EXIP, spoločnosť s ručením obmedzeným „v likvidácii“

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2012
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000
Celkový dlh 180,00
Cudzie zdroje 180,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000
Vlastné imanie -180,00
Všetky záväzky 180,00
Záväzky 180,00