M.K.M. TRADING, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 1 439 4881 625 8441 366 842478 636604 777
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,170,92432,340,1970
Časové rozlíšenie aktív 1 7561 472782,001 6145 911
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1968-0,6259-0,30470,00670,3260
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,701,842,030,3216-9,16
Celkové tržby 850 6172 435 5861 812 271984 9670,0000
Celkový dlh 1 133 4891 053 406915 435116 468678 877
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -655 883-595 649-237 336-100 724-24 160
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 655 883595 649237 336100 72424 160
Čistý cash flow 60 234358 313137 524-2 43824 160
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -254 215167 885117 85995 992-345 681
Čistý zisk -266 438121 030109 46690 587-345 681
Čistý zisk v minulom roku 121 030109 466-20 227-190 375-443 870
Cudzie zdroje -305 999-572 438-451 407-362 16874 100
Daň z príjmov 0,000040 0282 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 40 0282 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000040 0282 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,3419,3122,6113,9344,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,1521,2121,7713,7943,59
Doba obratu aktív 623,80244,09278,25215,45354,79
Doba obratu pohľadávok 50,3419,3122,6113,9344,11
Doba obratu zásob 113,6758,97142,9443,8673,94
Doba splácania záväzkov 983,08213,21298,07169,11429,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 324,60121,92159,8428,86397,04
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11,422,5312,2618,430,0000
EBIT v minulom roku 167 885117 859-13 349-187 495-443 870
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -254 215167 885117 85995 992-345 681
EBITDA 102 002388 354335 316229 382-113 395
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 102 002388 354335 316229 382-113 395
Finančná páka 4,702,843,031,32-8,16
Finančné účty 655 883595 649237 336100 72424 160
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2126-0,3521-0,3303-0,75670,1225
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,21260,35210,33030,7567-0,1225
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 107 440393 861336 455211 195-125 121
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52040,49950,57440,13401,12
Krátkodobé pohľadávky 116 169128 592111 07130 94875 194
Krátkodobé záväzky 749 061812 110785 15264 122676 802
Krytie dlhovej služby 8,3556,8960,8290,840,0000
Nákladové úroky 12 2236 8275 5132 5250,0000
Nákladové úroky v minulom roku 6 8275 5133 9980,00000,0000
Náklady na predaný tovar 692 1731 862 7341 385 645592 197574 956
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 278 1131 390 254961 439138 402138 533
Neobežný majetok 579 068675 502641 130328 718471 448
Obežný majetok 858 664948 870724 930148 304127 418
Obrat aktív 0,58511,501,311,691,03
Obrat neobežného majetku 1,453,602,802,471,32
Obrat obežného majetku 0,98092,562,475,474,88
Obrat zásob 3,216,192,558,324,94
Odpisy 345 780218 310207 034114 994200 162
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 172 890109 155103 51757 497200 162
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 172 890109 155103 51757 4970,0000
Osobné náklady 172 197246 009167 504158 1590,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 87725 95621 98518 60711 726
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 64922 7970,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 8 7059 62232 2886 9880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 79 342339 340316 500205 581-145 519
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,87070,21140,24250,25014,67
Podiel EBIT k aktívam -0,17660,10330,08620,2006-0,5716
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,17660,10330,08620,2006-0,5716
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,36820,20630,20260,23164,80
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,150,43270,41120,72320,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,53970,40890,42371,580,0821
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,87172,312,431,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,28981,221,090,80060,2359
Pohľadávky z obchodného styku 101 883141 287106 92430 63674 297
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,89360,44472,080,1555
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,08-1,60-3,28148,553,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,9352,4824,95-0,96550,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78740,64790,66970,24331,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,701,842,030,3216-9,16
Pridaná hodnota 150 111568 519407 320218 68447 228
Rentabilita aktív, ROA -0,18510,07440,08010,1893-0,5716
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,87070,21140,24250,25014,67
Rýchla likvidita I. stupeň 0,87560,73350,30231,570,0357
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,112,712,730,5077-5,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,112,712,730,5077-5,99
Služby 61 66860 61657 94160 75086 541
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 439 4881 625 8441 366 842478 636604 777
Spotreba materiálu… 352 392411 864366 265393 045349 882
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 850 6172 435 5861 804 527811 091622 184
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 3334 33311 562210,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000037 5006 08365 499
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 842 2842 431 2531 755 465804 798556 685
Účtovný cash flow 60 234358 313137 524-2 43824 160
Úrokové krytie -20,8024,5921,3838,020,0000
Vlastné imanie 305 999572 438451 407362 168-74 100
Všetky záväzky 1 133 4891 053 406915 435116 468678 877
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,87070,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -242 987171 044139 844114 598-313 557
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -242 987171 044139 844114 598-313 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -266 438121 030109 46690 587-345 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 121 030109 466-20 227-190 375-443 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -266 438161 058112 34693 467-345 681
Zásoby 86 612224 629376 52316 63228 064
Záväzky 1 133 4891 053 406915 435116 468678 877
Záväzky z obchodného styku 8 7059 62232 2886 9880,0000
Zisk pred zdanením -266 438161 058112 34693 467-345 681
Zmena EBIT -1,511,42-8,83-0,51200,7788
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 5423 3330,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Public relations - činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou
Vedenie účtovníctva
Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
Zmenáreň - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane..
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Čistiace a upratovacie práce
Prieskum trhu a verejnej mienky
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej..
Prenájom motorových vozidiel
Zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
Výroba, opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických..
Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva..
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Usporadúvanie a technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, seminárov,..
Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom,na ktorý..
Opravy a údržba spotrebnej elektroniky
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Prevádzkovanie hracích nevýherných automatov
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla