SLOVING, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 372 1633 061 6162 632 2632 334 3971 356 748
Bankové úvery 467 632413 059163 5460,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,221,281,361,251,15
Bežné bankové úvery 467 632413 059163 5460,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 11 34515 01212 1929 7162 467
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,413,532,643,875,03
Celkové tržby 6 253 8587 533 1676 060 2826 328 7430,0000
Celkový dlh 1 933 6962 385 3951 909 6361 854 8281 131 586
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 384 068269 127-14 427-155 289-79 941
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 83 564143 932177 973155 28979 941
Čistý cash flow -60 368-34 04122 684-231 84879 941
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 475 213772 760845 309528 739132 401
Čistý zisk 359 501597 339643 745400 687131 415
Čistý zisk v minulom roku 597 339643 745400 687465 393269 577
Cudzie zdroje -438 467-676 221-722 627-479 569-225 162
Daň z príjmov 107 029169 613196 866127 5180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 169 613196 866127 518140 5660,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 107 029169 613196 866127 5180,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00005 0613 0860,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 118,16117,42115,09115,7384,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 111,73113,58112,51113,3278,46
Doba obratu aktív 134,84143,85172,56138,01130,21
Doba obratu pohľadávok 118,16117,65115,29115,7384,85
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000141,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,0786,77106,56101,82104,16
EBIT v minulom roku 772 760845 309528 739607 590270 933
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 475 213772 760845 309528 739132 401
EBITDA 643 592936 189981 577627 781261 506
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 643 592936 189981 577627 781261 506
Finančná páka 5,414,533,644,876,03
Finančné účty 83 564143 932177 973155 28979 941
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 629 438923 901975 137605 027212 651
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57160,60320,61750,73770,7999
Krátkodobé pohľadávky 2 078 7362 499 0871 755 6531 957 448884 068
Krátkodobé záväzky 1 355 8221 846 8541 625 4581 722 1631 085 284
Krytie dlhovej služby 74,12161,19208,941 176265,22
Materiál 29 38321 21929 49735 52855 100
Nákladové úroky 8 6835 8084 698534,00986,00
Nákladové úroky v minulom roku 5 8084 698534,001 6311 356
Náklady na predaný tovar 4 518 1605 706 6843 567 7774 614 7082 698 667
Neobežný majetok 143 635164 629194 590176 416106 486
Obežný majetok 2 217 1832 881 9752 425 4812 148 2651 247 795
Obrat aktív 2,712,542,122,642,80
Obrat neobežného majetku 44,7047,1928,6135,0035,71
Obrat obežného majetku 2,902,702,302,873,05
Odpisy 154 040150 090114 94875 50634 505
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 77 02075 04557 47437 75334 505
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 77 02075 04557 47437 7530,0000
Osobné náklady 1 329 8901 183 4891 074 3901 093 7700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 15415 28811 44022 75448 855
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 000 7911 468 2351 093 8501 271 5400,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 513 541747 429758 693476 193165 920
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,39680,54840,72640,83550,5836
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,46760,63610,83960,86360,4877
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69890,57400,53720,70160,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,431,741,861,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,281,551,681,3332,01
Pohľadávky z obchodného styku 1 965 5372 417 3751 716 2831 916 764817 523
Pohotová likvidita II. stupeň 1,191,181,091,230,8905
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,2619,86-31,862,07-2,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,95-5,864,83-434,1781,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81520,77910,72550,79460,8340
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,413,532,643,875,03
Pridaná hodnota 1 902 9392 061 9882 000 1431 558 9921 104 392
Primárna platobná neschopnosť 0,50920,60740,63730,66340,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81990,88330,89080,83550,5836
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,002,551,952,954,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,002,551,952,954,33
Služby 3 405 8243 492 5472 803 9763 920 3701 994 406
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 372 1633 061 6162 632 2632 334 3971 356 748
Spotreba materiálu… 925 1601 967 5411 223 073694 338795 497
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 467 632413 059163 5460,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 421 0997 770 1725 570 4206 173 7003 803 059
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 5002 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 40 3780,00002 2321 41816 262
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 380 7217 768 6725 565 6886 172 2823 786 797
Účtovný cash flow -60 368-34 04122 684-231 84879 941
Úročený dlh 467 632413 059163 5460,00000,0000
Úrokové krytie 54,73133,05179,93990,15134,28
Vlastné imanie 438 467676 221722 627479 569225 162
Všetky záväzky 1 933 6962 385 3951 909 6361 854 8281 131 586
Výsledok hospodárenia 489 552787 599869 129552 275227 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 489 552787 599869 129552 275227 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 359 501597 339643 745400 687131 415
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 597 339643 745400 687465 393269 577
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 466 530766 952840 611528 205178 008
Zásoby 54 883233 895488 76935 528283 786
Záväzky 1 933 6962 385 3951 909 6361 854 8281 131 586
Záväzky z obchodného styku 1 000 7911 468 2351 093 8501 271 5400,0000
Zisk pred zdanením 466 530766 952840 611528 205178 008
Zmena EBIT 0,61500,91421,600,87020,4887
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -187 176-246 596459 2720,000091 236
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -187 176-246 596459 2720,000091 236
Účtovné závierky