Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 205 898204 234153 793146 085182 702
Bežná likvidita III. stupeň 1,261,221,331,061,12
Časové rozlíšenie aktív 1 4181 206929,67842,77922,29
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000888,35
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,0519,027,953,091,56
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,92800,94460,89390,87620,9021
Celková tržba 4 6267 4248 5476 7302 485
Celková tržba v minulom roku 7 4248 5476 7304 9092 112
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -35,70-90,52-31,25-13,18-7,15
Celkový dlh 211 831206 516158 877158 075211 358
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 857-43 393-40 428-37 027-46 197
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 85743 39340 42837 02746 197
Čistý cash flow 41 85743 39340 42837 02746 197
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 6522 8036 90611 054-3 038
Čistý zisk -3 6522 8036 90611 054-3 038
Čistý zisk v minulom roku 2 8036 90611 0545 700471,33
Cudzie zdroje 5 9332 2815 08411 99029 544
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 028551,88788,88347,551 576
Doba obratu aktív 16 24610 0426 5687 92326 836
Doba obratu pohľadávok 1 028551,88788,88347,551 576
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 5592 2591 9312 2927 522
EBIT v minulom roku 2 8036 90611 0545 700471,33
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 6522 8036 90611 054-3 038
EBITDA 2 5557 93314 59818 80713 546
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 5557 93314 59818 80713 546
Finančná páka -34,70-89,52-30,25-12,18-6,18
Finančné účty 41 85743 39340 42837 02746 197
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5557 93314 59818 80713 546
Krátkodobé pohľadávky 13 02811 22418 4726 40810 730
Krátkodobé záväzky 45 10645 94045 22442 26051 213
Materiál 524,13168,59250,84403,21749,08
Náklady na predaný tovar 28 32430 27431 88628 53545 493
Neobežný majetok 149 072148 24293 712101 404124 103
Obežný majetok 55 40954 78659 15143 83857 676
Odpisy 6 2075 1307 6927 75316 584
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 2075 1307 6927 75316 584
Osobné náklady 514 300495 089471 866454 070457 369
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 5557 93314 59818 80713 546
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6155-1,23-1,36-0,92190,1028
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 9,055,854,735,5018,59
Pohotová likvidita II. stupeň 1,251,221,321,051,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,14170,05260,12580,32380,6395
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,011,031,081,16
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -35,70-90,52-31,25-13,18-7,15
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6155-1,23-1,36-0,92190,1028
Rýchla likvidita I. stupeň 0,92800,94460,89390,87620,8867
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 82,9026,0310,888,4115,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 82,9026,0310,888,4115,60
Služby 28 32430 27431 88628 53545 493
Stupeň prevádzkovej páky -2,090,46730,49191,41-5,48
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 6267 4248 5476 7302 485
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 6267 4248 5476 7302 485
Tržby za vlastné výkony a tovar 4 6267 4248 5476 7302 485
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 7 4248 5476 7304 9092 112
Účtovný cash flow 41 85743 39340 42837 02746 197
Vlastné imanie -5 933-2 281-5 084-11 990-29 544
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 205 898204 234153 793146 085182 702
Všetky záväzky 211 831206 516158 877158 075211 358
Výsledok hospodárenia -3 6522 8036 90611 054-3 038
Výsledok hospodárenia po zdanení -3 6522 8036 90611 054-3 038
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 2 8036 90611 0545 700471,33
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -3 6522 8036 90611 054-3 038
Zásoby 524,13168,59250,84403,21749,08
Záväzky súčet 211 831206 516158 877158 075211 358
Zisk pred zdanením -3 6522 8036 90611 054-3 038
Zmena Celkovej tržby 0,62310,86861,271,371,18
Zmena EBIT -1,300,40590,62471,94-6,45
Účtovné závierky