GTech, spol. s r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 240,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,250,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -240,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 240,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -299,000,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -300,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -300,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 1000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -240,000,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -6 1000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -300,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -300,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -300,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00000,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 240,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -300,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 247,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 240,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -300,000,00000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,250,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -1,250,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,250,00000,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,250,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,80270,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -247,000,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,250,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,250,00000,00000,00000,0000
Služby 247,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 240,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -299,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 240,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -300,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -300,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -300,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 1000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -300,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -300,000,00000,00000,00000,0000