Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 112 03548 08447 22450 83969 934
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,101,141,091,12
Časové rozlíšenie aktív 2 2781 9745 0314 1514 915
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -35,5552,2417,102,291,66
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98710,92620,88270,90510,8891
Celková tržba 6 5567 09311 5865 6968 149
Celková tržba v minulom roku 7 09311 5867 3008 14911 331
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 103,01-70,61-25,89-4,39-4,47
Celkový dlh 110 95848 77549 12165 81690 095
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -38 286-36 087-32 436-34 284-33 505
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 38 28636 08732 43634 28433 505
Čistý cash flow 38 28636 08732 43634 28433 505
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 7681 207-1 9285 185-9 419
Čistý zisk 1 7681 207-1 9285 185-9 419
Čistý zisk v minulom roku 1 207-1 92815 008-9 419-2 863
Cudzie zdroje -1 077690,751 89714 97720 161
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 177,90248,03143,46179,39175,06
Doba obratu aktív 6 2372 4741 4883 2583 132
Doba obratu pohľadávok 177,90248,03143,46179,39175,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 1592 0051 1582 4271 688
EBIT v minulom roku 1 207-1 92815 008-9 419-2 863
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 7681 207-1 9285 185-9 419
EBITDA 7 0241 207-1 92823 1858 582
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 0241 207-1 92823 1858 582
Finančná páka 104,01-69,61-24,89-3,39-3,47
Finančné účty 38 28636 08732 43634 28433 505
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 0241 207-1 92823 1858 582
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34620,81030,77810,74500,5389
Krátkodobé pohľadávky 3 1954 8204 5542 7993 909
Krátkodobé záväzky 38 78738 96236 74637 87737 684
Náklady na predaný tovar 19 37522 61017 43721 97420 424
Neobežný majetok 68 2755 2035 2039 60527 605
Obežný majetok 41 48240 90736 99037 08337 414
Obrat neobežného majetku 0,09601,362,230,59300,2952
Odpisy 5 2560,00000,000018 00018 000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 2560,00000,000018 00018 000
Osobné náklady 440 351419 698413 886400 417407 659
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 0241 207-1 92823 1858 582
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,64-1,751,02-0,34620,4672
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,34170,75050,68690,67440,4791
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,845,092,806,024,11
Pohotová likvidita II. stupeň 1,131,101,141,091,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,02810,01910,05850,43680,6017
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99041,011,041,291,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 103,01-70,61-25,89-4,39-4,47
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,64-1,751,02-0,34620,4672
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98710,92620,88270,90510,8891
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,8040,42-25,472,8410,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,8040,42-25,472,8410,50
Služby 19 37522 61017 43721 97420 424
Stupeň prevádzkovej páky 1,59-1,02-0,0810-0,78764,57
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 5567 09311 5865 6968 149
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 5567 09311 5865 6968 149
Tržby za vlastné výkony a tovar 6 5567 09311 5865 6968 149
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 7 09311 5867 3008 14911 331
Účtovný cash flow 38 28636 08732 43634 28433 505
Vlastné imanie 1 077-690,75-1 897-14 977-20 161
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 112 03548 08447 22450 83969 934
Všetky záväzky 110 95848 77549 12165 81690 095
Výsledok hospodárenia 1 7681 207-1 9285 185-9 419
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 7681 207-1 9285 185-9 419
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 207-1 92815 008-9 419-2 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 7681 207-1 9285 185-9 419
Záväzky súčet 110 95848 77549 12165 81690 095
Zisk pred zdanením 1 7681 207-1 9285 185-9 419
Zmena Celkovej tržby 0,92430,61221,590,69890,7192
Zmena EBIT 1,47-0,6257-0,1285-0,55053,29
Účtovné závierky