Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 176 300185 123203 890258 892292 113
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,081,171,121,10
Časové rozlíšenie aktív 1 4331 6201 3611 6931 496
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,7224,45-45,095,043,97
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,98600,99831,031,010,9912
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -85,83-174,44353,34-45,83-43,07
Celkový dlh 178 378186 190203 314264 667299 057
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 742-26 093-25 945-29 115-27 535
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 74226 09325 94529 11527 535
Čistý cash flow 34 74226 09325 94529 11527 535
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 177-1 6434 5571 1691 446
Čistý zisk -1 177-1 6434 5571 1691 446
Čistý zisk v minulom roku -1 6434 5571 7941 446-4 098
Cudzie zdroje 2 0781 067-575,415 7756 944
EBIT v minulom roku -1 6434 5571 7941 446-4 098
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 177-1 6434 5571 1691 446
EBITDA 16 23315 76721 96735 98936 266
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 23315 76721 96735 98936 266
Finančná páka -84,83-173,44354,34-44,83-42,07
Finančné účty 34 74226 09325 94529 11527 535
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 23315 76721 96735 98936 266
Krátkodobé pohľadávky 560,89435,202 2001 4701 648
Krátkodobé záväzky 35 23426 13825 22228 80627 778
Náklady na predaný tovar 32 31538 34223 62527 15229 161
Neobežný majetok 139 564156 974174 384226 615261 435
Obežný majetok 35 30326 52928 14530 58429 182
Odpisy 17 41017 41017 41034 82034 820
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 41017 41017 41034 82034 820
Osobné náklady 345 588328 177319 187324 019333 458
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 23315 76721 96735 98936 266
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,56631,547,92-0,2024-0,2082
Pohotová likvidita II. stupeň 1,041,081,171,121,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,010,99721,021,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -85,83-174,44353,34-45,83-43,07
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,56631,547,92-0,2024-0,2082
Rýchla likvidita I. stupeň 0,98600,99831,031,010,9912
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,9911,819,267,358,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,9911,819,267,358,25
Služby 32 31538 34223 62527 15229 161
Účtovný cash flow 34 74226 09325 94529 11527 535
Vlastné imanie -2 078-1 067575,41-5 775-6 944
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 176 300185 123203 890258 892292 113
Všetky záväzky 178 378186 190203 314264 667299 057
Výsledok hospodárenia -1 177-1 6434 5571 1691 446
Výsledok hospodárenia po zdanení -1 177-1 6434 5571 1691 446
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 6434 5571 7941 446-4 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 177-1 6434 5571 1691 446
Záväzky súčet 178 378186 190203 314264 667299 057
Zisk pred zdanením -1 177-1 6434 5571 1691 446
Zmena EBIT 0,7164-0,36052,540,8085-0,3527
Účtovné závierky