611,020,03730,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,18740,4108-11,240,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,18740,4108-11,240,00000,0000
Služby 370,0022 11733 6840,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 49338 73470 3420,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00008 6006 8880,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 96577 56252 6590,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 5150,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 450,0077 56252 6590,00000,0000
Účtovný cash flow 27 7437 7532 0980,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000317,01-115,770,00000,0000
Vlastné imanie 29 91726 58912 4620,00000,0000
Všetky záväzky 2 57612 14557 8800,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 35729 562-11 3230,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 35729 562-11 3230,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 02625 179-12 9610,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 355-11 052-22 4480,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 44929 389-12 9610,00000,0000
Zásoby 0,000042,0042,000,00000,0000
Záväzky 2 57612 14557 8800,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00007 0610,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 44929 389-12 9610,00000,0000
Zmena EBIT -0,1692-2,990,59350,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 1280,00000,00000,00000,0000