"CHLADENIE", spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 769 850725 959678 557659 569548 606
Bežná likvidita III. stupeň 8,129,0710,827,397,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01890,1111-0,39560,21941,01
Celkové tržby 903 386757 798871 768778 4260,0000
Celkový dlh 87 70373 88957 34280 10667 142
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 864-46 224-38 194-60 281-66 626
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 86446 22438 19460 28166 626
Čistý cash flow 1 6408 030-22 08717 26666 626
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 17954 57369 28566 21053 098
Čistý zisk 38 62842 85553 75151 37053 098
Čistý zisk v minulom roku 42 85553 75151 37054 62954 116
Cudzie zdroje -682 147-652 070-621 215-579 463-481 464
Daň z príjmov 10 55111 71815 53414 8400,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 71815 53414 84015 8350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 55111 71815 53414 8400,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,4945,1639,8340,5139,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,4945,1639,8340,5139,58
Doba obratu aktív 349,76349,66284,10309,27263,23
Doba obratu pohľadávok 88,4945,1639,8340,5139,58
Doba obratu zásob 444,09523,59368,14401,81344,48
Doba splácania záväzkov 83,5173,3743,6472,7636,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,4034,8223,3836,9031,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 73,6265,6936,0163,180,0000
EBIT v minulom roku 54 57369 28566 21070 46454 116
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 17954 57369 28566 21053 098
EBITDA 60 07464 93579 58776 42475 187
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 60 07464 93579 58776 42475 187
Finančná páka 1,131,111,091,141,14
Finančné účty 47 86446 22438 19460 28166 626
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8861-0,8982-0,9155-0,8785-0,8776
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88610,89820,91550,87850,8776
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 257 37062 76477 46474 37673 404
Krátkodobé pohľadávky 194 77093 75495 13386 39582 497
Krátkodobé záväzky 86 72772 28755 83878 69565 913
Náklady na predaný tovar 718 360669 116770 028679 321658 331
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 379 065359 618467 004394 778331 633
Neobežný majetok 66 01670 11274 20878 30486 497
Obežný majetok 703 834655 847604 349581 265462 109
Obrat aktív 1,041,041,281,181,39
Obrat neobežného majetku 12,1710,8111,759,948,79
Obrat obežného majetku 1,141,161,441,341,65
Obrat zásob 0,82190,69710,99150,90841,06
Odpisy 8 1928 1928 1928 1924 096
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0964 0964 0964 0964 096
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 0964 0964 0964 0960,0000
Osobné náklady 26 89825 63824 15624 5990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7042 1712 1232 0481 783
Ostatné záväzky z obchodného styku 76 46164 72046 07468 3320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 82051 04761 94359 56257 194
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,163,464,214,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,422,623,153,0225,00
Pohľadávky z obchodného styku 194 77093 75495 13386 39582 497
Pohotová likvidita II. stupeň 2,801,942,391,862,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -415,94-81,2028,13-33,56-7,23
Pridaná hodnota 85 02688 682101 74099 101102 391
Primárna platobná neschopnosť 0,39260,69030,48430,79090,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,55190,63950,68400,76601,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,461,140,72051,050,8930
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,461,140,72051,050,8930
Služby 333 053299 724295 441276 709312 053
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 769 850725 959678 557659 569548 606
Spotreba materiálu… 6 2429 7747 5837 83414 645
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 903 386757 798871 768778 422760 722
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 100 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 489 724482 704573 262535 119496 334
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 313 662275 094298 506243 303264 388
Účtovný cash flow 1 6408 030-22 08717 26666 626
Vlastné imanie 682 147652 070621 215579 463481 464
Všetky záväzky 87 70373 88957 34280 10667 142
Výsledok hospodárenia 51 88256 74371 39568 23271 091
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51 88256 74371 39568 23271 091
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 62842 85553 75151 37053 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 85553 75151 37054 62954 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 17954 57369 28566 21069 362
Zásoby 461 200515 869471 022434 589312 986
Záväzky 87 70373 88957 34280 10667 142
Záväzky z obchodného styku 76 46164 72046 07468 3320,0000
Zisk pred zdanením 49 17954 57369 28566 21069 362
Zmena EBIT 0,90120,78771,050,93960,9812
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 100 0000,00000,00000,00000,0000