Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 351 431346 128169 579175 495225 206
Bežná likvidita III. stupeň 1,211,401,391,331,29
Časové rozlíšenie aktív 3 3323 7264 4864 1683 498
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -13,19-4,39-4,19-8,4016,02
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,011,051,030,97551,03
Celková tržba 7 6317 2068 7257 411888,31
Celková tržba v minulom roku 6 9828 7257 4117 6284 823
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 79,4630,8815,0039,05-81,35
Celkový dlh 347 063335 270158 977171 113228 009
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 613-47 615-44 414-36 827-44 906
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 57 61347 61544 41436 82744 906
Čistý cash flow 57 61347 61544 41436 82744 906
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 474,29257,156 16972 881471,76
Čistý zisk 474,29257,156 16972 881471,76
Čistý zisk v minulom roku -6 9656 16972 881-67 695-5 562
Cudzie zdroje -4 368-10 858-10 601-4 3822 803
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 287,36319,36236,69397,301 312
Doba obratu aktív 16 80917 5327 0948 64392 535
Doba obratu pohľadávok 287,36319,36236,69397,301 312
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 7292 2871 8021 85917 966
EBIT v minulom roku -6 9656 16972 881-67 695-5 562
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 474,29257,156 16972 881471,76
EBITDA 9 9367 62921 75788 46831 450
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 9367 62921 75788 46831 450
Finančná páka 80,4631,8816,0040,05-80,35
Finančné účty 57 61347 61544 41436 82744 906
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 9367 62921 75788 46831 450
Krátkodobé pohľadávky 6 0086 3055 6588 0673 194
Krátkodobé záväzky 57 05445 15943 08537 75343 725
Materiál 2 1345 3655 3761 2014 611
Náklady na predaný tovar 33 90331 26235 55127 09738 103
Neobežný majetok 282 343283 117109 645125 232168 998
Obežný majetok 65 75659 28555 44846 09552 711
Odpisy 9 4627 37215 58815 58830 978
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 4627 37215 58815 58830 978
Osobné náklady 596 192511 538473 796453 868450 816
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 9367 62921 75788 46831 450
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10860,02370,581916,63-0,1683
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00160,00090,04880,52910,0026
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 7,556,615,094,9750,55
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,281,271,301,18
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98760,96860,93750,97501,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 79,4630,8815,0039,05-81,35
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10860,02370,581916,63-0,1683
Rýchla likvidita I. stupeň 1,011,051,030,97551,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 34,9343,957,311,937,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 34,9343,957,311,937,25
Služby 33 90331 26235 55127 09738 103
Stupeň prevádzkovej páky -0,06230,05050,0719-1,11-0,4605
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 6317 2068 7257 411888,31
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 6317 2068 7257 411888,31
Tržby za vlastné výkony a tovar 7 6317 2068 7257 411888,31
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 6 9828 7257 4117 6284 823
Účtovný cash flow 57 61347 61544 41436 82744 906
Vlastné imanie 4 36810 85810 6014 382-2 803
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 351 431346 128169 579175 495225 206
Všetky záväzky 347 063335 270158 977171 113228 009
Výsledok hospodárenia 474,29257,156 16972 881471,76
Výsledok hospodárenia po zdanení 474,29257,156 16972 881471,76
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -6 9656 16972 881-67 695-5 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 474,29257,156 16972 881471,76
Zásoby 2 1345 3655 3761 2014 611
Záväzky súčet 347 063335 270158 977171 113228 009
Zisk pred zdanením 474,29257,156 16972 881471,76
Zmena Celkovej tržby 1,090,82591,180,97160,1842
Zmena EBIT -0,06810,04170,0846-1,08-0,0848
Účtovné závierky