Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 3 583 5473 778 8453 738 8963 681 8423 669 647
Bežná likvidita III. stupeň 5,416,196,087,477,64
Časové rozlíšenie aktív 11 0996 51018 75113 56812 283
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -9,89-11,10-8,424,654,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98890,98400,96980,96040,9728
Celková tržba 0,00000,000065 92854 38142 871
Celková tržba v minulom roku 0,000065 92845 40842 87131 370
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 71,6492,6871,75-51,88-47,32
Celkový dlh 3 534 2173 738 5063 687 5023 754 2023 748 871
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -487 841-447 760-432 488-336 123-317 869
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 487 841447 760432 488336 123317 869
Čistý cash flow 487 841447 760432 488336 123317 869
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 991-11 05510 5846 864-18 798
Čistý zisk 8 991-11 05510 5846 864-18 798
Čistý zisk v minulom roku -11 05510 58493 178-18 7983 040
Cudzie zdroje -49 330-40 339-51 39472 36079 224
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000012 27314 81818 030
Doba obratu aktív 0,00000,000020 70024 71231 243
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000012 27314 81818 030
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00002 4692 3492 782
EBIT v minulom roku -11 05510 58493 178-18 7983 040
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 991-11 05510 5846 864-18 798
EBITDA 109 21497 068212 578159 338194 601
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 109 21497 068212 578159 338194 601
Finančná páka 72,6493,6872,75-50,88-46,32
Finančné účty 487 841447 760432 488336 123317 869
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 109 21497 068212 578159 338194 601
Krátkodobé pohľadávky 2 119 7132 320 3882 216 7592 207 6412 117 771
Krátkodobé záväzky 493 313455 019445 974349 993326 747
Materiál 50 89939 66045 14658 82349 883
Náklady na predaný tovar 608 421647 727674 240555 376566 884
Neobežný majetok 913 996964 5281 025 7521 065 6871 171 841
Obežný majetok 2 658 4522 807 8072 694 3932 602 5872 485 523
Odpisy 100 224108 123201 994152 473213 399
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 100 224108 123201 994152 473213 399
Osobné náklady 5 305 8744 769 5774 214 6073 557 1023 537 067
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 109 21497 068212 578159 338194 601
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00006,566,187,41
Pohotová likvidita II. stupeň 5,316,105,987,317,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98620,98930,98631,021,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 71,6492,6871,75-51,88-47,32
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98890,98400,96980,96040,9728
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 32,3638,5117,3523,5619,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 32,3638,5117,3523,5619,26
Služby 608 421647 727674 240555 376566 884
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,00000,0782-0,2879-4,53
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000065 92854 38142 871
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000065 92854 38142 871
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00000,000065 92854 38142 871
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,000065 92845 40842 87131 370
Účtovný cash flow 487 841447 760432 488336 123317 869
Vlastné imanie 49 33040 33951 394-72 360-79 224
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 583 5473 778 8453 738 8963 681 8423 669 647
Všetky záväzky 3 534 2173 738 5063 687 5023 754 2023 748 871
Výsledok hospodárenia 8 991-11 05510 5846 864-18 798
Výsledok hospodárenia po zdanení 8 991-11 05510 5846 864-18 798
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -11 05510 58493 178-18 7983 040
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 8 991-11 05510 5846 864-18 798
Zásoby 50 89939 66045 14658 82349 883
Záväzky súčet 3 534 2173 738 5063 687 5023 754 2023 748 871
Zisk pred zdanením 8 991-11 05510 5846 864-18 798
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00001,451,271,37
Zmena EBIT -0,8133-1,040,1136-0,3652-6,18
Účtovné závierky