UNIMED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 174 93726 814 19126 495 33630 204 99429 645 399
Bankové úvery 0,00000,00000,00003 000 0006 618 555
Bežná likvidita III. stupeň 3,151,341,351,121,07
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00003 000 0006 618 555
Časové rozlíšenie aktív 41 00164 79852 53855 33853 902
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1701-0,1366-0,0799-0,2427-0,5451
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,55140,08290,05170,09050,1848
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31841,991,883,614,12
Celkové tržby 40 621 03463 196 26880 605 19784 827 1850,0000
Celkový dlh 2 457 26417 855 76417 310 88523 652 81623 852 952
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 478 272-3 791 344-2 567 8911 165 6323 461 287
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 478 2726 791 3445 567 8914 834 3683 157 268
Čistý cash flow -1 313 0721 223 453733 5231 590 0373 157 268
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 155 744-225 7522 916 980679 223429 833
Čistý zisk -1 240 754-226 0252 632 275485 952273 989
Čistý zisk v minulom roku -226 0252 632 275485 952273 778434 679
Cudzie zdroje -7 717 673-8 958 427-9 184 451-6 552 178-5 792 447
Daň z príjmov 25 008-59 727189 53856 3770,0000
Daň z príjmov v minulom roku -59 727189 53856 377115 3860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 008-59 727189 53856 3770,0000
Dlhodobé pohľadávky 76 923131 93119 992263 144392 209
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,8150,0146,7555,3357,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,4849,1045,9954,3556,83
Doba obratu aktív 92,06155,56124,04130,14132,88
Doba obratu pohľadávok 18,5150,7846,8556,4659,04
Doba obratu zásob 0,193951,0737,9840,0944,78
Doba splácania záväzkov 22,6991,0770,6580,5980,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,5485,5766,4875,6776,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22,1889,0268,7578,230,0000
EBIT v minulom roku -225 7522 916 980679 223537 732595 645
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 155 744-225 7522 916 980679 223429 833
EBITDA -760 247330 0813 613 1761 422 4601 225 093
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -760 247330 0813 613 1761 422 4601 225 093
Finančná páka 1,322,992,884,615,12
Finančné účty 5 478 2726 791 3445 567 8914 834 3683 157 268
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7585-0,3341-0,3466-0,2169-0,1954
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75850,33410,34660,21690,1954
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -346 699632 6763 578 5561 371 1581 170 311
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,23400,55010,53590,58150,5763
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00003 000 0003 000 0003 000 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 968 6178 620 5319 986 87012 840 40912 779 115
Krátkodobé záväzky 2 381 24614 750 27014 200 01617 563 04717 084 435
Krytie dlhovej služby -12,675,5037,9710,397,86
Materiál 1 3514 2164 3824 4563 708
Nákladové úroky 60 00260 00095 167136 894155 844
Nákladové úroky v minulom roku 60 00095 167136 894148 568160 966
Náklady na predaný tovar 39 107 64560 351 76974 655 14280 842 27677 786 978
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 38 297 25859 118 35473 366 50879 543 45976 244 254
Neobežný majetok 2 589 7782 933 3633 234 4343 476 0113 908 997
Obežný majetok 7 544 15823 816 03023 208 36426 673 64525 682 500
Obrat aktív 3,962,352,942,802,75
Obrat neobežného majetku 15,5821,4524,1124,3720,83
Obrat obežného majetku 5,352,643,363,183,17
Obrat zásob 1 8827,159,619,118,15
Odpisy 488 718587 002646 274686 930470 875
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 244 359293 501323 137343 465470 875
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 244 359293 501323 137343 4650,0000
Osobné náklady 1 626 1761 929 2332 140 7422 361 7710,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 47441 57766 06662 55454 782
Ostatné záväzky z obchodného styku 86 1098 678 9089 294 96412 527 0270,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -752 036360 9773 278 5491 172 882744 864
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53840,25330,21010,16010,1065
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,320,75250,64630,61020,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,75981,331,551,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,58431,021,191,277,74
Pohľadávky z obchodného styku 1 931 9588 463 3839 824 90312 613 04212 678 419
Pohotová likvidita II. stupeň 3,140,87190,90740,75250,6746
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,88-7,32-12,52-4,12-1,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,8820,397,7111,6220,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,24150,66590,65340,78310,8046
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31841,991,883,614,12
Pridaná hodnota 1 235 6382 563 7723 312 2073 870 7023 646 294
Primárna platobná neschopnosť 1,201,701,411,350,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,300,38260,32370,20520,1332
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,2354,104,7916,6319,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,2354,104,7916,6319,47
Služby 482 887769 292801 731787 937928 326
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 174 93726 814 19126 495 33630 204 99429 645 399
Spotreba materiálu… 327 500464 123486 903510 880614 398
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00003 000 0003 000 0006 000 0006 618 555
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 40 561 29463 087 62777 983 07284 718 60481 433 272
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 218 011172 08615 7235 6260,0000
Tržby z predaja tovaru 40 004 87962 487 32777 566 55684 290 36281 090 835
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 338 404428 214400 793422 616342 437
Účtovný cash flow -1 313 0721 223 453733 5231 590 0373 157 268
Úročený dlh 0,00003 000 0003 000 0006 000 0006 618 555
Úrokové krytie -19,26-3,7630,654,962,76
Vlastné imanie 7 717 6738 958 4279 184 4516 552 1785 792 447
Všetky záväzky 2 457 26417 855 76417 310 88523 652 81623 852 952
Výsledok hospodárenia -1 133 636-184 1152 982 625741 156667 730
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 133 636-184 1152 982 625741 156667 730
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 240 754-226 0252 632 275485 952273 989
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -226 0252 632 275485 952273 778434 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 215 746-285 7522 821 813542 329456 686
Zásoby 20 3468 272 2247 633 6118 735 7249 353 908
Záväzky 2 457 26417 855 76417 310 88523 652 81623 852 952
Záväzky z obchodného styku 2 327 02714 418 28213 818 26617 047 7440,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 240 9185 739 3744 523 3024 520 7170,0000
Zisk pred zdanením -1 215 746-285 7522 821 813542 329456 686
Zmena EBIT 5,12-0,07744,291,260,7216
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 102 68299 2800,00000,000086 488
Účtovné závierky