Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 735 513833 541902 128961 6081 214 054
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,151,081,081,10
Časové rozlíšenie aktív 1 0491 0581 1301 1431 102
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,578,807,632,981,51
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,99181,011,000,97390,9686
Celková tržba 42 46536 09836 00738 42530 988
Celková tržba v minulom roku 36 14336 00738 42533 56230 571
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -28,63-138,45-115,77-54,27-40,52
Celkový dlh 762 132839 605909 989979 6601 244 774
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -68 519-53 379-59 987-53 798-46 539
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 68 51953 37959 98753 79846 539
Čistý cash flow 68 51953 37959 98753 79846 539
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 1841 79610 192-2 1375 872
Čistý zisk -5 1841 79610 192-2 1375 872
Čistý zisk v minulom roku -15 37210 192-2 13712 607-2 263
Cudzie zdroje 26 6206 0647 86018 05230 720
Dlhodobé pohľadávky 15,3644,8051,2038,4030,40
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,3961,2734,0541,5654,39
Doba obratu aktív 6 3228 4289 1459 13414 300
Doba obratu pohľadávok 36,5261,7234,5741,9354,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 593,81536,78606,65524,72565,98
EBIT v minulom roku -15 37210 192-2 13712 607-2 263
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 1841 79610 192-2 1375 872
EBITDA 57 16866 42774 822127 124136 080
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 16866 42774 822127 124136 080
Finančná páka -27,63-137,45-114,77-53,27-39,52
Finančné účty 68 51953 37959 98753 79846 539
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 57 16866 42774 822127 124136 080
Krátkodobé pohľadávky 4 2346 0593 3594 3754 617
Krátkodobé záväzky 69 08553 08759 84555 24048 050
Materiál 363,05369,67341,60363,67544,25
Náklady na predaný tovar 57 99749 29552 20541 17540 729
Neobežný majetok 661 333772 629837 260901 8901 161 221
Obežný majetok 73 13159 85363 73958 57551 731
Obrat obežného majetku 0,58070,60310,56490,65600,5990
Odpisy 62 35264 63064 630129 261130 208
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 62 35264 63064 630129 261130 208
Osobné náklady 725 954621 188592 662571 857572 276
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 57 16866 42774 822127 124136 080
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1947-0,2962-1,300,1184-0,1911
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,611,481,671,401,50
Pohotová likvidita II. stupeň 1,071,141,081,071,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,38850,11360,13100,33560,6601
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,041,011,011,021,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -28,63-138,45-115,77-54,27-40,52
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1947-0,2962-1,300,1184-0,1911
Rýchla likvidita I. stupeň 0,99181,011,000,97390,9686
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,3312,6412,167,719,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,3312,6412,167,719,15
Služby 57 99749 29552 20541 17540 729
Stupeň prevádzkovej páky 0,28700,1758-5,09-0,1481-2,56
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 46536 09836 00738 42530 988
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 46536 09836 00738 42530 988
Tržby za vlastné výkony a tovar 42 46536 09836 00738 42530 988
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 36 14336 00738 42533 56230 571
Účtovný cash flow 68 51953 37959 98753 79846 539
Vlastné imanie -26 620-6 064-7 860-18 052-30 720
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 735 513833 541902 128961 6081 214 054
Všetky záväzky 762 132839 605909 989979 6601 244 774
Výsledok hospodárenia -5 1841 79610 192-2 1375 872
Výsledok hospodárenia po zdanení -5 1841 79610 192-2 1375 872
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -15 37210 192-2 13712 607-2 263
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -5 1841 79610 192-2 1375 872
Zásoby 363,05369,67341,60363,67544,25
Záväzky súčet 762 132839 605909 989979 6601 244 774
Zisk pred zdanením -5 1841 79610 192-2 1375 872
Zmena Celkovej tržby 1,171,000,93711,141,01
Zmena EBIT 0,33720,1762-4,77-0,1695-2,59
Účtovné závierky