Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 659 956702 975398 569428 912509 636
Bežná likvidita III. stupeň 1,311,401,381,351,50
Časové rozlíšenie aktív 2 3702 5501 9422 0203 288
Časové rozlíšenie pasív 2 2602 2602 2602 2602 260
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,19-1,44-2,91-3,10-4,21
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,101,111,111,091,07
Celková tržba 4 2913 3443 0693 2452 174
Celková tržba v minulom roku 2 9753 0693 2452 66713 528
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,9924,6830,7233,5258,15
Celkový dlh 621 137673 425383 816414 294498 799
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 483-39 397-36 343-38 293-36 135
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 48339 39736 34338 29336 135
Čistý cash flow 43 48339 39736 34338 29336 135
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 66914 798-1 2176 1019 272
Čistý zisk 5 66914 798-1 2176 1019 272
Čistý zisk v minulom roku 4 080-1 2176 101-1 08315 037
Cudzie zdroje -36 559-27 290-12 492-12 358-8 577
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 724,171 1831 1851 1372 393
Doba obratu aktív 56 13976 72247 40148 25085 574
Doba obratu pohľadávok 724,171 1831 1851 1372 393
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 3483 8893 9063 9675 674
EBIT v minulom roku 4 080-1 2176 101-1 08315 037
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 66914 798-1 2176 1019 272
EBITDA 34 82139 90226 95833 54764 032
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 82139 90226 95833 54764 032
Finančná páka 18,0525,7631,9034,7159,42
Finančné účty 43 48339 39736 34338 29336 135
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 82139 90226 95833 54764 032
Krátkodobé pohľadávky 8 51310 8389 96510 10614 251
Krátkodobé záväzky 39 35835 63632 84435 26133 792
Materiál 268,22268,22268,22268,22279,67
Náklady na predaný tovar 38 56720 83523 36725 40021 388
Neobežný majetok 605 321649 921350 051378 225455 684
Obežný majetok 52 26550 50346 57648 66650 665
Odpisy 29 15325 10428 17427 44654 759
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 15325 10428 17427 44654 759
Osobné náklady 486 450422 298400 057385 830400 715
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 82139 90226 95833 54764 032
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,15510,5422-0,09740,49371,08
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 10,1311,7811,8411,8016,62
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,391,371,341,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8408-0,6927-0,3437-0,3227-0,2374
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94120,95800,96300,96590,9787
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,9924,6830,7233,5258,15
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,15510,5422-0,09740,49371,08
Rýchla likvidita I. stupeň 1,041,041,041,021,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,8416,8814,2412,357,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,8416,8814,2412,357,79
Služby 38 56720 83523 36725 40021 388
Stupeň prevádzkovej páky 0,9633-11,16-0,2108-4,633,84
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 2913 3443 0693 2452 174
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 2913 3443 0693 2452 174
Tržby za vlastné výkony a tovar 4 2913 3443 0693 2452 174
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 9753 0693 2452 66713 528
Účtovný cash flow 43 48339 39736 34338 29336 135
Vlastné imanie 36 55927 29012 49212 3588 577
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 659 956702 975398 569428 912509 636
Všetky záväzky 621 137673 425383 816414 294498 799
Výsledok hospodárenia 5 66914 798-1 2176 1019 272
Výsledok hospodárenia po zdanení 5 66914 798-1 2176 1019 272
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 4 080-1 2176 101-1 08315 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 5 66914 798-1 2176 1019 272
Zásoby 268,22268,22268,22268,22279,67
Záväzky súčet 621 137673 425383 816414 294498 799
Zisk pred zdanením 5 66914 798-1 2176 1019 272
Zmena Celkovej tržby 1,441,090,94591,220,1607
Zmena EBIT 1,39-12,16-0,1994-5,630,6166
Účtovné závierky