ISTRODEST spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 125 29555 03375 08761 457124 602
Bežná likvidita III. stupeň 1,6024,135,498,945,17
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000464,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5834-0,6666-0,8508-0,5635-0,1769
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,383816,873,955,012,15
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,520,03950,26200,16320,1055
Celkové tržby 75 4113 32557 6256 0340,0000
Celkový dlh 75 5812 09215 5878 62111 890
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 005-35 288-50 624-29 772-19 942
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0428-1,970,1156-3,200,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 00535 28850 62429 77219 942
Čistý cash flow 29 00535 28850 62429 77219 942
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 226-5 5997 624-18 364-91 481
Čistý zisk -3 226-6 5596 664-19 324-91 546
Čistý zisk v minulom roku -6 5596 664-19 324-40 552-33 237
Cudzie zdroje -49 714-52 941-59 500-52 836-112 712
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 444,970,0000125,261 654374,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 371,060,000012,98563,12152,47
Doba obratu aktív 606,980,0000475,614 3641 688
Doba obratu pohľadávok 444,970,0000125,261 654374,35
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000103,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 366,140,000081,21421,60125,84
EBIT v minulom roku -5 5997 624-18 364-39 592-32 299
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 226-5 5997 624-18 364-91 481
EBITDA -3 049-5 21011 831-13 349-9 817
EBITDA marža -0,0404-1,570,2053-2,210,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 049-5 21011 831-13 349-9 817
Finančná páka 2,521,041,261,161,11
Finančné účty 29 00535 28850 62429 77219 942
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3968-0,9620-0,7924-0,8597-0,9046
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39680,96200,79240,85970,9046
Hrubá marža -0,0406-0,68900,6372-0,84770,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 051-5 22411 331-14 585-15 118
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60320,03800,17070,09660,0745
Krátkodobé pohľadávky 91 85315 18319 77623 29127 633
Krátkodobé záväzky 75 5812 09212 8215 9379 289
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 74 595508,009 016616,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-151,03
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000065,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000938,00
Náklady na predaný tovar 78 4102 29120 90510 25532 762
Neobežný majetok 4 4374 5624 6878 39476 563
Obežný majetok 120 85850 47170 40053 06347 575
Obrat aktív 0,60130,00000,76740,08360,2162
Obrat neobežného majetku 16,980,000012,290,61230,3519
Obrat obežného majetku 0,62340,00000,81850,09690,5663
Odpisy 125,00125,003 7073 66140 704
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 125,00125,003 7073 66140 704
Osobné náklady 0,00003 51718 6028 4420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,00514,00500,001 4765 301
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 101-6 43410 371-15 663-50 842
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0649-0,12390,1120-0,3657-0,8122
Podiel EBIT k aktívam -0,0257-0,10170,1015-0,2988-0,7342
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0257-0,10170,1015-0,2988-0,7342
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0649-0,10580,1224-0,3308-0,7933
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,23150,64120,67420,48440,1600
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-1,540,5066-1,650,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,384610,610,87854,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,65141,97-0,60590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -24,52-0,62911,65-0,4226-0,1430
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,38500,00000,87855,790,7402
Pohľadávky z obchodného styku 76 59550,002 0507 93011 255
Pohotová likvidita II. stupeň 1,6024,135,498,945,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,71-1,50-1,18-1,77-5,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000306,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60320,03800,20760,14030,0954
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,520,03950,26200,16320,1055
Pridaná hodnota -3 065-2 29136 720-5 115-5 819
Primárna platobná neschopnosť 0,973910,164,400,07770,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0257-0,11920,0888-0,3144-0,7347
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0649-0,12390,1120-0,3657-0,8122
Rýchla likvidita I. stupeň 0,383816,873,955,012,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -24,79-0,40151,32-0,6458-1,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -24,79-0,40151,32-0,6458-1,21
Služby 77 9491 73619 7919 14028 106
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 125 29555 03375 08761 457124 602
Spotreba materiálu… 461,00555,001 1141 1154 656
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 75 395250,0057 6255 26026 943
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 50,00250,000,0000120,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 3450,000057 6255 14026 943
Účtovný cash flow 29 00535 28850 62429 77219 942
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-1 407
Vlastné imanie 49 71452 94159 50052 836112 712
Všetky záväzky 75 5812 09215 5878 62111 890
Výsledok hospodárenia -3 124-5 0858 124-16 890-86 118
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 124-5 0858 124-16 890-86 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 226-6 5596 664-19 324-91 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 5596 664-19 324-40 552-33 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 226-5 5997 624-18 364-91 546
Záväzky 75 5812 09215 5878 62111 890
Záväzky z obchodného styku 74 595508,009 016616,000,0000
Zisk pred zdanením -3 226-5 5997 624-18 364-91 546
Zmena EBIT 0,5762-0,7344-0,41520,46382,83
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000035 597