Ing. Ján Rybárik, CSc. - STAMAD

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!