Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 58 17151 25250 42766 49871 075
Bežná likvidita III. stupeň 1,171,081,121,421,26
Časové rozlíšenie aktív 825,631 0481 3001 9831 878
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 79,4910,7811,482,301,72
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,010,97570,98260,98070,9591
Celková tržba 2 4552 9101 9721 3811 038
Celková tržba v minulom roku 2 9101 9721 6191 0381 299
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -158,40-19,37-22,78-6,59-5,06
Celkový dlh 58 54154 04252 74378 38688 600
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 378-30 089-26 589-27 369-30 079
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 37830 08926 58927 36930 079
Čistý cash flow 29 37830 08926 58927 36930 079
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 420-474,2717 0225 637-17 893
Čistý zisk 2 420-474,2717 0225 637-17 893
Čistý zisk v minulom roku -474,2717 022-8 132-17 893-2 243
Cudzie zdroje 369,572 7902 31611 88817 525
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 560,64272,56415,16299,1978,43
Doba obratu aktív 8 6476 4299 33317 58225 004
Doba obratu pohľadávok 560,64272,56415,16299,1978,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 3353 8685 0087 37811 033
EBIT v minulom roku -474,2717 022-8 132-17 893-2 243
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 420-474,2717 0225 637-17 893
EBITDA 3 4421 81319 30910 211-13 319
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 4421 81319 30910 211-13 319
Finančná páka -157,40-18,37-21,78-5,59-4,06
Finančné účty 29 37830 08926 58927 36930 079
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 4421 81319 30910 211-13 319
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50130,60170,53660,41970,4412
Krátkodobé pohľadávky 3 7722 1732 2431 132222,93
Krátkodobé záväzky 29 16330 83827 06027 90731 361
Materiál 191,20122,07187,929 0477 353
Náklady na predaný tovar 20 29421 95222 66320 56026 716
Neobežný majetok 24 00517 82020 10726 96831 542
Obežný majetok 33 34132 38429 02037 54837 655
Odpisy 1 0212 2872 2874 5744 574
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 0212 2872 2874 5744 574
Osobné náklady 354 420342 051318 164320 488328 522
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 4421 81319 30910 211-13 319
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -6,550,1700-7,35-0,47421,02
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0834-0,02320,72850,1461-0,4506
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50500,58710,52730,41160,4232
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 11,9610,3413,4819,8328,99
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,081,111,091,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,01260,09270,08710,43440,5826
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,051,051,181,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -158,40-19,37-22,78-6,59-5,06
Rentabilita vlastného imania, ROE -6,550,1700-7,35-0,47421,02
Rýchla likvidita I. stupeň 1,010,97570,98260,98070,9591
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,0129,812,737,68-6,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,0129,812,737,68-6,65
Služby 20 29421 95222 66320 56026 716
Stupeň prevádzkovej páky -6,05-0,0189-1,72-0,23689,99
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 4552 9101 9721 3811 038
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 4552 9101 9721 3811 038
Tržby za vlastné výkony a tovar 2 4552 9101 9721 3811 038
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 9101 9721 6191 0381 299
Účtovný cash flow 29 37830 08926 58927 36930 079
Vlastné imanie -369,57-2 790-2 316-11 888-17 525
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 17151 25250 42766 49871 075
Všetky záväzky 58 54154 04252 74378 38688 600
Výsledok hospodárenia 2 420-474,2717 0225 637-17 893
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 420-474,2717 0225 637-17 893
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -474,2717 022-8 132-17 893-2 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 420-474,2717 0225 637-17 893
Zásoby 191,20122,07187,929 0477 353
Záväzky súčet 58 54154 04252 74378 38688 600
Zisk pred zdanením 2 420-474,2717 0225 637-17 893
Zmena Celkovej tržby 0,84391,481,221,330,7987
Zmena EBIT -5,10-0,0279-2,09-0,31507,98
Účtovné závierky