2U spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 332 444403 524380 724390 934460 212
Bežná likvidita III. stupeň 5,224,062,751,871,23
Časové rozlíšenie aktív 5 0143 4761 6812 7133 010
Časové rozlíšenie pasív 0,000017 53251 93386 333138 509
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,58880,2841-0,90681,281,86
Celkové tržby 651 626658 651656 979643 2440,0000
Celkový dlh 56 48353 01338 43954 09547 243
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -74 578-102 619-90 226-116 667-65 517
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 578102 61990 226116 66765 517
Čistý cash flow -28 04112 393-26 44154 57765 517
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 80597 41387 57473 12117 506
Čistý zisk 24 05075 62766 84755 52517 506
Čistý zisk v minulom roku 75 62766 84755 5251 92020 718
Cudzie zdroje -275 961-332 979-290 352-250 506-274 460
Daň z príjmov 9 74821 76020 72717 5960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21 76020 72717 5964 5820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 74821 76020 72717 5960,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,6724,9214,2621,3832,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,4624,8913,9421,3632,42
Doba obratu aktív 198,65232,79249,70239,24315,38
Doba obratu pohľadávok 32,6724,9214,2621,3832,58
Doba obratu zásob 404,27420,56371,78334,37520,13
Doba splácania záväzkov 168,70185,8798,89165,0745,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,4625,1619,1226,1324,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 71,1557,7232,9551,130,0000
EBIT v minulom roku 97 41387 57473 1216 50220 776
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 80597 41387 57473 12117 506
EBITDA 132 316206 133183 413172 112107 804
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 132 316206 133183 413172 112107 804
Finančná páka 1,201,211,311,561,68
Finančné účty 74 578102 61990 226116 66765 517
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8301-0,8252-0,7626-0,6408-0,5964
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83010,82520,76260,64080,5964
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 134 032222 817206 023176 138101 337
Krátkodobé pohľadávky 54 67543 19321 74634 93847 545
Krátkodobé záväzky 47 62143 61529 15942 69635 244
Krytie dlhovej služby 18 90211,743,531,990,7783
Materiál 17 39630 75267 68017 22524 210
Nákladové úroky 7,0026,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 26,000,00000,00000,000058,00
Náklady na predaný tovar 360 864311 018277 663334 417268 585
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 103 03085 650107 62494 41068 917
Neobežný majetok 84 061155 548157 449150 129245 932
Obežný majetok 243 369244 500221 594238 092211 270
Obrat aktív 1,841,571,461,531,16
Obrat neobežného majetku 7,274,073,533,972,17
Obrat obežného majetku 2,512,592,512,512,52
Obrat zásob 0,90290,86790,98181,090,7017
Odpisy 98 568111 520105 81897 14258 994
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 28455 76052 90948 57158 994
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 28455 76052 90948 5710,0000
Osobné náklady 197 300210 319190 776182 6320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5781 6501 6401 4906 539
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000072,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 08413 5449 71513 2240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 122 618187 147172 665152 66776 500
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78930,65380,68410,69700,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,433,762,592,780,9411
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,531,461,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84490,99950,94020,93654,48
Pohľadávky z obchodného styku 42 61543 14621 25134 89747 312
Pohotová likvidita II. stupeň 2,822,441,401,200,6680
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,84-26,8710,98-4,59-4,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4 006476,650,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 249 970321 672278 852262 022264 026
Rýchla likvidita I. stupeň 1,571,681,110,90420,3771
Služby 122 95993 20488 563130 137107 965
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 332 444403 524380 724390 934460 212
Spotreba materiálu… 132 105101 550119 066105 628103 672
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 612 481641 857568 640599 197532 611
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 6479 16712 1252 7580,0000
Tržby z predaja tovaru 192 722146 101165 421254 753119 081
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 418 112486 589391 094341 686413 530
Účtovný cash flow -28 04112 393-26 44154 57765 517
Úrokové krytie 4 8293 7470,00000,00000,0000
Vlastné imanie 275 961332 979290 352250 506274 460
Všetky záväzky 56 48353 01338 43954 09547 243
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000017 53251 93386 333138 509
Výsledok hospodárenia 35 39599 13389 72074 60134 960
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 35 39599 13389 72074 60134 960
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 05075 62766 84755 52517 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 62766 84755 5251 92020 718
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 33 79897 38787 57473 12128 705
Zásoby 114 11698 688109 62286 48798 208
Záväzky 56 48353 01338 43954 09547 243
Záväzky z obchodného styku 20 08413 5449 71513 2240,0000
Zisk pred zdanením 33 79897 38787 57473 12128 705
Zmena EBIT 0,34701,111,2011,250,8426
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -2 770-30 61437 590-4 24211 969
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -2 770-30 61437 590-4 24211 969
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 6470,00003 12713 850