Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 833 541902 128961 6081 214 0541 342 939
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,081,081,100,9867
Časové rozlíšenie aktív 1 0581 1301 1431 1021 127
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,807,632,981,511,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,011,000,97390,96860,9132
Celková tržba 36 09836 00738 42530 98830 571
Celková tržba v minulom roku 36 00738 42533 56230 57127 937
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -138,45-115,77-54,27-40,52-37,70
Celkový dlh 839 605909 989979 6601 244 7741 379 531
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 379-59 987-53 798-46 539-47 395
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 37959 98753 79846 53947 395
Čistý cash flow 53 37959 98753 79846 53947 395
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 79610 192-2 1375 872-2 263
Čistý zisk 1 79610 192-2 1375 872-2 263
Čistý zisk v minulom roku 10 192-2 13712 607-2 263-1 487
Cudzie zdroje 6 0647 86018 05230 72036 592
Dlhodobé pohľadávky 44,8051,2038,4030,40296,60
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,2734,0541,5654,3927,99
Doba obratu aktív 8 4289 1459 13414 30016 034
Doba obratu pohľadávok 61,7234,5741,9354,7531,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 536,78606,65524,72565,98619,67
EBIT v minulom roku 10 192-2 13712 607-2 263-1 487
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 79610 192-2 1375 872-2 263
EBITDA 66 42774 822127 124136 080127 945
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 42774 822127 124136 080127 945
Finančná páka -137,45-114,77-53,27-39,52-36,70
Finančné účty 53 37959 98753 79846 53947 395
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 42774 822127 124136 080127 945
Krátkodobé pohľadávky 6 0593 3594 3754 6172 344
Krátkodobé záväzky 53 08759 84555 24048 05051 902
Materiál 369,67341,60363,67544,25347,24
Náklady na predaný tovar 49 29552 20541 17540 72950 589
Neobežný majetok 772 629837 260901 8901 161 2211 291 429
Obežný majetok 59 85363 73958 57551 73150 383
Obrat obežného majetku 0,60310,56490,65600,59900,6068
Odpisy 64 63064 630129 261130 208130 208
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 64 63064 630129 261130 208130 208
Osobné náklady 621 188592 662571 857572 276571 583
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 66 42774 822127 124136 080127 945
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2962-1,300,1184-0,19110,0619
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,481,671,401,501,55
Pohotová likvidita II. stupeň 1,141,081,071,090,9800
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,11360,13100,33560,66010,7721
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,011,021,031,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -138,45-115,77-54,27-40,52-37,70
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2962-1,300,1184-0,19110,0619
Rýchla likvidita I. stupeň 1,011,000,97390,96860,9132
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,6412,167,719,1510,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,6412,167,719,1510,78
Služby 49 29552 20541 17540 72950 589
Stupeň prevádzkovej páky 0,1758-5,09-0,1481-2,561,39
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 09836 00738 42530 98830 571
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 09836 00738 42530 98830 571
Tržby za vlastné výkony a tovar 36 09836 00738 42530 98830 571
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 36 00738 42533 56230 57127 937
Účtovný cash flow 53 37959 98753 79846 53947 395
Vlastné imanie -6 064-7 860-18 052-30 720-36 592
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 833 541902 128961 6081 214 0541 342 939
Všetky záväzky 839 605909 989979 6601 244 7741 379 531
Výsledok hospodárenia 1 79610 192-2 1375 872-2 263
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 79610 192-2 1375 872-2 263
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 10 192-2 13712 607-2 263-1 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 79610 192-2 1375 872-2 263
Zásoby 369,67341,60363,67544,25347,24
Záväzky súčet 839 605909 989979 6601 244 7741 379 531
Zisk pred zdanením 1 79610 192-2 1375 872-2 263
Zmena Celkovej tržby 1,000,93711,141,011,09
Zmena EBIT 0,1762-4,77-0,1695-2,591,52
Účtovné závierky