J & G, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 22 2354 8031 817300,0046 355
Bežná likvidita III. stupeň 1,081,100,56760,19170,0917
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000019,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,08-1,350,21370,1012-0,0797
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,939,70-1,78-1,243,55
Celkové tržby 26 28814 7831 30436 2770,0000
Celkový dlh 20 6394 3544 1611 56536 168
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 718-607,00-501,00-128,00-812,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04360,1889-0,8275-0,05150,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 718607,00501,00128,00812,00
Čistý cash flow 1 718607,00501,00128,00812,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 3913 753-119,00-908,00-9 232
Čistý zisk 1 1472 793-1 079-1 868-9 232
Čistý zisk v minulom roku 2 793-1 079-1 868-10 328-9 242
Cudzie zdroje -1 596-449,002 3441 265-10 187
Daň z príjmov 244,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 244,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 164,44103,60368,3630,52319,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 164,44103,60368,3630,52319,93
Doba obratu aktív 341,17118,59508,5953,238 563
Doba obratu pohľadávok 164,44103,60368,3630,52319,93
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000021 293
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 315,81107,50895,99277,705 162
EBIT v minulom roku 3 753-119,00-908,00-9 368-9 242
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 3913 753-119,00-908,00-9 232
EBITDA 1 7793 866-155,00-817,00419,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7793 866-155,00-817,00419,00
Efektívna daňová sadzba 0,17540,2558-8,07-1,060,0000
Finančná páka 13,9310,70-0,7752-0,23724,55
Finančné účty 1 718607,00501,00128,00812,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0718-0,09351,294,22-0,2198
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,07180,0935-1,29-4,220,2198
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 3913 753-119,0067 532340,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92570,90651,765,220,6028
Krátkodobé pohľadávky 10 7174 1961 316172,001 732
Krátkodobé záväzky 20 5824 3543 2011 56527 944
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 50,00350,00197,00172,000,0000
Náklady na predaný tovar 21 69810 9171 403557,00479,00
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,000043 792
Obežný majetok 22 2354 8031 817300,002 544
Obrat aktív 1,073,080,71776,860,0426
Obrat obežného majetku 1,073,080,71776,860,7767
Odpisy 0,00000,00000,00000,00009 572
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00009 572
Osobné náklady 2 8110,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 388,00113,0078,0091,0079,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000114,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 1472 793-1 079-1 868340,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,71876,220,46031,48-0,9063
Podiel EBIT k aktívam 0,06260,7814-0,0655-3,03-0,1992
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06260,7814-0,0655-3,03-0,1992
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,84158,360,08600,7178-0,5014
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,340,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,74350,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74350,00000,00000,00000,1564
Pohľadávky z obchodného styku 10 7174 1961 316172,001 732
Pohotová likvidita II. stupeň 0,60421,100,56760,19170,0917
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9290-0,73974,689,88-12,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92820,90652,295,220,7802
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,939,70-1,78-1,243,55
Pridaná hodnota 2 0903 866-99,001 5001 497
Primárna platobná neschopnosť 0,00470,08340,14971,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,05160,5815-0,5938-6,23-0,1992
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,71876,220,46031,48-0,9063
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,601,13-26,85-1,9286,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,601,13-26,85-1,9286,32
Služby 5 9763 091155,00287,00223,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 2354 8031 817300,0046 355
Spotreba materiálu… 15 7227 8261 248270,00256,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 78814 7831 30436 2771 976
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000034 2200,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 78814 7831 3042 0571 976
Účtovný cash flow 1 718607,00501,00128,00812,00
Vlastné imanie 1 596449,00-2 344-1 26510 187
Všetky záväzky 20 6394 3544 1611 56536 168
Výsledok hospodárenia 1 7793 866-155,00-817,00-9 153
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 7793 866-155,00-817,00-9 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 1472 793-1 079-1 868-9 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 793-1 079-1 868-10 328-9 242
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 3913 753-119,00-908,00-9 232
Zásoby 9 8000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 20 6394 3544 1611 56536 168
Záväzky z obchodného styku 50,00350,00197,00172,000,0000
Zisk pred zdanením 1 3913 753-119,00-908,00-9 232
Zmena EBIT 0,3706-31,540,13110,09690,9989
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000034 2200,0000

Činnosti firmy
Predaj dvojstopých motorových vozidiel
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Čistiace a upratovacie služby
Prenájom hnuteľných vecí
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Inžinierska činnosť
Maloobchod s textilom
Faktoring a forfaiting
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Maloobchod - kozmetika, čistiace potreby
Spostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
Maloobchod s odevmi
Maloobchod s potrebami pre domácnosť a želez. tovarom
Administratívne služby
Vedenie účtovníctva
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Počítačové služby
Fotografické služby
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Maloobchod s papierníckymi a športovými potrebami
Sprostr.obchodu s potrebami pre domácnosť a žel. tovarom
Reklamné a marketingové služby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Finančný leasing
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Skladovanie
Sprostr.obchodu s textilom a odevami
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov