FLEXICO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 7427 2642 9298 00614 294
Bežná likvidita III. stupeň 0,87210,82400,26110,11390,1306
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,564,650,68770,45090,5320
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,83830,81830,26110,11390,1212
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -7,82-5,68-2,63-3,96-4,39
Celkové tržby 11 36013 79816 85619 90618 146
Celkový dlh 8 8778 8164 72210 71218 512
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 442-7 214-1 233-1 220-2 244
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 4427 2141 2331 2202 244
Čistý cash flow 7 4427 2141 2331 2202 244
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 528,00305,001 3931 9921 988
Čistý zisk 417,00241,00913,001 5121 508
Čistý zisk v minulom roku 241,00913,001 5121 5081 253
Cudzie zdroje 1 1351 5521 7932 7064 218
Daň z príjmov 111,0064,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 64,00480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 111,0064,00480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,901,320,00000,00003,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00001,320,00000,00003,50
Doba obratu aktív 255,50192,1663,42146,80287,52
Doba obratu pohľadávok 9,901,320,00000,00003,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 292,96233,21102,25196,42372,36
EBIT v minulom roku 305,001 3931 9921 9881 733
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 528,00305,001 3931 9921 988
EBITDA 607,002 0736 5537 1407 128
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 607,002 0736 5537 1407 128
Finančná páka -6,82-4,68-1,63-2,96-3,39
Finančné účty 7 4427 2141 2331 2202 244
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,14660,21370,61220,33800,2951
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1466-0,2137-0,6122-0,3380-0,2951
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 528,002 0016 4837 0827 078
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,151,211,611,341,30
Krátkodobé pohľadávky 300,0050,000,00000,0000174,00
Krátkodobé záväzky 8 8778 8164 72210 71218 512
Náklady na predaný tovar 10 05411 2379 70211 99810 068
Neobežný majetok 0,00000,00001 6966 78611 876
Obežný majetok 7 7427 2641 2331 2202 418
Obrat aktív 1,431,905,752,491,27
Obrat neobežného majetku 0,00000,00009,942,931,53
Obrat obežného majetku 1,431,9013,6716,327,50
Odpisy 0,00001 6965 0905 0905 090
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 6965 0905 0905 090
Osobné náklady 0,00000,00000,0000232,00232,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 79,0072,0070,0058,0050,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 417,001 9376 0036 6026 598
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,3674-0,1553-0,5092-0,5588-0,3575
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,4652-0,1965-0,7769-0,7361-0,4713
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96130,99310,42100,15240,1570
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,65510,52280,07310,06130,1237
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,000034,0934,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,511,411,491,52
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,67290,52280,07310,06130,1237
Pohľadávky z obchodného styku 0,000050,000,00000,0000174,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87210,82400,26110,11390,1306
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,15250,21511,452,221,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,151,211,611,341,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -7,82-5,68-2,63-3,96-4,39
Pridaná hodnota 1 0062 5617 1547 9088 078
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3674-0,1553-0,5092-0,5588-0,3575
Rýchla likvidita I. stupeň 0,83830,81830,26110,11390,1212
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,624,250,72061,502,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,624,250,72061,502,60
Služby 4 7516 3565 4419 7005 619
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 7427 2642 9298 00614 294
Spotreba materiálu… 5 3034 8814 2612 2984 449
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 06013 79816 85619 90618 146
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 06013 79816 85619 90618 146
Účtovný cash flow 7 4427 2141 2331 2202 244
Vlastné imanie -1 135-1 552-1 793-2 706-4 218
Všetky záväzky 8 8778 8164 72210 71218 512
Výsledok hospodárenia 607,00377,001 4632 0502 038
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 607,00377,001 4632 0502 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 417,00241,00913,001 5121 508
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 241,00913,001 5121 5081 253
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 528,00305,001 3931 9921 988
Záväzky 8 8778 8164 72210 71218 512
Zisk pred zdanením 528,00305,001 3931 9921 988
Zmena EBIT 1,730,21900,69931,001,15