PROMPT, spol.s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 152 412146 605133 127182 164528 406
Aktivácia 0,00000,00000,00000,000089,00
Bežná likvidita III. stupeň 10,487,238,704,483,12
Časové rozlíšenie aktív 233,00234,001 7801 547-3 502
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00005 090
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2722-0,00750,4235-0,2150-0,6829
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,160,0835-6,901,401,94
Celkové tržby 38 52737 31341 05140 6910,0000
Celkový dlh 9 36412 1147 70824 317138 375
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 096-21 164-20 153-73 272-262 867
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 09621 16420 15373 272262 867
Čistý cash flow 38 9321 011-53 11933 930262 867
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 16210 0338 532-8 4256 342
Čistý zisk 8 5569 0737 572-9 3851 833
Čistý zisk v minulom roku 9 0737 572-9 385-17 7091 078
Cudzie zdroje -143 048-134 491-125 419-157 847-384 941
Daň z príjmov 606,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,007,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 606,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 206,41491,41259,17192,1358,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 177,06489,72259,17180,8652,45
Doba obratu aktív 1 4441 4341 1841 924204,19
Doba obratu pohľadávok 206,41491,41259,17192,1358,59
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000019,05
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000055,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,63118,4168,45256,7652,47
EBIT v minulom roku 10 0338 532-8 425-17 35011 203
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 16210 0338 532-8 4256 342
EBITDA 18 55225 28422 9217 96914 097
EBITDA marža 0,48150,67760,55840,19580,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 55225 28422 9217 96914 097
Finančná páka 1,071,091,061,151,37
Finančné účty 60 09621 16420 15373 272262 867
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9386-0,9174-0,9421-0,8665-0,7285
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93860,91740,94210,86650,7285
Hrubá marža 0,46260,61600,5049-0,39300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 18 51224 18322 6827 43510 798
Krátkodobé pohľadávky 21 78750 23629 14818 189151 610
Krátkodobé záväzky 9 35512 1057 69924 308135 788
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001,04
Materiál 13 49113 49013 49013 50417 275
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00004 509
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000352,0010 125
Náklady na predaný tovar 20 70314 32820 32550 545901 043
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000553 274
Neobežný majetok 54 38359 05966 13473 20988 551
Obežný majetok 97 79687 31265 213107 408443 357
Obrat aktív 0,25280,25450,30840,18971,79
Obrat neobežného majetku 0,70840,63180,62070,472010,67
Obrat obežného majetku 0,39400,42740,62950,32172,13
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000019,16
Odpisy 9 35014 15014 15015 3488 981
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6757 0757 0757 6748 981
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 6757 0757 0757 6740,0000
Osobné náklady 0,00000,0000175,0017 8340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1191 103367,001 1773 299
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 0792,00128,001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 74910 1746 27723 1530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 90623 22321 7225 96310 814
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0084-1,120,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,010,0271-1,290,83380,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000118,43-0,89660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,911,621,45-0,48194,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,010,0271-1,290,98190,2783
Pohľadávky z obchodného styku 18 68950 06329 14817 122135 742
Pohotová likvidita II. stupeň 8,785,926,633,832,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,67-133,032,36-4,65-1,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000058,30
Pridaná hodnota 17 82422 98520 726-15 99043 517
Primárna platobná neschopnosť 0,46810,20320,21531,350,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,421,752,623,011,87
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,50470,47910,33633,059,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,50470,47910,33633,059,82
Služby 16 0408 08512 6059 83440 956
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 152 412146 605133 127182 164528 406
Spotreba materiálu… 4 6636 2437 7209 426300 197
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 52737 31341 05134 876944 560
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000321,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000558 616
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 38 52737 31341 05134 555385 944
Účtovný cash flow 38 9321 011-53 11933 930262 867
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00001,41
Vlastné imanie 143 048134 491125 419157 847384 941
Všetky záväzky 9 36412 1147 70824 317138 375
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00009 000
Výsledok hospodárenia 9 20211 1348 771-7 2585 116
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 20211 1348 771-7 2585 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 5569 0737 572-9 3851 833
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 0737 572-9 385-17 7091 078
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 16210 0338 532-8 4252 521
Zásoby 15 91315 91215 91215 94728 880
Záväzky 9 36412 1147 70824 317138 375
Záväzky z obchodného styku 8 74910 1746 27723 1530,0000
Zisk pred zdanením 9 16210 0338 532-8 4252 521
Zmena EBIT 0,91321,18-1,010,48560,5661
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-31 285-6 705
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-31 285-6 705
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000200,000,0000