G.P.R. spol.s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 649 4392 854 2543 235 9053 272 3613 106 261
Aktivácia 684 956445 7611 594 7011 958 370773 007
Bežná likvidita III. stupeň 2,612,532,041,972,05
Časové rozlíšenie aktív 5 4453 2744 19941 4564 399
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 5500,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,47170,48570,66780,68090,6128
Celkové tržby 5 454 3084 352 9397 295 4127 339 9970,0000
Celkový dlh 849 209932 6411 295 7371 325 5181 180 268
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -230 174-457 301-529 571-195 459-21 148
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 230 174457 301529 571195 45921 148
Čistý cash flow -227 127-72 270334 112-282 23421 148
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -115 768-16 13151 03233 32716 191
Čistý zisk -119 833-20 10546 22421 30613 207
Čistý zisk v minulom roku -20 10546 224-31 594-456,00-20 076
Cudzie zdroje -1 800 230-1 920 063-1 940 168-1 946 843-1 925 993
Daň z príjmov 2 7192 4282 8468 2460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 4282 8468 24612 6280,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 7192 4282 8468 2460,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,0837,5150,5149,05105,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,8636,7950,1748,9766,85
Doba obratu aktív 203,78269,87208,32222,78286,29
Doba obratu pohľadávok 36,0837,5150,5149,05105,92
Doba obratu zásob 144,96170,9596,18134,24128,46
Doba splácania záväzkov 85,96112,39102,09111,8990,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,4280,0377,5084,6198,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 48,6166,5078,8695,350,0000
EBIT v minulom roku -16 13151 032-19 57316 973-14 948
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -115 768-16 13151 03233 32716 191
EBITDA 48 022162 155162 046191 95195 554
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 48 022162 155162 046191 95195 554
Finančná páka 1,471,491,671,681,61
Finančné účty 230 174457 301529 571195 45921 148
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6795-0,6727-0,5996-0,5949-0,6200
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67950,67270,59960,59490,6200
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 665161 299215 625188 47292 087
Krátkodobé pohľadávky 469 148396 737784 539720 4251 149 238
Krátkodobé záväzky 759 591846 4501 203 7541 242 7331 070 662
Krytie dlhovej služby 35,68104,8982,5950,8532,02
Nákladové úroky 1 3461 5461 9623 7752 984
Nákladové úroky v minulom roku 1 5461 9623 7754 8015 128
Náklady na predaný tovar 4 293 6453 338 4355 158 7744 850 6523 530 623
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 225 4402 748 9994 303 9604 053 8072 886 387
Neobežný majetok 663 653709 419783 446824 089915 658
Obežný majetok 1 980 3412 141 5612 448 2602 406 8162 186 204
Obrat aktív 1,791,351,751,641,27
Obrat neobežného majetku 7,155,447,246,514,33
Obrat obežného majetku 2,401,802,322,231,81
Obrat zásob 2,522,143,792,722,84
Odpisy 160 382175 020162 202155 79460 283
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 80 19187 51081 10177 89760 283
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 80 19187 51081 10177 8970,0000
Osobné náklady 458 332433 474427 950403 2260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5233 3563 8013 4793 469
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000052 9000,00002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 429 515500 850929 9091 059 0190,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 40 549154 915208 426177 10073 490
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,83050,83770,78970,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,98571,201,191,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73020,85780,86570,91347,13
Pohľadávky z obchodného styku 466 237389 090779 250719 318725 331
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92781,011,100,77041,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,9326,57-5,816,90-91,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -168,74-46,75170,29-74,767,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,47170,48570,66780,68090,6128
Pridaná hodnota 451 799521 946510 868510 629429 628
Primárna platobná neschopnosť 0,92121,291,191,470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30300,53930,43990,15730,0198
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,685,758,006,9112,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,685,758,006,9112,35
Služby 995 858517 080773 460721 763558 205
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 649 4392 854 2543 235 9053 272 3613 106 261
Spotreba materiálu… 757 303518 1171 676 0552 033 452859 038
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 746 5273 861 6315 671 8825 361 2813 960 251
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 0831 2502 2400,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 662 0433 788 0615 548 4345 287 6993 908 561
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 83 40172 320121 20873 58251 690
Účtovný cash flow -227 127-72 270334 112-282 23421 148
Úrokové krytie -86,01-10,4326,018,835,43
Vlastné imanie 1 800 2301 920 0631 940 1681 946 8431 925 993
Všetky záväzky 849 209932 6411 295 7371 325 5181 180 268
Výsledok hospodárenia -111 277-11 6152 08436 15730 022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -111 277-11 6152 08436 15730 022
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -119 833-20 10546 22421 30613 207
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -20 10546 224-31 594-456,00-20 076
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -117 114-17 67749 07029 55220 365
Zásoby 1 281 0191 287 5231 134 1501 490 9321 015 818
Záväzky 849 209932 6411 295 7371 325 5181 180 268
Záväzky z obchodného styku 429 515500 850929 9091 059 0190,0000
Zisk pred zdanením -117 114-17 67749 07029 55220 365
Zmena EBIT 7,18-0,3161-2,611,96-1,08
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00005 249
Účtovné závierky