MATCHBALL spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 2 829 911563 890597 1180,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92330,85210,83310,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000590,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21880,72760,62030,00000,0000
Celkové tržby 245 89570 0870,00000,00000,0000
Celkový dlh 293 18629 14556 8730,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 135-2 612-19 2730,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64 1352 61219 2730,00000,0000
Čistý cash flow 64 1352 61219 2730,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 934-1 65017 0810,00000,0000
Čistý zisk 17 973-2 61017 0810,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 610-2 8905 6490,00000,0000
Cudzie zdroje -2 536 725-534 745-540 2450,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 306,642,3312,390,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,631,0412,340,00000,0000
Doba obratu aktív 4 2012 9371 8530,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 306,642,3312,390,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,000038,480,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000297,00246,580,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 435,2018,7096,420,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000011,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 650-1 9305 6580,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 934-1 65017 0810,00000,0000
EBITDA 24 4773 48322 9270,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 4773 48322 9270,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0507-0,58180,00000,00000,0000
Finančná páka 1,121,051,110,00000,0000
Finančné účty 64 1352 61219 2730,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8964-0,9483-0,90480,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89640,94830,90480,00000,0000
Hrubá marža 0,13540,83310,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 7713 30422 7070,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 206 576447,003 9920,00000,0000
Krátkodobé záväzky 293 1863 59031 0710,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 194 841133,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 24 4770,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00009,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 212 60011 69145 9930,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00004 41219 2450,00000,0000
Neobežný majetok 2 559 200560 831571 2340,00000,0000
Obežný majetok 270 7113 05925 2940,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,908322,914,650,00000,0000
Obrat zásob 0,00000,00009,480,00000,0000
Odpisy 4 8374 9465 6280,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 8374 9465 6280,00000,0000
Osobné náklady 4 12348 7680,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 706,00195,00220,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 8102 33622 7090,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,12380,83520,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000013,231,560,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 8,081,200,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,721,0912,730,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 29 396200,003 9780,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92330,85210,76780,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -39,55-204,73-28,030,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 64 1350,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 33 29558 38871 6300,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 6,630,66500,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21880,72760,62030,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,988,372,480,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,988,372,480,00000,0000
Služby 212 6004 72110 5680,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 829 911563 890597 1180,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00002 55816 1800,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 245 89570 087117 6230,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00008 88647 6010,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 245 89561 19370 0220,00000,0000
Účtovný cash flow 64 1352 61219 2730,00000,0000
Úrokové krytie 18 9340,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 536 725534 745540 2450,00000,0000
Všetky záväzky 293 18629 14556 8730,00000,0000
Výsledok hospodárenia 19 640-1 45517 2990,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 19 640-1 45517 2990,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 973-2 61017 0810,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 610-2 8905 6490,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 933-1 65017 0810,00000,0000
Zásoby 0,00000,00002 0290,00000,0000
Záväzky 293 18629 14556 8730,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 194 841133,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 18 933-1 65017 0810,00000,0000
Zmena EBIT -11,480,85493,020,00000,0000