TATRACOM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 655 662652 945643 378631 733663 044
Bežná likvidita III. stupeň 54,9733,4327,0226,962,75
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000461,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 51,5631,2123,4924,561,05
Celkové tržby 7 70113 20016 54012 0010,0000
Celkový dlh 2 9214 4664 8544 10846 206
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -150 613-139 400-114 036-100 883-47 024
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,55340,75420,65890,73500,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 150 613139 400114 036100 88347 024
Čistý cash flow 150 613139 400114 036100 88347 024
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 05611 16212 5279 956-1 013 102
Čistý zisk 4 2629 95510 8998 821-1 013 102
Čistý zisk v minulom roku 9 95510 8998 8211 966-9 615
Cudzie zdroje -652 741-648 479-638 524-627 625-616 838
Daň z príjmov 794,001 2071 6281 1350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 2071 6281 1351 0110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 794,001 2071 6281 1350,0000
Dlhodobé pohľadávky 34 83243 35051 94960 71779 232
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 471,17274,28377,73299,76489,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 471,17274,11377,03299,76489,71
Doba obratu aktív 31 07618 05514 19819 2144 309
Doba obratu pohľadávok 2 1221 4731 5242 1461 005
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000431,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 138,45123,49107,12124,94291,09
EBIT v minulom roku 11 16212 5279 9562 977-9 615
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 05611 16212 5279 956-1 013 102
EBITDA 5 17911 28412 6329 804-26 499
EBITDA marža 0,67250,85480,76370,81690,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 17911 28412 6329 804-26 499
Finančná páka 1,001,011,011,011,07
Finančné účty 150 613139 400114 036100 88347 024
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9955-0,9932-0,9925-0,9935-0,9303
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99550,99320,99250,99350,9303
Hrubá marža 0,50530,74720,69240,73950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 05611 16212 5249 657-26 881
Krátkodobé pohľadávky 9 9419 91917 1179 85675 357
Krátkodobé záväzky 2 9214 4664 8544 10844 794
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 804,00804,00999,00745,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000159,00
Náklady na predaný tovar 3 8103 3375 0883 12637 848
Neobežný majetok 460 276460 276460 276460 277460 811
Obežný majetok 195 386192 669183 102171 456201 772
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000797,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000797,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 123,00122,00108,00147,00382,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 2629 95510 8998 821-1 012 305
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00650,01540,01710,0141-1,64
Podiel EBIT k aktívam 0,00770,01710,01950,0158-1,53
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00770,01710,01950,0158-1,53
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00770,01720,01960,0159-1,64
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 19,5610,566,898,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,000022,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 19,5610,566,898,410,8372
Pohľadávky z obchodného styku 9 9419 91317 0859 85675 357
Pohotová likvidita II. stupeň 54,9733,4327,0226,962,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,33-4,65-5,60-6,22-13,12
Pridaná hodnota 3 8919 86311 4528 87518 319
Rentabilita aktív, ROA 0,00650,01520,01690,0140-1,53
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00650,01540,01710,0141-1,64
Rýchla likvidita I. stupeň 51,5631,2123,4924,561,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,56400,39580,38430,4190-1,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,56400,39580,38430,4190-1,74
Služby 2 5982 3162 7363 08830 153
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 655 662652 945643 378631 733663 044
Spotreba materiálu… 1 2121 0212 35238,007 695
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 70113 20016 54012 001326 450
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000270 283
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 70113 20016 54012 00156 167
Účtovný cash flow 150 613139 400114 036100 88347 024
Vlastné imanie 652 741648 479638 524627 625616 838
Všetky záväzky 2 9214 4664 8544 10846 206
Výsledok hospodárenia 5 17911 28412 6329 804-27 296
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 17911 28412 6329 804-27 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 2629 95510 8998 821-1 013 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 95510 8998 8211 966-9 615
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 05611 16212 5279 956-1 013 137
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000159,00
Záväzky 2 9214 4664 8544 10846 206
Záväzky z obchodného styku 804,00804,00999,00745,000,0000
Zisk pred zdanením 5 05611 16212 5279 956-1 013 137
Zmena EBIT 0,45300,89101,263,34105,37