Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 068 054985 5631 068 6941 057 5991 057 562
Bežná likvidita III. stupeň 1,210,95350,81580,77310,7019
Časové rozlíšenie aktív 3 4462 6713 7823 7226 900
Časové rozlíšenie pasív 38 80136 906145 837132 079128 986
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6020-0,4709-0,7597-0,6845-0,5355
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,591,211,761,591,40
Celková tržba 584 782815 234723 285713 540726 235
Celková tržba v minulom roku 815 234723 285713 540738 795750 568
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,452,462,372,382,61
Celkový dlh 730 754674 800649 000651 663671 372
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -179 704-128 956-208 060-187 449-137 735
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 179 704128 956208 060187 449137 735
Čistý cash flow 179 704128 956208 060187 449137 735
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 6421 000,001 500994,360,0000
Čistý zisk 24 6420,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,000016 65810 468
Cudzie zdroje -298 499-273 857-273 857-273 857-257 203
Daň z príjmov 1 000,001 000,001 500994,360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 000,001 500994,36676,610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 000,001 000,001 500994,360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001,330,70510,14956,41
Doba obratu aktív 666,64441,27539,31541,00531,52
Doba obratu pohľadávok 0,00001,330,70510,14956,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,4447,5859,5160,4049,58
EBIT v minulom roku 1 000,001 500994,3617 33410 468
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 6421 000,001 500994,360,0000
EBITDA 29 5634 48810 99119 69718 076
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 5634 48810 99119 69718 076
Efektívna daňová sadzba 0,04061,801,131,00000,0000
Finančná páka 3,583,603,903,864,11
Finančné účty 179 704128 956208 060187 449137 735
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 5634 48810 99119 69718 076
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 9691 397292,1612 746
Krátkodobé záväzky 112 854106 280117 934118 08298 651
Materiál 0,00001 9361 9361 9362 394
Náklady na predaný tovar 54 79056 058105 88066 88478 329
Neobežný majetok 884 903849 031853 519864 200897 787
Obežný majetok 179 704133 861211 393189 677152 875
Obrat aktív 0,54750,82720,67680,67470,6867
Obrat neobežného majetku 0,66080,96020,84740,82570,8089
Obrat obežného majetku 3,256,093,423,764,75
Odpisy 4 9214 48810 99119 69718 076
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 9214 48810 99119 69718 076
Osobné náklady 1 322 8361 307 4461 294 6391 269 2601 248 535
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 5634 48810 99119 69718 076
Pohotová likvidita II. stupeň 1,210,94000,80840,76540,6914
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,66-2,12-1,32-1,46-1,87
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68420,68470,60730,61620,6348
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,452,462,372,382,61
Rýchla likvidita I. stupeň 1,180,90060,78880,74930,6051
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 24,72150,3559,0533,0837,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 24,72150,3559,0533,0837,14
Služby 54 79056 058105 88066 88478 329
Stupeň prevádzkovej páky 35,750,59151,490,05940,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 584 782815 221723 285713 540726 235
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 584 782815 221723 285713 540726 235
Tržby za vlastné výkony a tovar 584 782815 234723 285713 540726 235
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 815 234723 285713 540738 795750 568
Účtovný cash flow 179 704128 956208 060187 449137 735
Vlastné imanie 298 499273 857273 857273 857257 203
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 068 054985 5631 068 6941 057 5991 057 562
Všetky záväzky 730 754674 800649 000651 663671 372
Výsledok hospodárenia 24 6420,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 24 6420,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,000016 65810 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 24 6420,00000,00000,00000,0000
Zásoby 0,00001 9361 9361 9362 394
Záväzky súčet 730 754674 800649 000651 663671 372
Zisk pred zdanením 24 642554,131 333994,36236,45
Zmena Celkovej tržby 0,71731,131,010,96580,9676
Zmena EBIT 25,640,66671,510,05740,0000
Účtovné závierky