INDRA Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 232 5631 473 820780 786463 4771 061 574
Aktivácia 0,00000,00000,0000144 9080,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,262,221,991,753,15
Časové rozlíšenie aktív 123 34845 73058 16158 496130 502
Časové rozlíšenie pasív 34 4648 19434 5160,00004 841
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,04670,2554-0,32830,4172-0,5473
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0613-0,30810,3237-0,19741,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,83251,031,373,550,5956
Celkové tržby 8 507 1174 442 2702 393 8131 651 5190,0000
Celkový dlh 1 452 877742 391432 008361 657394 456
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -155 511-73 953-258 693-155 536-362 438
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 155 51173 953258 693155 536362 438
Čistý cash flow 81 558-184 740103 157-42 478362 438
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 254 167613 879192 058-553 6417 994
Čistý zisk 1 036 988428 973212 442-557 4577 842
Čistý zisk v minulom roku 428 973212 442-557 4571 32875 693
Cudzie zdroje -1 745 222-723 235-314 262-101 820-662 277
Daň z príjmov 211 481184 263-21 4652 8870,0000
Daň z príjmov v minulom roku 184 263-21 4652 8876 5990,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 211 481184 263-21 4652 8870,0000
Dlhodobé pohľadávky 126 10776 42850 40547 16247 425
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 122,40104,7863,8544,4180,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,7621,9657,1140,6874,89
Doba obratu aktív 141,17125,49128,67126,00170,59
Doba obratu pohľadávok 127,91111,2972,1557,2387,79
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000126,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,1251,0552,5158,5149,83
EBIT v minulom roku 613 879192 058-553 6418 03976 810
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 254 167613 879192 058-553 6417 994
EBITDA 1 301 022651 495219 893-511 69742 203
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 301 022651 495219 893-511 69742 203
Finančná páka 1,852,042,484,551,60
Finančné účty 155 51173 953258 693155 536362 438
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5399-0,4907-0,4025-0,2197-0,6239
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53990,49070,40250,21970,6239
Hrubá marža 0,29660,38520,43450,54210,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 300 194650 561218 989-513 11335 259
Krátkodobé pohľadávky 2 802 9131 230 646387 431163 344498 864
Krátkodobé záväzky 1 330 816599 627318 647215 229310 082
Krytie dlhovej služby 32,3973,726,18-550,808,45
Nákladové úroky 5 698643,001 081929,00152,00
Nákladové úroky v minulom roku 643,001 081929,00112,001 117
Náklady na predaný tovar 5 834 7552 575 6621 174 604447 357893 534
Neobežný majetok 24 68447 06326 09638 93922 345
Obežný majetok 3 084 5311 381 027696 529366 042908 727
Obrat aktív 2,592,912,842,902,14
Obrat neobežného majetku 338,6091,0984,8734,48101,65
Obrat obežného majetku 2,713,103,183,672,50
Odpisy 38 36633 16225 68639 35618 680
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 18316 58112 84319 67818 680
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 18316 58112 84319 6780,0000
Osobné náklady 1 239 9431 227 2111 009 5181 264 1640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 828,00992,00954,003 7746 944
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 097 751352 216194 07097 0700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 075 354462 135238 128-518 10126 522
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,59420,59310,6760-5,470,0118
Podiel EBIT k aktívam 0,38800,41650,2460-1,190,0075
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,39220,41890,2574-1,190,0076
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,67170,70890,4491-2,230,0107
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49140,71720,97051,410,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,54
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,041,391,030,70820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,971,361,000,686873,76
Pohľadávky z obchodného styku 773 027257 897346 553149 618466 008
Pohotová likvidita II. stupeň 2,262,221,991,753,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,403,91-3,052,40-1,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 14,31-287,3195,43-45,722 384
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44950,50370,55330,78030,3716
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,83251,031,373,550,5956
Pridaná hodnota 2 523 2951 711 1721 040 228895 2381 377 824
Primárna platobná neschopnosť 1,421,370,56000,64880,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,32080,29110,2721-1,200,0074
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,59420,59310,6760-5,470,0118
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11390,12170,73250,72271,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,121,141,96-0,70689,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,121,141,96-0,70689,35
Služby 4 895 4092 096 4931 135 484558 853855 921
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 232 5631 473 820780 786463 4771 061 574
Spotreba materiálu… 939 346479 16939 12033 41237 613
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 358 0504 286 8632 214 8571 343 7742 271 358
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000029,0025,001 1790,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 358 0504 286 8342 214 8321 342 5952 271 358
Účtovný cash flow 81 558-184 740103 157-42 478362 438
Úrokové krytie 220,11954,71177,67-595,9552,59
Vlastné imanie 1 745 222723 235314 262101 820662 277
Všetky záväzky 1 452 877742 391432 008361 657394 456
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00008 1940,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 34 4640,000034 5160,00004 841
Výsledok hospodárenia 1 262 656618 362194 232-549 87423 523
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 262 656618 362194 232-549 87423 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 036 988428 973212 442-557 4577 842
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 428 973212 442-557 4571 32875 693
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 248 469613 236190 977-554 57016 268
Záväzky 1 452 877742 391432 008361 657394 456
Záväzky z obchodného styku 1 097 751352 216194 07097 0700,0000
Zisk pred zdanením 1 248 469613 236190 977-554 57016 268
Zmena EBIT 2,043,20-0,3469-68,870,1041
Účtovné závierky