Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 124 894112 03548 08447 22450 839
Bežná likvidita III. stupeň 0,97871,131,101,141,09
Časové rozlíšenie aktív 2 3842 2781 9745 0314 151
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,27-35,5552,2417,102,29
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,88950,98710,92620,88270,9051
Celková tržba 6 2466 5567 09311 5865 696
Celková tržba v minulom roku 9 1827 09311 5867 3008 149
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -52,74103,01-70,61-25,89-4,39
Celkový dlh 127 308110 95848 77549 12165 816
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 679-38 286-36 087-32 436-34 284
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 67938 28636 08732 43634 284
Čistý cash flow 41 67938 28636 08732 43634 284
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 928,411 7681 207-1 9285 185
Čistý zisk 928,411 7681 207-1 9285 185
Čistý zisk v minulom roku -4 4191 207-1 92815 008-9 419
Cudzie zdroje 2 414-1 077690,751 89714 977
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,15177,90248,03143,46179,39
Doba obratu aktív 7 2996 2372 4741 4883 258
Doba obratu pohľadávok 105,15177,90248,03143,46179,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 7392 1592 0051 1582 427
EBIT v minulom roku -4 4191 207-1 92815 008-9 419
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 928,411 7681 207-1 9285 185
EBITDA 9 7767 0241 207-1 92823 185
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 7767 0241 207-1 92823 185
Finančná páka -51,74104,01-69,61-24,89-3,39
Finančné účty 41 67938 28636 08732 43634 284
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 7767 0241 207-1 92823 185
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37520,34620,81030,77810,7450
Krátkodobé pohľadávky 1 7993 1954 8204 5542 799
Krátkodobé záväzky 46 86038 78738 96236 74637 877
Náklady na predaný tovar 42 37419 37522 61017 43721 974
Neobežný majetok 79 03268 2755 2035 2039 605
Obežný majetok 43 47941 48240 90736 99037 083
Obrat neobežného majetku 0,07900,09601,362,230,5930
Odpisy 8 8485 2560,00000,000018 000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 8485 2560,00000,000018 000
Osobné náklady 513 318440 351419 698413 886400 417
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 7767 0241 207-1 92823 185
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,38461,64-1,751,02-0,3462
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33370,34170,75050,68690,6744
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,675,845,092,806,02
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97871,131,101,141,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,020,99041,011,041,29
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -52,74103,01-70,61-25,89-4,39
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,38461,64-1,751,02-0,3462
Rýchla likvidita I. stupeň 0,88950,98710,92620,88270,9051
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,0215,8040,42-25,472,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,0215,8040,42-25,472,84
Služby 42 37419 37522 61017 43721 974
Stupeň prevádzkovej páky -0,30881,59-1,02-0,0810-0,7876
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 2466 5567 09311 5865 696
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 2466 5567 09311 5865 696
Tržby za vlastné výkony a tovar 6 2466 5567 09311 5865 696
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 9 1827 09311 5867 3008 149
Účtovný cash flow 41 67938 28636 08732 43634 284
Vlastné imanie -2 4141 077-690,75-1 897-14 977
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 124 894112 03548 08447 22450 839
Všetky záväzky 127 308110 95848 77549 12165 816
Výsledok hospodárenia 928,411 7681 207-1 9285 185
Výsledok hospodárenia po zdanení 928,411 7681 207-1 9285 185
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -4 4191 207-1 92815 008-9 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 928,411 7681 207-1 9285 185
Záväzky súčet 127 308110 95848 77549 12165 816
Zisk pred zdanením 928,411 7681 207-1 9285 185
Zmena Celkovej tržby 0,68020,92430,61221,590,6989
Zmena EBIT -0,21011,47-0,6257-0,1285-0,5505
Účtovné závierky