SCHAFY, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 099 7051 246 5911 181 3621 358 6241 311 856
Bankové úvery 76 584114 8880,000012 33153 451
Bežná likvidita III. stupeň 1,781,260,53630,55490,7003
Bežné bankové úvery 38 3040,00000,000012 33153 451
Časové rozlíšenie aktív 5 6335 5725 1496 3595 483
Časové rozlíšenie pasív 34 60670 251120 839195 324175 610
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,56320,5824-0,01670,01340,0064
Celkové tržby 3 193 7793 214 6443 397 5013 039 8290,0000
Celkový dlh 216 183336 316234 356346 053262 734
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 765-6 387-919,008 10852 359
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 58 819121 275919,004 2231 092
Čistý cash flow -62 456120 356-3 3043 9611 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 89322 33314 1579 0568 171
Čistý zisk 8 89213 8578 9201 8374 098
Čistý zisk v minulom roku 13 8578 9201 837-100 89239 761
Cudzie zdroje -848 916-840 024-826 167-817 247-873 512
Daň z príjmov 3 0204 0293 8234 0570,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 0293 8234 0574 0220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 0204 0293 8234 0570,0000
Dlhodobé bankové úvery 38 280114 8880,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 38 280114 8880,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,4514,0311,7512,6220,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,459,033,595,7010,21
Doba obratu aktív 127,54144,18129,31165,65162,65
Doba obratu pohľadávok 14,4514,0311,7512,6220,78
Doba obratu zásob 0,000028 22834 9400,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000058 109120 2500,000026,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,8623,9021,6436,0521,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000035 62567 5360,00000,0000
EBIT v minulom roku 22 33314 1579 056-92 17046 596
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 89322 33314 1579 0568 171
EBITDA 300 609347 193343 639308 661187 644
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 300 609347 193343 639308 661187 644
Efektívna daňová sadzba 0,25350,22530,30000,68830,0000
Finančná páka 1,301,481,431,661,50
Finančné účty 58 819121 275919,004 2231 092
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7719-0,6739-0,6993-0,6015-0,6659
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77190,67390,69930,60150,6659
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 314 746357 398362 842324 641185 032
Krátkodobé pohľadávky 124 568121 291107 323103 504167 564
Krátkodobé záväzky 110 888206 645197 671295 687171 880
Krytie dlhovej služby 7,794,652,811,561,04
Materiál 137 246100 38257 435165 23086 853
Nákladové úroky 3 9814 4471 4143 1624 073
Nákladové úroky v minulom roku 4 4471 4143 1624 7006 835
Náklady na predaný tovar 2 309 8652 366 2362 576 7102 366 6892 327 776
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 298600,000,00000,0000
Neobežný majetok 773 439898 0711 010 5361 079 3081 031 064
Obežný majetok 320 633342 948165 677272 957275 309
Obrat aktív 2,862,532,822,202,24
Obrat neobežného majetku 4,073,513,302,772,86
Obrat obežného majetku 9,829,2020,1310,9710,69
Odpisy 290 506328 362335 712306 826157 842
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 145 253164 181167 856153 413157 842
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 145 253164 181167 856153 4130,0000
Osobné náklady 689 373629 323603 200490 8550,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5173 1891 7491 5062 612
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 494126 687111 018201 0230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 299 398342 219344 632308 663161 940
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82340,79710,79590,78290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000608,261 2630,00000,2628
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,251,261,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,85440,82440,80720,78603,90
Pohľadávky z obchodného styku 98 74278 09432 77346 76982 366
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,89610,35600,22670,4343
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,59-6,98250,05-206,32-799,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -15,6927,06-2,341,250,2681
Pridaná hodnota 837 257789 516757 910626 997616 090
Primárna platobná neschopnosť 0,36961,623,394,300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,71920,96870,68201,121,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,71920,96870,68201,121,40
Služby 213 600281 038288 550273 130480 594
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 099 7051 246 5911 181 3621 358 6241 311 856
Spotreba materiálu… 2 096 2652 083 9002 287 5602 081 7591 863 982
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 76 584114 8880,000012 33153 451
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 155 4493 162 4493 345 0963 002 4292 943 866
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 3276 69710 4768 7430,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 688777,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 147 1223 154 0643 333 8432 993 6862 943 866
Účtovný cash flow -62 456120 356-3 3043 9611 092
Úročený dlh 76 584114 8880,000012 33153 451
Úrokové krytie 3,995,0210,012,862,01
Vlastné imanie 848 916840 024826 167817 247873 512
Všetky záväzky 216 183336 316234 356346 053262 734
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000024 43275 020145 522175 610
Výnosy budúcich období krátkodobé 34 60645 81945 81949 8020,0000
Výsledok hospodárenia 18 43025 52815 90910 57811 952
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 43025 52815 90910 57811 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 89213 8578 9201 8374 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 8578 9201 837-100 89239 761
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 91217 88612 7435 8945 218
Zásoby 137 246100 38257 435165 230106 653
Záväzky 216 183336 316234 356346 053262 734
Záväzky z obchodného styku 36 494126 687111 018201 0230,0000
Zisk pred zdanením 11 91217 88612 7435 8945 218
Zmena EBIT 0,71161,581,56-0,09830,1754
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-11 80016 800
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-11 80016 800
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 4940,000017 850
Účtovné závierky