2U spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 344 246332 444403 524380 724390 934
Bežná likvidita III. stupeň 4,715,224,062,751,87
Časové rozlíšenie aktív 2 7655 0143 4761 6812 713
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000017 53251 93386 333
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6564-0,58880,2841-0,90681,28
Celkové tržby 684 885651 626658 651656 979643 244
Celkový dlh 66 09356 48353 01338 43954 095
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -113 083-74 578-102 619-90 226-116 667
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 113 08374 578102 61990 226116 667
Čistý cash flow 38 505-28 04112 393-26 44154 577
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 81833 80597 41387 57473 121
Čistý zisk 41 50024 05075 62766 84755 525
Čistý zisk v minulom roku 24 05075 62766 84755 5251 920
Cudzie zdroje -278 153-275 961-332 979-290 352-250 506
Daň z príjmov 14 3189 74821 76020 72717 596
Daň z príjmov v minulom roku 9 74821 76020 72717 5964 582
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 3189 74821 76020 72717 596
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,2032,6724,9214,2621,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,1825,4624,8913,9421,36
Doba obratu aktív 189,82198,65232,79249,70239,24
Doba obratu pohľadávok 26,2032,6724,9214,2621,38
Doba obratu zásob 353,15404,27420,56371,78334,37
Doba splácania záväzkov 182,99168,70185,8798,89165,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,3528,4625,1619,1226,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 60,0871,1557,7232,9551,13
EBIT v minulom roku 33 80597 41387 57473 1216 502
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 81833 80597 41387 57473 121
EBITDA 121 426132 316206 133183 413172 112
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 121 426132 316206 133183 413172 112
Finančná páka 1,241,201,211,311,56
Finančné účty 113 08374 578102 61990 226116 667
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8080-0,8301-0,8252-0,7626-0,6408
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80800,83010,82520,76260,6408
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 137 106134 032222 817206 023176 138
Krátkodobé pohľadávky 47 51754 67543 19321 74634 938
Krátkodobé záväzky 58 66247 62143 61529 15942 696
Krytie dlhovej služby 0,000018 90211,743,531,99
Materiál 18 46717 39630 75267 68017 225
Nákladové úroky 0,00007,0026,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 7,0026,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 393 335360 864311 018277 663334 417
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 117 009103 03085 650107 62494 410
Neobežný majetok 67 67284 061155 548157 449150 129
Obežný majetok 273 809243 369244 500221 594238 092
Obrat aktív 1,921,841,571,461,53
Obrat neobežného majetku 9,787,274,073,533,97
Obrat obežného majetku 2,422,512,592,512,51
Obrat zásob 1,030,90290,86790,98181,09
Odpisy 69 94098 568111 520105 81897 142
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 34 97049 28455 76052 90948 571
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 34 97049 28455 76052 90948 571
Osobné náklady 186 456197 300210 319190 776182 632
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6541 5781 6501 6401 490
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 25920 08413 5449 71513 224
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 111 440122 618187 147172 665152 667
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69410,78930,65380,68410,6970
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,302,433,762,592,78
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,271,531,461,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,84490,99950,94020,9365
Pohľadávky z obchodného styku 47 47142 61543 14621 25134 897
Pohotová likvidita II. stupeň 2,782,822,441,401,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,229,84-26,8710,98-4,59
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-4 006476,650,00000,0000
Pridaná hodnota 268 620249 970321 672278 852262 022
Rýchla likvidita I. stupeň 1,931,571,681,110,9042
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,54430,42690,25720,20960,3143
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,54430,42690,25720,20960,3143
Služby 139 514122 95993 20488 563130 137
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 344 246332 444403 524380 724390 934
Spotreba materiálu… 131 875132 105101 550119 066105 628
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 671 122612 481641 857568 640599 197
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 1671 6479 16712 1252 758
Tržby z predaja tovaru 185 867192 722146 101165 421254 753
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 476 088418 112486 589391 094341 686
Účtovný cash flow 38 505-28 04112 393-26 44154 577
Úrokové krytie 0,00004 8293 7470,00000,0000
Vlastné imanie 278 153275 961332 979290 352250 506
Všetky záväzky 66 09356 48353 01338 43954 095
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000017 53251 93386 333
Výsledok hospodárenia 58 65935 39599 13389 72074 601
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 58 65935 39599 13389 72074 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 50024 05075 62766 84755 525
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 05075 62766 84755 5251 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 55 81833 79897 38787 57473 121
Zásoby 113 209114 11698 688109 62286 487
Záväzky 66 09356 48353 01338 43954 095
Záväzky z obchodného styku 19 25920 08413 5449 71513 224
Zisk pred zdanením 55 81833 79897 38787 57473 121
Zmena EBIT 1,650,34701,111,2011,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -4 937-2 770-30 61437 590-4 242
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -4 937-2 770-30 61437 590-4 242
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9940,00004 6470,00003 127