Ing.arch. Tomáš Pavelka TH DESIGN

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!