Fond národného majetku Slovenskej republiky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 439 681 6172 603 792 7042 482 865 7532 523 781 8732 698 151 100
Bežná likvidita III. stupeň 27,3560,6452,0754,6565,79
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9369-0,3262-0,3497-0,3226-0,3771
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 613,96226,57195,03306,29514,36
Celkový dlh 16 000 96919 394 40720 312 01418 910 03318 275 241
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -381 635 671-827 565 087-845 362 518-792 151 731-994 470 893
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 396 948 606843 107 824861 055 962807 990 1691 010 502 380
Čistý cash flow 396 948 606843 107 824861 055 962807 990 1691 010 502 380
Cudzie zdroje -423 680 648-2 584 398 297-2 462 553 738-2 504 871 841-2 679 875 860
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000016 59733 194
Finančná páka 1,041,011,011,011,01
Finančné účty 396 948 606843 107 824861 055 962807 990 1691 010 502 380
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9636-0,9926-0,9918-0,9925-0,9932
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96360,99260,99180,99250,9932
Krátkodobé finančné výpomoci 15 312 93515 542 73715 693 44415 838 43916 031 487
Krátkodobé pohľadávky 39 613 924324 996 823185 980 784201 777 511173 531 970
Krátkodobé záväzky 646 5343 721 1094 414 9132 638 0131 964 584
Neobežný majetok 3 119 0871 435 688 0571 435 829 0071 513 997 5961 514 083 557
Obežný majetok 436 562 5301 168 104 6471 047 036 7461 009 784 2771 184 067 544
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90280,32380,34680,32020,3745
Pohľadávky z obchodného styku 100 651218 4701 411 850211 067135 458
Pohotová likvidita II. stupeň 27,3560,6452,0754,6565,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,07-3,07-2,86-3,10-2,65
Rýchla likvidita I. stupeň 24,8743,7742,8243,7356,15
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 439 681 6172 603 792 7042 482 865 7532 523 781 8732 698 151 100
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 312 93515 542 73715 693 44415 838 43916 031 487
Účtovný cash flow 396 948 606843 107 824861 055 962807 990 1691 010 502 380
Úročený dlh 15 312 93515 542 73715 693 44415 838 43916 031 487
Vlastné imanie 423 680 6482 584 398 2972 462 553 7382 504 871 8412 679 875 860
Všetky záväzky 16 000 96919 394 40720 312 01418 910 03318 275 241
Záväzky 16 000 96919 394 40720 312 01418 910 03318 275 241
Účtovné závierky