P - A - N - D - A , spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 481 457546 940750 318850 2690,0000
Bankové úvery 0,00000,000096 41660 7410,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,143,590,51910,60580,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 0062 2902 8433 3210,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00005 0005 0000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-0,88020,09030,02920,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,07180,09700,64850,91100,0000
Celkové tržby 382 028818 360391 160563 6180,0000
Celkový dlh 32 26948 377293 209402 9570,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 043-40 89035 35013 9220,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 04340 89061 06646 8190,0000
Čistý cash flow -24 847-20 17614 2478 1390,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -794,0053 83614 80936 3620,0000
Čistý zisk -1 37546 4559 79629 3840,0000
Čistý zisk v minulom roku 46 4559 79629 38418 8710,0000
Cudzie zdroje -449 188-498 563-452 109-442 3120,0000
Daň z príjmov 0,00002 880960,002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,002 880962,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880960,002 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000096 41660 7410,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000096 41660 7410,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,2732,8315,24108,030,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,4013,0513,44108,030,0000
Doba obratu aktív 460,00514,04703,02797,970,0000
Doba obratu pohľadávok 18,2732,8315,24108,030,0000
Doba obratu zásob 161,2351,5961,4081,250,0000
Doba splácania záväzkov 399,54289,182 2213 2760,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,0021,54147,91262,030,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 212,33159,25301,84274,920,0000
EBIT v minulom roku 53 83614 80936 36223 0320,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -794,0053 83614 80936 3620,0000
EBITDA 60 035-17 39618 27730 1950,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 60 035-17 39618 27730 1950,0000
Finančná páka 1,071,101,661,920,0000
Finančné účty 16 04340 89061 06646 8190,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9330-0,9116-0,6026-0,52020,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93300,91160,60260,52020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 59 860842 33019 679378 2050,0000
Krátkodobé pohľadávky 19 12234 92816 269115 1130,0000
Krátkodobé záväzky 21 98022 922157 860279 2020,0000
Krytie dlhovej služby 103,33-3,862,023,320,0000
Nákladové úroky 581,004 5014 0534 0980,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 5014 0534 0983 1990,0000
Náklady na predaný tovar 249 475323 089271 909269 8490,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 08028 93225 94831 1040,0000
Neobežný majetok 434 416464 743665 775678 0920,0000
Obežný majetok 44 03579 90781 700168 8560,0000
Obrat aktív 0,79350,71010,51920,45740,0000
Obrat neobežného majetku 0,87940,83560,58510,57360,0000
Obrat obežného majetku 8,684,864,772,300,0000
Obrat zásob 2,267,085,944,490,0000
Odpisy 60 65453 6700,000014 5900,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 32726 8350,00007 2950,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 32726 8350,00007 2950,0000
Osobné náklady 96 821100 87492 08288 1650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 175,00274,001 598260,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 68112 62321 45823 4280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 279100 1259 79643 9740,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73041,550,78270,74040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,602,264,533,830,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,370,64711,281,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84170,42231,281,160,0000
Pohľadávky z obchodného styku 16 12113 89014 349115 1130,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,743,410,49230,58150,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,0824,71-31,73-54,340,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -42,77-4,483,521,990,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,07180,09700,64850,91100,0000
Pridaná hodnota 132 55365 271117 646119 0750,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,72460,90881,500,20350,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,72991,780,37500,16470,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,5375-2,7816,0413,350,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,5375-2,7816,0413,350,0000
Služby 71 151137 47053 53454 4770,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 481 457546 940750 318850 2690,0000
Spotreba materiálu… 158 244156 687192 427184 2680,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000096 41660 7410,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 382 028818 360391 055563 0590,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000430 0001 500174 1350,0000
Tržby z predaja tovaru 90,00458,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 381 938387 902389 555388 9240,0000
Účtovný cash flow -24 847-20 17614 2478 1390,0000
Úročený dlh 0,00000,000096 41660 7410,0000
Úrokové krytie -1,3711,963,658,870,0000
Vlastné imanie 449 188498 563452 109442 3120,0000
Všetky záväzky 32 26948 377293 209402 9570,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00005 0005 0000,0000
Výsledok hospodárenia -619,0054 11016 40536 6210,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -619,0054 11016 40536 6210,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 37546 4559 79629 3840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 4559 79629 38418 8710,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 37549 33510 75632 2640,0000
Zásoby 8 8704 0894 3656 9240,0000
Záväzky 32 26948 377293 209402 9570,0000
Záväzky z obchodného styku 11 68112 62321 45823 4280,0000
Zisk pred zdanením -1 37549 33510 75632 2640,0000
Zmena EBIT -0,01473,640,40731,580,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000304 8243 372153 1190,0000

Činnosti firmy
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
Výroba textilných výrobkov a výrobkov z plastických materiálov
Organizovanie a sprostredkovanie športových podujatí
Sprostredkov.,nákup,predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Čistiace a upratovacie práce (s výnimkou dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Fotografické práce
Prenájom priemyselného tovaru
Výroba obuvi a športových potrieb
Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb..
Stolárstvo - výroba nábytku a zariadení
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
Obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Administratívne práce
Prenájom strojných zariadení na výrobu obuvi
Organizovanie výstav
Marketing - prieskum trhu
Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Pohostinská činnosť
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu
Prevádzkovanie športových zariadení
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti