Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 699 90112 862 3813 583 5473 778 8453 738 896
Bežná likvidita III. stupeň 5,798,195,416,196,08
Časové rozlíšenie aktív 11 59116 83311 0996 51018 751
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -15,66-6,35-9,89-11,10-8,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98300,98690,98890,98400,9698
Celková tržba 0,00000,00000,00000,000065 928
Celková tržba v minulom roku 0,00000,00000,000065 92845 408
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 314,94158,1871,6492,6871,75
Celkový dlh 11 662 86812 781 5793 534 2173 738 5063 687 502
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -579 907-513 408-487 841-447 760-432 488
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 579 907513 408487 841447 760432 488
Čistý cash flow 579 907513 408487 841447 760432 488
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -43 77031 4728 991-11 05510 584
Čistý zisk -43 77031 4728 991-11 05510 584
Čistý zisk v minulom roku 31 4728 991-11 05510 58493 178
Cudzie zdroje -37 032-80 802-49 330-40 339-51 394
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,000012 273
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000020 700
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000012 273
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00002 469
EBIT v minulom roku 31 4728 991-11 05510 58493 178
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -43 77031 4728 991-11 05510 584
EBITDA 319 678174 323109 21497 068212 578
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 319 678174 323109 21497 068212 578
Finančná páka 315,94159,1872,6493,6872,75
Finančné účty 579 907513 408487 841447 760432 488
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 319 678174 323109 21497 068212 578
Krátkodobé pohľadávky 2 776 0873 662 7872 119 7132 320 3882 216 759
Krátkodobé záväzky 589 920520 210493 313455 019445 974
Materiál 50 32869 51850 89939 66045 146
Náklady na predaný tovar 812 673635 718608 421647 727674 240
Neobežný majetok 8 281 9888 599 835913 996964 5281 025 752
Obežný majetok 3 406 3224 245 7132 658 4522 807 8072 694 393
Odpisy 363 448142 851100 224108 123201 994
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 363 448142 851100 224108 123201 994
Osobné náklady 6 260 2245 665 4305 305 8744 769 5774 214 607
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 319 678174 323109 21497 068212 578
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,180,38950,1823-0,27410,2059
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00006,56
Pohotová likvidita II. stupeň 5,718,065,316,105,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99680,99370,98620,98930,9863
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 314,94158,1871,6492,6871,75
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,180,38950,1823-0,27410,2059
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98300,98690,98890,98400,9698
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 36,4873,3232,3638,5117,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 36,4873,3232,3638,5117,35
Služby 812 673635 718608 421647 727674 240
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000065 928
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000065 928
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00000,00000,00000,000065 928
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,00000,00000,000065 92845 408
Účtovný cash flow 579 907513 408487 841447 760432 488
Vlastné imanie 37 03280 80249 33040 33951 394
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 699 90112 862 3813 583 5473 778 8453 738 896
Všetky záväzky 11 662 86812 781 5793 534 2173 738 5063 687 502
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,180,38950,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -43 77031 4728 991-11 05510 584
Výsledok hospodárenia po zdanení -43 77031 4728 991-11 05510 584
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 31 4728 991-11 05510 58493 178
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -43 77031 4728 991-11 05510 584
Zásoby 50 32869 51850 89939 66045 146
Záväzky súčet 11 662 86812 781 5793 534 2173 738 5063 687 502
Zisk pred zdanením -43 77031 4728 991-11 05510 584
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00000,00000,00001,45
Zmena EBIT -1,393,50-0,8133-1,040,1136
Účtovné závierky