KNOTT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 15 740 81215 443 50814 871 41514 709 20613 760 802
Aktivácia 2 94261 84716 3008 3969 601
Bankové úvery 1 923 6621 629 4501 988 3792 107 5311 413 533
Bežná likvidita III. stupeň 2,102,031,811,942,16
Bežné bankové úvery 1 923 6621 629 4501 988 3792 107 5311 413 533
Časové rozlíšenie aktív 39 39236 21034 05531 62230 148
Celkové tržby 30 982 32931 002 45227 797 68724 902 58222 828 446
Celkový dlh 4 667 9184 660 6424 534 1704 502 2483 676 572
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 745 1421 489 9581 965 1702 000 116915 905
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 178 520139 49223 209107 415497 628
Čistý cash flow 39 028116 283-84 206-390 213228 264
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 317 880340 774167 813141 578256 933
Čistý zisk 290 028210 021130 287122 728111 143
Čistý zisk v minulom roku 210 021130 287122 728111 14325 136
Cudzie zdroje -11 072 894-10 782 866-10 337 245-10 206 958-10 084 230
Daň z príjmov 1 406105 19215 283-3 744126 546
Daň z príjmov v minulom roku 105 19215 283-3 744126 54618 203
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 406105 19215 283-3 744126 546
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,7015,5916,1026,1923,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,1412,7013,0321,1220,15
Doba obratu aktív 198,08191,26203,99230,86229,98
Doba obratu pohľadávok 14,7015,5916,1026,1923,86
Doba obratu zásob 1 2261 2651 1381 096995,60
Doba splácania záväzkov 373,04451,85391,35342,65354,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,0730,0929,7328,4828,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 224,22291,67257,05264,88269,69
EBIT v minulom roku 340 774167 813141 578256 93369 446
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 317 880340 774167 813141 578256 933
EBITDA 1 966 2232 068 6361 831 8761 694 6771 705 300
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 966 2232 068 6361 831 8761 694 6771 705 300
Efektívna daňová sadzba 0,00480,33370,1050-0,03150,5324
Finančná páka 1,421,431,441,441,36
Finančné účty 178 520139 49223 209107 415497 628
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7035-0,6982-0,6951-0,6939-0,7328
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70350,69820,69510,69390,7328
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 814 1254 493 8633 869 3443 493 1403 531 079
Krátkodobé pohľadávky 1 167 8941 258 5751 173 9031 668 5581 427 789
Krátkodobé záväzky 2 230 7782 429 4762 167 7551 814 6581 712 875
Krytie dlhovej služby 74,3580,9382,3675,0188,61
Materiál 4 668 3864 543 3174 148 1373 722 9693 379 887
Nákladové úroky 26 44625 56122 24322 59419 244
Nákladové úroky v minulom roku 25 56122 24322 59419 24426 107
Náklady na predaný tovar 21 128 72721 896 82320 022 51217 393 87216 466 000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 182 7211 962 4992 021 8031 933 0401 762 223
Neobežný majetok 7 022 0967 206 0817 334 5997 098 8526 998 477
Obežný majetok 8 679 3248 201 2177 502 7617 578 7326 732 177
Obrat aktív 1,841,911,791,581,59
Obrat neobežného majetku 4,134,093,633,283,12
Obrat obežného majetku 3,343,593,553,073,24
Odpisy 1 929 2121 889 3401 764 6101 696 2661 569 270
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 964 606944 670882 305848 133784 635
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 964 606944 670882 305848 133784 635
Osobné náklady 6 945 2596 550 5005 637 6725 082 0934 480 344
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 7435 2094 8944 4194 819
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 53 61552 80846 89041 2580,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 237 4441 353 3481 211 0371 227 8981 153 322
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 219 2402 099 3611 894 8971 818 9941 680 413
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88180,86470,85590,86690,8338
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,613,863,263,033,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,161,171,151,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88750,89760,88990,86490,8882
Pohľadávky z obchodného styku 964 7601 025 726950 2411 345 8131 205 788
Pohotová likvidita II. stupeň 0,33360,35340,29620,46090,6255
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -283,72-92,73122,7626,16-44,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,484,55-3,79-17,2711,86
Pridaná hodnota 7 875 9757 575 3786 587 1805 862 3095 373 305
Primárna platobná neschopnosť 1,391,531,501,041,08
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,372,252,482,662,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,372,252,482,662,16
Služby 2 426 8972 343 4852 216 5692 139 9581 729 810
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 740 81215 443 50814 871 41514 709 20613 760 802
Spotreba materiálu… 16 950 60417 734 81015 901 37913 953 01012 960 893
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 923 6621 629 4501 988 3792 107 5311 413 533
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 9420,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 406 21730 661 01527 607 42824 136 99322 754 604
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 401 5151 188 814997 736880 812915 299
Tržby z predaja tovaru 2 420 2502 147 5412 204 3132 080 9361 841 666
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 584 45227 324 66024 405 37921 175 24519 997 639
Účtovný cash flow 39 028116 283-84 206-390 213228 264
Úročený dlh 1 923 6621 629 4501 988 3792 107 5311 413 533
Úrokové krytie 12,0213,337,546,2713,35
Vlastné imanie 11 072 89410 782 86610 337 24510 206 95810 084 230
Všetky záväzky 4 667 9184 660 6424 534 1704 502 2483 676 572
Výsledok hospodárenia 264 050290 511120 04095 187251 896
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 264 050290 511120 04095 187251 896
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 290 028210 021130 287122 728111 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 210 021130 287122 728111 14325 136
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 291 434315 213145 570118 984237 689
Zásoby 7 332 9106 803 1506 305 6495 802 7594 806 760
Záväzky 4 667 9184 660 6424 534 1704 502 2483 676 572
Záväzky z obchodného styku 1 340 8561 568 2261 423 8481 402 7801 302 078
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,00003 300
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 103 412214 878212 811174 882145 456
Zisk pred zdanením 291 434315 213145 570118 984237 689
Zmena EBIT 0,93282,031,190,55103,70
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 428 55382 124100 939623 740-22 675
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 428 55382 124100 939623 740-22 675
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 174 4761 077 599944 962784 036799 433
Účtovné závierky