Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 73 70770 69360 20853 85045 316
Bežná likvidita III. stupeň 1,451,641,311,311,33
Časové rozlíšenie aktív 4 4932 9243 5033 4782 714
Časové rozlíšenie pasív 4 0202 4962 7012 3331 192
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,4226,1528,85-67,294,33
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,111,071,051,040,9965
Celková tržba 288,00216,0042,0086,00105,00
Celková tržba v minulom roku 216,0042,0086,00105,00168,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -23,75-42,92-38,5187,96-7,14
Celkový dlh 72 75069 82459 03950 93751 311
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 239-42 541-44 223-38 968-31 108
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 23942 54144 22338 96831 108
Čistý cash flow 47 23942 54144 22338 96831 108
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 437-93,93-2 112-907,801 357
Čistý zisk -1 437-93,93-2 112-907,801 357
Čistý zisk v minulom roku -93,93-2 112-907,809 149-4 173
Cudzie zdroje 3 0631 6271 533-579,097 187
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18 08337 27674 00127 42520 472
Doba obratu aktív 93 413119 458523 235228 548157 527
Doba obratu pohľadávok 18 08337 27674 00127 42520 472
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54 14767 041365 323158 675108 516
EBIT v minulom roku -93,93-2 112-907,809 149-4 173
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 437-93,93-2 112-907,801 357
EBITDA -1 09055,07-1 963-758,801 506
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 09055,07-1 963-758,801 506
Finančná páka -24,06-43,45-39,2892,99-6,31
Finančné účty 47 23942 54144 22338 96831 108
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 09055,07-1 963-758,801 506
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57970,56120,69820,69430,6889
Krátkodobé pohľadávky 14 26822 0598 5156 4625 889
Krátkodobé záväzky 42 72539 67442 03737 38631 217
Materiál 1 8341 6782 3273 1553 519
Náklady na predaný tovar 42 91339 86135 12631 78039 879
Neobežný majetok 5 8731 4901 6391 7882 086
Obežný majetok 63 34166 27955 06648 58440 516
Odpisy 346,06149,00149,00149,00149,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 346,06149,00149,00149,00149,00
Osobné náklady 424 264405 797391 553371 080355 696
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 09055,07-1 963-758,801 506
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,46890,05771,38-1,57-0,1889
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64090,60180,73450,72360,6865
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 164,02196,951 053453,12296,27
Pohotová likvidita II. stupeň 1,411,601,261,231,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98700,98770,98060,94591,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -23,75-42,92-38,5187,96-7,14
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,46890,05771,38-1,57-0,1889
Rýchla likvidita I. stupeň 1,011,010,98850,98110,9599
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -66,711 268-30,08-67,1334,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -66,711 268-30,08-67,1334,06
Služby 42 91339 86135 12631 78039 879
Stupeň prevádzkovej páky 11,470,00864,76-0,1211-0,5205
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 288,00216,0042,0086,00105,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 288,00216,0042,0086,00105,00
Tržby za vlastné výkony a tovar 288,00216,0042,0086,00105,00
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 216,0042,0086,00105,00168,00
Účtovný cash flow 47 23942 54144 22338 96831 108
Vlastné imanie -3 063-1 627-1 533579,09-7 187
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 70770 69360 20853 85045 316
Všetky záväzky 72 75069 82459 03950 93751 311
Výsledok hospodárenia -1 437-93,93-2 112-907,801 357
Výsledok hospodárenia po zdanení -1 437-93,93-2 112-907,801 357
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -93,93-2 112-907,809 149-4 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 437-93,93-2 112-907,801 357
Zásoby 1 8341 6782 3273 1553 519
Záväzky súčet 72 75069 82459 03950 93751 311
Zisk pred zdanením -1 437-93,93-2 112-907,801 357
Zmena Celkovej tržby 1,335,140,48840,81900,6250
Zmena EBIT 15,290,04452,33-0,0992-0,3253
Účtovné závierky