Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 346 128169 579175 495225 206256 365
Bežná likvidita III. stupeň 1,401,391,331,291,27
Časové rozlíšenie aktív 3 7264 4864 1683 4984 443
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000341,40
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,39-4,19-8,4016,0213,77
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,051,030,97551,031,03
Celková tržba 7 2068 7257 411888,314 823
Celková tržba v minulom roku 8 7257 4117 6284 8235 202
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 30,8815,0039,05-81,35-78,71
Celkový dlh 335 270158 977171 113228 009259 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 615-44 414-36 827-44 906-45 382
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 61544 41436 82744 90645 382
Čistý cash flow 47 61544 41436 82744 90645 382
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 257,156 16972 881471,76-5 562
Čistý zisk 257,156 16972 881471,76-5 562
Čistý zisk v minulom roku 6 16972 881-67 695-5 562-1 272
Cudzie zdroje -10 858-10 601-4 3822 8033 295
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 319,36236,69397,301 312314,12
Doba obratu aktív 17 5327 0948 64392 53519 402
Doba obratu pohľadávok 319,36236,69397,301 312314,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 2871 8021 85917 9663 345
EBIT v minulom roku 6 16972 881-67 695-5 562-1 272
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 257,156 16972 881471,76-5 562
EBITDA 7 62921 75788 46831 45022 979
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 62921 75788 46831 45022 979
Finančná páka 31,8816,0040,05-80,35-77,81
Finančné účty 47 61544 41436 82744 90645 382
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 62921 75788 46831 45022 979
Krátkodobé pohľadávky 6 3055 6588 0673 1944 151
Krátkodobé záväzky 45 15943 08537 75343 72544 199
Materiál 5 3655 3761 2014 6112 413
Náklady na predaný tovar 31 26235 55127 09738 10333 973
Neobežný majetok 283 117109 645125 232168 998199 975
Obežný majetok 59 28555 44846 09552 71151 946
Odpisy 7 37215 58815 58830 97828 541
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 37215 58815 58830 97828 541
Osobné náklady 511 538473 796453 868450 816469 479
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 62921 75788 46831 45022 979
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02370,581916,63-0,16831,69
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00090,04880,52910,0026-0,0263
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,615,094,9750,559,41
Pohotová likvidita II. stupeň 1,281,271,301,181,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96860,93750,97501,011,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 30,8815,0039,05-81,35-78,71
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02370,581916,63-0,16831,69
Rýchla likvidita I. stupeň 1,051,030,97551,031,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 43,957,311,937,2511,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 43,957,311,937,2511,29
Služby 31 26235 55127 09738 10333 973
Stupeň prevádzkovej páky 0,05050,0719-1,11-0,46054,72
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 2068 7257 411888,314 823
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 2068 7257 411888,314 823
Tržby za vlastné výkony a tovar 7 2068 7257 411888,314 823
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 8 7257 4117 6284 8235 202
Účtovný cash flow 47 61544 41436 82744 90645 382
Vlastné imanie 10 85810 6014 382-2 803-3 295
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 346 128169 579175 495225 206256 365
Všetky záväzky 335 270158 977171 113228 009259 318
Výsledok hospodárenia 257,156 16972 881471,76-5 562
Výsledok hospodárenia po zdanení 257,156 16972 881471,76-5 562
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 6 16972 881-67 695-5 562-1 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 257,156 16972 881471,76-5 562
Zásoby 5 3655 3761 2014 6112 413
Záväzky súčet 335 270158 977171 113228 009259 318
Zisk pred zdanením 257,156 16972 881471,76-5 562
Zmena Celkovej tržby 0,82591,180,97160,18420,9271
Zmena EBIT 0,04170,0846-1,08-0,08484,37
Účtovné závierky