Fakultná nemocnica Nitra

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 61 473 36658 880 50154 542 53852 171 38851 174 719
Aktivácia 185 598167 947136 8610,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,336,435,683,422,33
Časové rozlíšenie aktív 77 66891 54285 089104 88788 291
Časové rozlíšenie pasív 279 933298 040323 823319 905347 306
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5911-0,5401-0,3841-0,2349-0,1006
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,304,943,951,760,6681
Celková tržba 44 186 60243 023 55840 650 53538 070 44636 553 347
Celková tržba v minulom roku 43 023 55840 650 53539 097 47136 553 34732 763 997
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71480,66770,68781,071,35
Celkový dlh 25 507 64123 454 90322 095 44026 808 89729 205 335
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 092 787-18 971 207-12 339 385-5 883 642-2 174 422
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 092 78718 971 20712 339 3855 883 6422 174 422
Čistý cash flow 21 092 78718 971 20712 339 3855 883 6422 174 422
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 110 9342 413 2962 823 2563 077 134152 278
Čistý zisk 110 9342 411 6282 823 2563 064 318152 278
Čistý zisk v minulom roku 2 411 6282 823 2563 674 595152 2787 209 465
Cudzie zdroje -35 685 792-35 127 557-32 123 275-25 042 586-21 622 077
Daň z príjmov 0,00001 6680,000012 8160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 6680,000032 7980,00004 964
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 6680,000012 8160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,0560,7961,7260,0957,58
Doba obratu aktív 507,80499,53489,74500,19511,00
Doba obratu pohľadávok 50,0560,7961,7260,0957,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,5432,5728,0432,1232,50
EBIT v minulom roku 2 413 2962 823 2563 707 393152 2787 214 428
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 110 9342 413 2962 823 2563 077 134152 278
EBITDA 2 028 0676 041 6196 704 9437 192 9354 825 290
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 028 0676 041 6196 704 9437 192 9354 825 290
Finančná páka 1,721,681,702,082,37
Finančné účty 21 092 78718 971 20712 339 3855 883 6422 174 422
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5805-0,5966-0,5890-0,4800-0,4225
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58050,59660,58900,48000,4225
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 028 0676 041 6196 704 9437 192 9354 825 290
Krátkodobé pohľadávky 6 059 4897 165 1316 873 3456 267 1525 766 457
Krátkodobé záväzky 4 907 2403 839 1433 122 6233 350 6403 254 690
Materiál 428 903355 983273 454302 771362 583
Náklady na predaný tovar 2 637 5972 435 0312 346 2862 683 2802 931 989
Neobežný majetok 33 814 51932 296 63834 971 26639 612 93842 782 965
Obežný majetok 27 581 17926 492 32119 486 18412 453 5648 303 462
Obrat aktív 0,71880,73070,74530,72970,7143
Obrat neobežného majetku 1,311,331,160,96110,8544
Obrat obežného majetku 1,601,622,093,064,40
Odpisy 1 917 1323 629 9923 881 6884 128 6174 673 011
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 917 1323 629 9923 881 6884 128 6174 673 011
Osobné náklady 24 796 55822 187 91520 952 53519 747 76119 714 478
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 028 0676 041 6196 704 9437 192 9354 825 290
Pohotová likvidita II. stupeň 5,256,345,603,342,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,69-1,85-2,60-4,26-9,94
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41490,39830,40510,51390,5707
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71480,66770,68781,071,35
Rýchla likvidita I. stupeň 4,074,593,581,600,6037
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,583,883,303,736,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,583,883,303,736,05
Služby 2 823 1952 602 9782 483 1472 683 2802 931 989
Stupeň prevádzkovej páky 0,04480,80760,732419,400,0189
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 44 186 60243 023 55840 650 53538 070 44636 553 347
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 44 186 60243 023 55840 650 53538 070 44636 553 347
Tržby za vlastné výkony a tovar 44 186 60243 023 55840 650 53538 070 44636 553 347
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 43 023 55840 650 53539 097 47136 553 34732 763 997
Účtovný cash flow 21 092 78718 971 20712 339 3855 883 6422 174 422
Vlastné imanie 35 685 79235 127 55732 123 27525 042 58621 622 077
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 473 36658 880 50154 542 53852 171 38851 174 719
Všetky záväzky 25 507 64123 454 90322 095 44026 808 89729 205 335
Výsledok hospodárenia 110 9342 411 6282 823 2563 064 318152 278
Výsledok hospodárenia po zdanení 110 9342 411 6282 823 2563 064 318152 278
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 2 411 6282 823 2563 674 595152 2787 209 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 110 9342 411 6282 823 2563 064 318152 278
Zásoby 428 903355 983273 454302 771362 583
Záväzky súčet 25 507 64123 454 90322 095 44026 808 89729 205 335
Zisk pred zdanením 133 1552 443 2132 844 3743 155 090154 941
Zmena Celkovej tržby 1,031,061,041,041,12
Zmena EBIT 0,04600,85480,761520,210,0211
Účtovné závierky