Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 350 085365 560388 857492 040554 110
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,301,301,231,23
Časové rozlíšenie aktív 1 6451 095956,531 0821 904
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,3221,00-123,782,672,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,94470,97900,98000,95100,9447
Celková tržba 119 776136 912129 51980 00593 832
Celková tržba v minulom roku 136 912129 519103 32493 83295 698
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -36,94-103,71670,59-19,44-18,25
Celkový dlh 359 827369 119388 278518 724586 234
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -90 796-74 745-71 670-71 156-73 966
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 90 79674 74571 67071 15673 966
Čistý cash flow 90 79674 74571 67071 15673 966
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 530-4 38428 9724 959-5 934
Čistý zisk -6 530-4 38428 9724 959-5 934
Čistý zisk v minulom roku -4 38428 972-5 124-5 934-3 840
Cudzie zdroje 9 7423 559-579,0126 68432 124
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,4556,4257,2771,2663,80
Doba obratu aktív 1 067974,561 0962 2452 155
Doba obratu pohľadávok 45,4556,4257,2771,2663,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 292,87203,54206,09341,34304,57
EBIT v minulom roku -4 38428 972-5 124-5 934-3 840
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 530-4 38428 9724 959-5 934
EBITDA 23 36332 61082 05058 14248 516
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 36332 61082 05058 14248 516
Finančná páka -35,94-102,71671,59-18,44-17,25
Finančné účty 90 79674 74571 67071 15673 966
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 36332 61082 05058 14248 516
Krátkodobé pohľadávky 14 91521 16420 32315 62016 402
Krátkodobé záväzky 96 10776 34973 13074 81978 297
Materiál 1 3822 1062 4644 4784 290
Náklady na predaný tovar 58 07653 66445 23572 55161 495
Neobežný majetok 241 346266 450293 444399 705457 549
Obežný majetok 107 09398 01594 45791 25394 658
Obrat neobežného majetku 0,49630,51380,44140,20020,2051
Obrat obežného majetku 1,121,401,370,87670,9913
Odpisy 29 89336 99353 07853 18354 450
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 89336 99353 07853 18354 450
Osobné náklady 946 372895 004860 878850 845877 915
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 36332 61082 05058 14248 516
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,67031,2350,04-0,18580,1847
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,75800,54590,55340,88940,7883
Pohotová likvidita II. stupeň 1,121,271,271,171,18
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,010,99851,051,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -36,94-103,71670,59-19,44-18,25
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,67031,2350,04-0,18580,1847
Rýchla likvidita I. stupeň 0,94470,97900,98000,95100,9447
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,4011,324,738,9212,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,4011,324,738,9212,08
Služby 58 07653 66445 23572 55161 495
Stupeň prevádzkovej páky 1,70-0,1431-4,51-0,98011,58
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 119 776136 912129 51980 00593 832
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 119 776136 912129 51980 00593 832
Tržby za vlastné výkony a tovar 119 776136 912129 51980 00593 832
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 136 912129 519103 32493 83295 698
Účtovný cash flow 90 79674 74571 67071 15673 966
Vlastné imanie -9 742-3 559579,01-26 684-32 124
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 350 085365 560388 857492 040554 110
Všetky záväzky 359 827369 119388 278518 724586 234
Výsledok hospodárenia -6 530-4 38428 9724 959-5 934
Výsledok hospodárenia po zdanení -6 530-4 38428 9724 959-5 934
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -4 38428 972-5 124-5 934-3 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -6 530-4 38428 9724 959-5 934
Zásoby 1 3822 1062 4644 4784 290
Záväzky súčet 359 827369 119388 278518 724586 234
Zisk pred zdanením -6 530-4 38428 9724 959-5 934
Zmena Celkovej tržby 0,87481,061,250,85260,9805
Zmena EBIT 1,49-0,1513-5,65-0,83571,55
Účtovné závierky