Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 868 59215 905 52315 076 29014 582 37813 146 981
Aktivácia 429 832385 575383 081345 276262 990
Časové rozlíšenie aktív 3 1773 3204 6115 5903 835
Časové rozlíšenie pasív 2 023 1172 118 6672 220 9142 245 1232 325 901
Celková tržba 23 477 13722 796 45822 287 45920 257 90318 076 579
Celková tržba v minulom roku 22 796 45822 287 45920 257 90318 847 14216 781 077
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,59-1,67-1,78-1,89-2,05
Celkový dlh 37 426 53034 493 89929 302 75526 247 92021 082 946
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -565 036-371 990-569 712-569 330-314 838
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 565 036371 990569 712569 330314 838
Čistý cash flow 565 036371 990569 712569 330314 838
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 876 474-4 259 719-2 512 917-2 122 669-2 653 328
Čistý zisk -2 879 597-4 259 719-2 536 786-2 124 818-2 654 175
Čistý zisk v minulom roku -4 259 719-2 536 786-2 124 818-1 627 228-2 776 968
Cudzie zdroje 23 581 05520 707 04316 447 37913 910 66510 261 866
Daň z príjmov 3 1230,000023 8692 149846,39
Daň z príjmov v minulom roku 0,000023 8692 1490,00001 327
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 1230,000023 8692 149846,39
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 59,0362,1057,3561,3557,95
Doba obratu aktív 246,71254,67246,90262,74265,46
Doba obratu pohľadávok 59,0362,1057,3561,3557,95
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 455,10425,07365,55344,07270,98
EBIT v minulom roku -4 259 719-2 512 917-2 122 669-1 627 228-2 775 641
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 876 474-4 259 719-2 512 917-2 122 669-2 653 328
EBITDA -1 976 843-3 466 839-1 805 564-1 520 868-2 105 425
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 976 843-3 466 839-1 805 564-1 520 868-2 105 425
Finančná páka -0,6729-0,7681-0,9166-1,05-1,28
Finančné účty 565 036371 990569 712569 330314 838
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,491,301,090,95390,7805
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,49-1,30-1,09-0,9539-0,7805
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 976 843-3 466 839-1 805 564-1 520 868-2 105 425
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,841,671,481,311,02
Krátkodobé pohľadávky 3 797 1783 878 6563 502 1733 405 2682 869 967
Krátkodobé záväzky 29 272 72826 548 19722 320 78819 096 17213 420 318
Materiál 379 651372 281285 348264 004204 687
Náklady na predaný tovar 1 631 4411 328 565984 828991 7891 154 278
Neobežný majetok 11 123 55111 279 27510 714 44610 338 1869 753 655
Obežný majetok 4 741 8644 622 9274 357 2334 238 6013 389 492
Obrat aktív 1,481,431,481,391,37
Obrat neobežného majetku 2,112,022,081,961,85
Obrat obežného majetku 4,954,935,124,785,33
Odpisy 902 754792 880731 222603 950548 750
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 902 754792 880731 222603 950548 750
Osobné náklady 20 109 44919 020 45917 608 70615 404 00814 501 099
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 976 843-3 466 839-1 805 564-1 520 868-2 105 425
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18650,33380,26550,31411,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 41,7355,6728,8724,4332,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,362,171,941,801,60
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,59-1,67-1,78-1,89-2,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -18,93-9,95-16,23-17,26-10,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -18,93-9,95-16,23-17,26-10,01
Služby 2 061 2731 714 1391 367 9101 337 0651 417 268
Stupeň prevádzkovej páky 0,65571,661,081,210,8874
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 477 13722 796 45822 287 45920 257 90318 076 579
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 477 13722 796 45822 287 45920 257 90318 076 579
Tržby za vlastné výkony a tovar 23 477 13722 796 45822 287 45920 257 90318 076 579
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 22 796 45822 287 45920 257 90318 847 14216 781 077
Účtovný cash flow 565 036371 990569 712569 330314 838
Vlastné imanie -23 581 055-20 707 043-16 447 379-13 910 665-10 261 866
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 868 59215 905 52315 076 29014 582 37813 146 981
Všetky záväzky 37 426 53034 493 89929 302 75526 247 92021 082 946
Výsledok hospodárenia -2 879 597-4 259 719-2 536 786-2 124 818-2 654 175
Výsledok hospodárenia po zdanení -2 879 597-4 259 719-2 536 786-2 124 818-2 654 175
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -4 259 719-2 536 786-2 124 818-1 627 228-2 776 968
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -2 879 597-4 259 719-2 536 786-2 124 818-2 654 175
Zásoby 379 651372 281285 348264 004204 687
Záväzky súčet 37 426 53034 493 89929 302 75526 247 92021 082 946
Zisk pred zdanením -2 856 042-4 239 038-2 493 889-2 106 516-2 638 855
Zmena Celkovej tržby 1,031,021,101,071,08
Zmena EBIT 0,67531,701,181,300,9559
Účtovné závierky