Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 93 855102 61586 39998 254221 278
Bežná likvidita III. stupeň 1,161,171,041,141,12
Časové rozlíšenie aktív 3 5491 8961 7561 8941 870
Časové rozlíšenie pasív 3 1173 1173 1173 1173 117
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,847,6130,92-165,872,39
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,94560,93580,93790,94500,9179
Celková tržba 5 7302 6561 7191 9782 074
Celková tržba v minulom roku 2 6561 7191 9782 3082 590
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,57-14,48-65,39415,48-16,16
Celkový dlh 102 730106 88084 57594 909232 548
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 008-56 164-39 995-37 889-34 398
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 00856 16439 99537 88934 398
Čistý cash flow 46 00856 16439 99537 88934 398
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 753-5 779-3 967-964,871 293
Čistý zisk -4 753-5 779-3 967-964,871 293
Čistý zisk v minulom roku -5 779-3 967-964,8711 945-7 903
Cudzie zdroje 11 9917 3811 293-228,4314 387
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 469,621 674428,741 011786,16
Doba obratu aktív 5 97814 10018 34118 12838 936
Doba obratu pohľadávok 469,621 674428,741 011786,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 0998 2469 0537 3986 594
EBIT v minulom roku -5 779-3 967-964,8711 945-7 903
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 753-5 779-3 967-964,871 293
EBITDA 5 7494 0765 8898 89128 160
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 7494 0765 8898 89128 160
Finančná páka -7,83-13,90-66,80430,13-15,38
Finančné účty 46 00856 16439 99537 88934 398
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 7494 0765 8898 89128 160
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51840,58480,49360,40810,1693
Krátkodobé pohľadávky 7 37312 1832 0205 4814 468
Krátkodobé záväzky 48 65760 01542 64540 09637 473
Materiál 2 9253 3213 7213 9944 601
Náklady na predaný tovar 31 64641 16741 26732 29438 988
Neobežný majetok 34 00129 05138 90748 995175 941
Obežný majetok 56 30671 66845 73647 36443 467
Odpisy 10 5019 8559 8559 85526 868
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 5019 8559 8559 85526 868
Osobné náklady 503 753479 094451 734421 471412 969
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 7494 0765 8898 89128 160
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,39640,78293,07-4,22-0,0899
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49020,54730,46290,38560,1555
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 8,0321,1423,2619,1516,58
Pohotová likvidita II. stupeň 1,101,110,95651,051,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,091,040,97890,96601,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,57-14,48-65,39415,48-16,16
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,39640,78293,07-4,22-0,0899
Rýchla likvidita I. stupeň 0,88860,88960,87400,87680,8475
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,8726,2214,3610,688,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,8726,2214,3610,688,26
Služby 31 64641 16741 26732 29438 988
Stupeň prevádzkovej páky 0,38130,94304,73-0,0942-0,2042
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 7302 6561 7191 9782 074
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 7302 6561 7191 9782 074
Tržby za vlastné výkony a tovar 5 7302 6561 7191 9782 074
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 6561 7191 9782 3082 590
Účtovný cash flow 46 00856 16439 99537 88934 398
Vlastné imanie -11 991-7 381-1 293228,43-14 387
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 93 855102 61586 39998 254221 278
Všetky záväzky 102 730106 88084 57594 909232 548
Výsledok hospodárenia -4 753-5 779-3 967-964,871 293
Výsledok hospodárenia po zdanení -4 753-5 779-3 967-964,871 293
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -5 779-3 967-964,8711 945-7 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -4 753-5 779-3 967-964,871 293
Zásoby 2 9253 3213 7213 9944 601
Záväzky súčet 102 730106 88084 57594 909232 548
Zisk pred zdanením -4 753-5 779-3 967-964,871 293
Zmena Celkovej tržby 2,161,540,86910,85720,8011
Zmena EBIT 0,82241,464,11-0,0808-0,1636
Účtovné závierky