Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 702 975398 569428 912509 636565 749
Bežná likvidita III. stupeň 1,401,381,351,501,56
Časové rozlíšenie aktív 2 5501 9422 0203 2883 645
Časové rozlíšenie pasív 2 2602 2602 2602 2602 260
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,44-2,91-3,10-4,2150,92
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,111,111,091,071,07
Celková tržba 3 3443 0693 2452 17413 528
Celková tržba v minulom roku 3 0693 2452 66713 5288 573
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 24,6830,7233,5258,15-811,47
Celkový dlh 673 425383 816414 294498 799564 185
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 397-36 343-38 293-36 135-35 404
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 39736 34338 29336 13535 404
Čistý cash flow 39 39736 34338 29336 13535 404
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 14 798-1 2176 1019 27215 037
Čistý zisk 14 798-1 2176 1019 27215 037
Čistý zisk v minulom roku -1 2176 101-1 08315 037-5 378
Cudzie zdroje -27 290-12 492-12 358-8 577695,26
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 1831 1851 1372 393429,61
Doba obratu aktív 76 72247 40148 25085 57415 264
Doba obratu pohľadávok 1 1831 1851 1372 393429,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 8893 9063 9675 674893,64
EBIT v minulom roku -1 2176 101-1 08315 037-5 378
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 14 798-1 2176 1019 27215 037
EBITDA 39 90226 95833 54764 03269 797
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 90226 95833 54764 03269 797
Finančná páka 25,7631,9034,7159,42-813,72
Finančné účty 39 39736 34338 29336 13535 404
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 90226 95833 54764 03269 797
Krátkodobé pohľadávky 10 8389 96510 10614 25115 923
Krátkodobé záväzky 35 63632 84435 26133 79233 121
Materiál 268,22268,22268,22279,67334,69
Náklady na predaný tovar 20 83523 36725 40021 38819 047
Neobežný majetok 649 921350 051378 225455 684510 443
Obežný majetok 50 50346 57648 66650 66551 661
Odpisy 25 10428 17427 44654 75954 759
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 10428 17427 44654 75954 759
Osobné náklady 422 298400 057385 830400 715424 495
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 90226 95833 54764 03269 797
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5422-0,09740,49371,08-21,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 11,7811,8411,8016,622,62
Pohotová likvidita II. stupeň 1,391,371,341,491,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6927-0,3437-0,3227-0,23740,0196
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95800,96300,96590,97870,9972
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 24,6830,7233,5258,15-811,47
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5422-0,09740,49371,08-21,63
Rýchla likvidita I. stupeň 1,041,041,021,001,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,8814,2412,357,798,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,8814,2412,357,798,08
Služby 20 83523 36725 40021 38819 047
Stupeň prevádzkovej páky -11,16-0,2108-4,633,84-1,77
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 3443 0693 2452 17413 528
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 3443 0693 2452 17413 528
Tržby za vlastné výkony a tovar 3 3443 0693 2452 17413 528
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 3 0693 2452 66713 5288 573
Účtovný cash flow 39 39736 34338 29336 13535 404
Vlastné imanie 27 29012 49212 3588 577-695,26
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 702 975398 569428 912509 636565 749
Všetky záväzky 673 425383 816414 294498 799564 185
Výsledok hospodárenia 14 798-1 2176 1019 27215 037
Výsledok hospodárenia po zdanení 14 798-1 2176 1019 27215 037
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 2176 101-1 08315 037-5 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 14 798-1 2176 1019 27215 037
Zásoby 268,22268,22268,22279,67334,69
Záväzky súčet 673 425383 816414 294498 799564 185
Zisk pred zdanením 14 798-1 2176 1019 27215 037
Zmena Celkovej tržby 1,090,94591,220,16071,58
Zmena EBIT -12,16-0,1994-5,630,6166-2,80
Účtovné závierky