KNOTT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 443 50814 871 41514 709 20613 760 80213 080 244
Aktivácia 61 84716 3008 3969 601417,00
Bankové úvery 1 629 4501 988 3792 107 5311 413 533877 305
Bežná likvidita III. stupeň 2,031,811,942,162,42
Bežné bankové úvery 1 629 4501 988 3792 107 5311 413 533877 305
Časové rozlíšenie aktív 36 21034 05531 62230 14840 116
Celkové tržby 31 002 45227 797 68724 902 58222 828 4460,0000
Celkový dlh 4 660 6424 534 1704 502 2483 676 5722 732 293
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 489 9581 965 1702 000 116915 905837 589
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 139 49223 209107 415497 62839 716
Čistý cash flow 116 283-84 206-390 213228 26439 716
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 340 774167 813141 578256 933340 275
Čistý zisk 210 021130 287122 728111 143312 139
Čistý zisk v minulom roku 130 287122 728111 14325 136429 828
Cudzie zdroje -10 782 866-10 337 245-10 206 958-10 084 230-10 347 951
Daň z príjmov 105 19215 283-3 744126 5460,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 283-3 744126 54618 2030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 105 19215 283-3 744126 5460,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,5916,1026,1923,8626,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,7013,0321,1220,1521,57
Doba obratu aktív 191,26203,99230,86229,98246,81
Doba obratu pohľadávok 15,5916,1026,1923,8626,34
Doba obratu zásob 1 2651 1381 096995,601 058
Doba splácania záväzkov 451,85391,35342,65354,7841,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,0929,7328,4828,6330,72
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 291,67257,05264,88269,690,0000
EBIT v minulom roku 167 813141 578256 93369 446462 962
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 340 774167 813141 578256 933340 275
EBITDA 2 068 6361 831 8761 694 6771 705 3001 701 455
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 068 6361 831 8761 694 6771 705 3001 701 455
Efektívna daňová sadzba 0,33370,1050-0,03150,53240,0000
Finančná páka 1,431,441,441,361,26
Finančné účty 139 49223 209107 415497 62839 716
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6982-0,6951-0,6939-0,7328-0,7911
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69820,69510,69390,73280,7911
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 493 8633 869 3443 493 1403 531 0791 722 017
Krátkodobé pohľadávky 1 258 5751 173 9031 668 5581 427 7891 396 121
Krátkodobé záväzky 2 429 4762 167 7551 814 6581 712 8751 627 928
Krytie dlhovej služby 80,9382,3675,0188,6160,47
Materiál 4 543 3174 148 1373 722 9693 379 8873 127 559
Nákladové úroky 25 56122 24322 59419 24428 136
Nákladové úroky v minulom roku 22 24322 59419 24426 10733 134
Náklady na predaný tovar 21 896 82320 022 51217 393 87216 466 00014 520 695
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 962 4992 021 8031 933 0401 762 2231 581 974
Neobežný majetok 7 206 0817 334 5997 098 8526 998 4777 018 629
Obežný majetok 8 201 2177 502 7617 578 7326 732 1776 021 499
Obrat aktív 1,911,791,581,591,48
Obrat neobežného majetku 4,093,633,283,122,76
Obrat obežného majetku 3,593,553,073,243,21
Odpisy 1 889 3401 764 6101 696 2661 569 270647 368
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 944 670882 305848 133784 635647 368
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 944 670882 305848 133784 6350,0000
Osobné náklady 6 550 5005 637 6725 082 0934 480 3440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 2094 8944 4194 8193 323
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 52 80846 89041 2580,000023 885
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 353 3481 211 0371 227 8981 153 3220,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 099 3611 894 8971 818 9941 680 413959 507
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86470,85590,86690,83380,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,863,263,033,050,3367
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,171,151,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89760,88990,86490,88827,45
Pohľadávky z obchodného styku 1 025 726950 2411 345 8131 205 7881 143 349
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35340,29620,46090,62550,5891
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -92,73122,7626,16-44,18-260,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,55-3,79-17,2711,861,41
Pridaná hodnota 7 575 3786 587 1805 862 3095 373 3054 823 682
Primárna platobná neschopnosť 1,531,501,041,080,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,252,482,662,161,61
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,252,482,662,161,61
Služby 2 343 4852 216 5692 139 9581 729 8101 408 587
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 443 50814 871 41514 709 20613 760 80213 080 244
Spotreba materiálu… 17 734 81015 901 37913 953 01012 960 89311 335 242
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 629 4501 988 3792 107 5311 413 533877 305
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 661 01527 607 42824 136 99322 754 60419 344 377
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 188 814997 736880 812915 2990,0000
Tržby z predaja tovaru 2 147 5412 204 3132 080 9361 841 6661 694 253
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 324 66024 405 37921 175 24519 997 63917 650 124
Účtovný cash flow 116 283-84 206-390 213228 26439 716
Úročený dlh 1 629 4501 988 3792 107 5311 413 533877 305
Úrokové krytie 13,337,546,2713,3512,09
Vlastné imanie 10 782 86610 337 24510 206 95810 084 23010 347 951
Všetky záväzky 4 660 6424 534 1704 502 2483 676 5722 732 293
Výsledok hospodárenia 290 511120 04095 187251 896295 944
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 290 511120 04095 187251 896295 944
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 210 021130 287122 728111 143312 139
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 130 287122 728111 14325 136429 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 315 213145 570118 984237 689321 346
Zásoby 6 803 1506 305 6495 802 7594 806 7604 585 662
Záväzky 4 660 6424 534 1704 502 2483 676 5722 732 293
Záväzky z obchodného styku 1 568 2261 423 8481 402 7801 302 0780,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00003 3000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 214 878212 811174 882145 4560,0000
Zisk pred zdanením 315 213145 570118 984237 689321 346
Zmena EBIT 2,031,190,55103,700,7350
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 82 124100 939623 740-22 675-195 309
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 82 124100 939623 740-22 675-195 309
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 077 599944 962784 036799 433758 143