FLEXICO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 7 2642 9298 00614 2940,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,82400,26110,11390,13060,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,650,68770,45090,53200,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,81830,26110,11390,12120,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,68-2,63-3,96-4,390,0000
Celkové tržby 13 79816 85619 90618 1460,0000
Celkový dlh 8 8164 72210 71218 5120,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 214-1 233-1 220-2 2440,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 2141 2331 2202 2440,0000
Čistý cash flow 7 2141 2331 2202 2440,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 305,001 3931 9921 9880,0000
Čistý zisk 241,00913,001 5121 5080,0000
Čistý zisk v minulom roku 913,001 5121 5081 2530,0000
Cudzie zdroje 1 5521 7932 7064 2180,0000
Daň z príjmov 64,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 64,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,320,00000,00003,500,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,320,00000,00003,500,0000
Doba obratu aktív 192,1663,42146,80287,520,0000
Doba obratu pohľadávok 1,320,00000,00003,500,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 233,21102,25196,42372,360,0000
EBIT v minulom roku 1 3931 9921 9881 7330,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 305,001 3931 9921 9880,0000
EBITDA 2 0736 5537 1407 1280,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 0736 5537 1407 1280,0000
Finančná páka -4,68-1,63-2,96-3,390,0000
Finančné účty 7 2141 2331 2202 2440,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,21370,61220,33800,29510,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,2137-0,6122-0,3380-0,29510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 0016 4837 0827 0780,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,211,611,341,300,0000
Krátkodobé pohľadávky 50,000,00000,0000174,000,0000
Krátkodobé záväzky 8 8164 72210 71218 5120,0000
Náklady na predaný tovar 11 2379 70211 99810 0680,0000
Neobežný majetok 0,00001 6966 78611 8760,0000
Obežný majetok 7 2641 2331 2202 4180,0000
Obrat aktív 1,905,752,491,270,0000
Obrat neobežného majetku 0,00009,942,931,530,0000
Obrat obežného majetku 1,9013,6716,327,500,0000
Odpisy 1 6965 0905 0905 0900,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 6965 0905 0905 0900,0000
Osobné náklady 0,00000,0000232,00232,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 72,0070,0058,0050,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 9376 0036 6026 5980,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1553-0,5092-0,5588-0,35750,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1965-0,7769-0,7361-0,47130,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99310,42100,15240,15700,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,52280,07310,06130,12370,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000034,0934,820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,511,411,491,520,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,52280,07310,06130,12370,0000
Pohľadávky z obchodného styku 50,000,00000,0000174,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82400,26110,11390,13060,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,21511,452,221,880,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,211,611,341,300,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,68-2,63-3,96-4,390,0000
Pridaná hodnota 2 5617 1547 9088 0780,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1553-0,5092-0,5588-0,35750,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81830,26110,11390,12120,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,250,72061,502,600,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,250,72061,502,600,0000
Služby 6 3565 4419 7005 6190,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 2642 9298 00614 2940,0000
Spotreba materiálu… 4 8814 2612 2984 4490,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 79816 85619 90618 1460,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 79816 85619 90618 1460,0000
Účtovný cash flow 7 2141 2331 2202 2440,0000
Vlastné imanie -1 552-1 793-2 706-4 2180,0000
Všetky záväzky 8 8164 72210 71218 5120,0000
Výsledok hospodárenia 377,001 4632 0502 0380,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 377,001 4632 0502 0380,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 241,00913,001 5121 5080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 913,001 5121 5081 2530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 305,001 3931 9921 9880,0000
Záväzky 8 8164 72210 71218 5120,0000
Zisk pred zdanením 305,001 3931 9921 9880,0000
Zmena EBIT 0,21900,69931,001,150,0000