Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 87330 85734 65837 57946 153
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,011,180,93941,17
Časové rozlíšenie aktív 1 6461 3401 9261 1713 117
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000080,76
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -12,68-25,10-5,3718,585,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,000,94891,020,84310,9859
Celková tržba 2 7553 1572 8333 252111,88
Celková tržba v minulom roku 3 1572 8333 2523 09677,94
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,2838,289,25-39,49-15,24
Celkový dlh 27 20230 07231 27638 55549 308
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 178-19 714-18 154-18 146-16 316
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 17819 71418 15418 14616 316
Čistý cash flow 21 17819 71418 15418 14616 316
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 897,18-2 5974 359-2 393-2 556
Čistý zisk 897,18-2 5974 359-2 393-2 556
Čistý zisk v minulom roku -2 5974 359-2 3931 4721 697
Cudzie zdroje -1 671-785,54-3 382976,443 235
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,561,39128,84101,010,0000
Doba obratu aktív 3 8253 5684 4654 218150 571
Doba obratu pohľadávok 5,561,39128,84101,010,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 7972 4022 3032 41653 991
EBIT v minulom roku -2 5974 359-2 3931 4721 697
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 897,18-2 5974 359-2 393-2 556
EBITDA 4 6831 1898 1441 3923 015
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 6831 1898 1441 3923 015
Finančná páka 17,2839,2810,25-38,49-14,26
Finančné účty 21 17819 71418 15418 14616 316
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 6831 1898 1441 3923 015
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73120,67330,51570,57270,3586
Krátkodobé pohľadávky 42,0012,001 000,00900,000,0000
Krátkodobé záväzky 21 11120 77617 87221 52116 549
Náklady na predaný tovar 30 36534 55629 58624 70026 859
Neobežný majetok 6 0079 79213 57717 36326 720
Obežný majetok 21 22019 72619 15419 04616 316
Odpisy 3 7853 7853 7853 7855 572
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 7853 7853 7853 7855 572
Osobné náklady 257 678244 874233 276223 652207 397
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 6831 1898 1441 3923 015
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5370-3,311,292,450,7901
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,73350,63890,52380,48290,3535
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 7,696,256,415,58145,84
Pohotová likvidita II. stupeň 1,081,011,180,93941,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94210,97450,90241,031,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,2838,289,25-39,49-15,24
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5370-3,311,292,450,7901
Rýchla likvidita I. stupeň 1,000,94891,020,84310,9811
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,8125,303,8427,6916,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,8125,303,8427,6916,35
Služby 30 36534 55629 58624 70026 859
Stupeň prevádzkovej páky -0,3959-0,5347-2,09-1,55-1,05
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 7553 1572 8333 252111,88
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 7553 1572 8333 252111,88
Tržby za vlastné výkony a tovar 2 7553 1572 8333 252111,88
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 3 1572 8333 2523 09677,94
Účtovný cash flow 21 17819 71418 15418 14616 316
Vlastné imanie 1 671785,543 382-976,44-3 235
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 87330 85734 65837 57946 153
Všetky záväzky 27 20230 07231 27638 55549 308
Výsledok hospodárenia 897,18-2 5974 359-2 393-2 556
Výsledok hospodárenia po zdanení 897,18-2 5974 359-2 393-2 556
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -2 5974 359-2 3931 4721 697
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 897,18-2 5974 359-2 393-2 556
Záväzky súčet 27 20230 07231 27638 55549 308
Zisk pred zdanením 897,18-2 5974 359-2 393-2 556
Zmena Celkovej tržby 0,87281,110,87121,051,44
Zmena EBIT -0,3455-0,5957-1,82-1,63-1,51
Účtovné závierky