Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 862 3813 583 5473 778 8453 738 8963 681 842
Bežná likvidita III. stupeň 8,195,416,196,087,47
Časové rozlíšenie aktív 16 83311 0996 51018 75113 568
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,35-9,89-11,10-8,424,65
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98690,98890,98400,96980,9604
Celková tržba 0,00000,00000,000065 92854 381
Celková tržba v minulom roku 0,00000,000065 92845 40842 871
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 158,1871,6492,6871,75-51,88
Celkový dlh 12 781 5793 534 2173 738 5063 687 5023 754 202
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -513 408-487 841-447 760-432 488-336 123
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 513 408487 841447 760432 488336 123
Čistý cash flow 513 408487 841447 760432 488336 123
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 4728 991-11 05510 5846 864
Čistý zisk 31 4728 991-11 05510 5846 864
Čistý zisk v minulom roku 8 991-11 05510 58493 178-18 798
Cudzie zdroje -80 802-49 330-40 339-51 39472 360
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000012 27314 818
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000020 70024 712
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000012 27314 818
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00002 4692 349
EBIT v minulom roku 8 991-11 05510 58493 178-18 798
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 4728 991-11 05510 5846 864
EBITDA 174 323109 21497 068212 578159 338
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 174 323109 21497 068212 578159 338
Finančná páka 159,1872,6493,6872,75-50,88
Finančné účty 513 408487 841447 760432 488336 123
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 174 323109 21497 068212 578159 338
Krátkodobé pohľadávky 3 662 7872 119 7132 320 3882 216 7592 207 641
Krátkodobé záväzky 520 210493 313455 019445 974349 993
Materiál 69 51850 89939 66045 14658 823
Náklady na predaný tovar 635 718608 421647 727674 240555 376
Neobežný majetok 8 599 835913 996964 5281 025 7521 065 687
Obežný majetok 4 245 7132 658 4522 807 8072 694 3932 602 587
Odpisy 142 851100 224108 123201 994152 473
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 142 851100 224108 123201 994152 473
Osobné náklady 5 665 4305 305 8744 769 5774 214 6073 557 102
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 174 323109 21497 068212 578159 338
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00006,566,18
Pohotová likvidita II. stupeň 8,065,316,105,987,31
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99370,98620,98930,98631,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 158,1871,6492,6871,75-51,88
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98690,98890,98400,96980,9604
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 73,3232,3638,5117,3523,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 73,3232,3638,5117,3523,56
Služby 635 718608 421647 727674 240555 376
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000065 92854 381
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000065 92854 381
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00000,00000,000065 92854 381
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,00000,000065 92845 40842 871
Účtovný cash flow 513 408487 841447 760432 488336 123
Vlastné imanie 80 80249 33040 33951 394-72 360
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 862 3813 583 5473 778 8453 738 8963 681 842
Všetky záväzky 12 781 5793 534 2173 738 5063 687 5023 754 202
Výsledok hospodárenia 31 4728 991-11 05510 5846 864
Výsledok hospodárenia po zdanení 31 4728 991-11 05510 5846 864
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 8 991-11 05510 58493 178-18 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 31 4728 991-11 05510 5846 864
Zásoby 69 51850 89939 66045 14658 823
Záväzky súčet 12 781 5793 534 2173 738 5063 687 5023 754 202
Zisk pred zdanením 31 4728 991-11 05510 5846 864
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00000,00001,451,27
Zmena EBIT 3,50-0,8133-1,040,1136-0,3652
Účtovné závierky