Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 660 793660 307682 157734 290745 990
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,311,361,601,74
Časové rozlíšenie aktív 5 3424 7114 4779 0424 991
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -9,14-31,86-14,9568,676,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,051,011,060,98091,27
Celková tržba 0,00000,00000,00004 75493,96
Celková tržba v minulom roku 0,00000,00000,000093,963 120
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 118,25669,64313,85-1 590-148,41
Celkový dlh 655 252659 323679 991734 752751 050
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 636-31 366-32 399-31 729-31 055
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 63631 36632 39931 72931 055
Čistý cash flow 50 63631 36632 39931 72931 055
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 676-1 182-2 9784 598-3 182
Čistý zisk 1 676-1 182-2 9784 598-3 182
Čistý zisk v minulom roku -1 182-2 9785 347-3 18211 816
Cudzie zdroje -5 541-984,59-2 167462,065 061
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000432,388 570
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000056 3772 897 895
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000432,388 570
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00002 48494 707
EBIT v minulom roku -1 182-2 9785 347-3 18211 816
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 676-1 182-2 9784 598-3 182
EBITDA 22 62819 77017 97525 55117 771
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 62819 77017 97525 55117 771
Finančná páka 119,25670,64314,85-1 589-147,41
Finančné účty 50 63631 36632 39931 72931 055
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 62819 77017 97525 55117 771
Krátkodobé pohľadávky 437,36444,96909,965 6322 206
Krátkodobé záväzky 48 14130 94930 52232 34724 380
Materiál 5 5033 9583 5925 2034 101
Náklady na predaný tovar 29 24429 71115 96023 14123 032
Neobežný majetok 598 875619 827640 779682 684703 636
Obežný majetok 56 57635 76936 90142 56437 362
Odpisy 20 95220 95220 95220 95220 952
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 95220 95220 95220 95220 952
Osobné náklady 334 883321 132315 593311 289309 673
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 62819 77017 97525 55117 771
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3024-1,20-1,37-9,950,6287
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00006,67330,51
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,181,241,431,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99160,99850,99681,001,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 118,25669,64313,85-1 590-148,41
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3024-1,20-1,37-9,950,6287
Rýchla likvidita I. stupeň 1,051,011,060,98091,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 28,9633,3537,8328,7642,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 28,9633,3537,8328,7642,26
Služby 29 24429 71115 96023 14123 032
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,00000,0000-0,0286-8,94
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00004 75493,96
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00004 75493,96
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00000,00000,00004 75493,96
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,00000,00000,000093,963 120
Účtovný cash flow 50 63631 36632 39931 72931 055
Vlastné imanie 5 541984,592 167-462,06-5 061
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 660 793660 307682 157734 290745 990
Všetky záväzky 655 252659 323679 991734 752751 050
Výsledok hospodárenia 1 676-1 182-2 9784 598-3 182
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 676-1 182-2 9784 598-3 182
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 182-2 9785 347-3 18211 816
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 676-1 182-2 9784 598-3 182
Zásoby 5 5033 9583 5925 2034 101
Záväzky súčet 655 252659 323679 991734 752751 050
Zisk pred zdanením 1 676-1 182-2 9784 598-3 182
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00000,000050,600,0301
Zmena EBIT -1,420,3970-0,5569-1,45-0,2693
Účtovné závierky