Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 49 34149 12046 55553 60950 212
Bežná likvidita III. stupeň 1,161,181,281,201,16
Časové rozlíšenie aktív 1 345967,471 509995,161 215
Časové rozlíšenie pasív 4 6204 4384 0863 3033 303
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -9,45-8,31-5,4725,959,28
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,131,121,171,111,13
Celková tržba 3 4072 8792 1302 6362 680
Celková tržba v minulom roku 2 8792 1302 5132 6802 162
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,3110,357,10-39,04-15,57
Celkový dlh 41 08740 74537 22451 62950 128
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 326-32 724-28 688-34 325-29 870
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 32632 72428 68834 32529 870
Čistý cash flow 34 32632 72428 68834 32529 870
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -303,04-1 30948 6851 896388,71
Čistý zisk -303,04-1 30948 6851 896388,71
Čistý zisk v minulom roku -1 30948 685-42 219388,71-3 313
Cudzie zdroje -3 633-3 937-5 2451 3233 219
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,65155,03332,6769,6551,68
Doba obratu aktív 5 2856 2277 9787 4246 838
Doba obratu pohľadávok 41,65155,03332,6769,6551,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 2663 6934 2174 2733 601
EBIT v minulom roku -1 30948 685-42 219388,71-3 313
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -303,04-1 30948 6851 896388,71
EBITDA 296,96-708,8649 2854 9323 425
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 296,96-708,8649 2854 9323 425
Finančná páka 13,5812,488,88-40,53-15,60
Finančné účty 34 32632 72428 68834 32529 870
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 296,96-708,8649 2854 9323 425
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61790,59300,52850,57560,5267
Krátkodobé pohľadávky 388,781 2231 941502,93379,48
Krátkodobé záväzky 30 48729 12824 60530 85726 447
Materiál 4 5114 8344 4475 0662 992
Náklady na predaný tovar 35 50726 44818 92319 60527 174
Neobežný majetok 8 7719 3719 97112 72015 756
Obežný majetok 39 22638 78235 07639 89433 241
Odpisy 600,00600,00600,003 0363 036
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 600,00600,00600,003 0363 036
Osobné náklady 285 967278 161265 257269 148262 894
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 296,96-708,8649 2854 9323 425
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0834-0,33259,28-1,43-0,1208
Podiel EBIT k aktívam -0,0061-0,02661,050,03540,0077
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0068-0,02931,150,03770,0083
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0213-0,08422,730,09750,0190
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,69570,66620,61620,64030,5949
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,0711,3713,4713,0211,14
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,041,121,051,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83270,82950,79960,96310,9983
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,3110,357,10-39,04-15,57
Rentabilita aktív, ROA -0,0061-0,02661,050,03540,0077
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0834-0,33259,28-1,43-0,1208
Rýchla likvidita I. stupeň 0,97770,97490,99991,001,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 138,36-57,480,755310,4714,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 138,36-57,480,755310,4714,64
Služby 35 50726 44818 92319 60527 174
Stupeň prevádzkovej páky 0,1956-0,0199-1,364,96-0,0946
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 4072 8792 1302 6362 680
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 4072 8792 1302 6362 680
Tržby za vlastné výkony a tovar 3 4072 8792 1302 6362 680
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 8792 1302 5132 6802 162
Účtovný cash flow 34 32632 72428 68834 32529 870
Vlastné imanie 3 6333 9375 245-1 323-3 219
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 34149 12046 55553 60950 212
Všetky záväzky 41 08740 74537 22451 62950 128
Výsledok hospodárenia -303,04-1 30948 6851 896388,71
Výsledok hospodárenia po zdanení -303,04-1 30948 6851 896388,71
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 30948 685-42 219388,71-3 313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -303,04-1 30948 6851 896388,71
Zásoby 4 5114 8344 4475 0662 992
Záväzky súčet 41 08740 74537 22451 62950 128
Zisk pred zdanením -303,04-1 30948 6851 896388,71
Zmena Celkovej tržby 1,181,350,84760,98341,24
Zmena EBIT 0,2315-0,0269-1,154,88-0,1173
Účtovné závierky