COREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 074 75224 879 83215 076 47220 760 54114 869 421
Bankové úvery 1 184 5001 310 5001 436 500516 256510 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,771,141,321,221,50
Bežné bankové úvery 510 0001 310 5001 436 500516 256510 000
Časové rozlíšenie aktív 586 479518 987745 2091 184 2561 503 718
Časové rozlíšenie pasív 760,00760,00760,0012 851760,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0900-0,00290,2161-1,20-0,3280
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,90072,872,013,791,89
Celkové tržby 48 355 31040 415 98633 899 25326 480 5580,0000
Celkový dlh 9 512 47918 447 50310 063 67616 418 2549 731 326
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 992 171-2 915 186-2 770 675-4 774 173-1 175 017
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 176 6714 225 6864 207 1755 290 4291 685 017
Čistý cash flow 950 98518 511-1 083 2545 209 6791 685 017
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 284 1642 159 496910 874697 1171 269 739
Čistý zisk 4 129 9461 673 992682 599526 2861 253 072
Čistý zisk v minulom roku 1 673 992682 599526 286650 8261 639 365
Cudzie zdroje -10 561 513-6 431 569-5 012 036-4 329 436-5 137 335
Daň z príjmov 1 132 965463 884213 195159 1560,0000
Daň z príjmov v minulom roku 463 884213 195159 156182 1540,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 132 965463 884213 195159 1560,0000
Dlhodobé bankové úvery 674 5000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 431 3762 302 2995 01161 3020,0000
Dlhodobý dlh 674 5000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,6545,5356,70151,21245,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,9324,9123,52125,65210,71
Doba obratu aktív 151,61224,74162,46286,32428,68
Doba obratu pohľadávok 57,0166,3356,75152,06245,78
Doba obratu zásob 48,37145,3546,4448,44142,94
Doba splácania záväzkov 85,24225,20134,15299,96307,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,45152,1891,95218,79259,81
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 55,71174,4374,15223,780,0000
EBIT v minulom roku 2 159 496910 874697 117847 1651 661 656
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 284 1642 159 496910 874697 1171 269 739
EBITDA 5 679 4972 548 0441 237 031968 5061 792 053
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 679 4972 548 0441 237 031968 5061 792 053
Finančná páka 1,903,873,014,802,89
Finančné účty 5 176 6714 225 6864 207 1755 290 4291 685 017
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5261-0,2585-0,3324-0,2085-0,3455
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52610,25850,33240,20850,3455
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 666 2462 520 8961 254 587971 9901 752 752
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41190,67710,56600,76410,6061
Krátkodobé pohľadávky 5 117 9115 040 7015 261 73010 964 0108 525 449
Krátkodobé záväzky 8 269 21616 847 1638 533 20915 863 6929 011 867
Krytie dlhovej služby 267,23117,8682,0382,96107,52
Nákladové úroky 21 25321 62015 08011 67516 667
Nákladové úroky v minulom roku 21 62015 08011 67514 18522 291
Náklady na predaný tovar 42 349 89734 593 07530 246 28924 051 97010 685 965
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 35 409 39527 305 40223 217 48419 303 3206 578 749
Neobežný majetok 1 879 9121 918 4671 903 440698 838578 971
Obežný majetok 17 608 36122 442 37812 427 82318 877 44712 786 732
Obrat aktív 2,411,622,251,270,8515
Obrat neobežného majetku 25,7121,0617,8037,8721,87
Obrat obežného majetku 2,741,802,731,400,9901
Obrat zásob 7,552,517,867,542,55
Odpisy 372 930363 752314 066263 110118 533
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 186 465181 876157 033131 555118 533
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 186 465181 876157 033131 5550,0000
Osobné náklady 457 5693 417 1182 506 1421 526 3030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 79327 48819 19419 17039 301
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 404 65913 048 7944 716 33511 835 0190,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 502 8762 037 744996 665789 3961 371 605
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,07650,58760,69120,63250,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 13,071,701,451,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 7,201,541,291,3516,66
Pohľadávky z obchodného styku 4 757 3922 758 1912 182 6929 110 4487 308 840
Pohotová likvidita II. stupeň 1,240,53891,021,061,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,11-347,454,63-0,8310-3,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 44,750,8562-71,83446,23101,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47390,74150,66750,79080,6545
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,90072,872,013,791,89
Pridaná hodnota 5 980 5145 814 9553 625 6422 413 2291 974 711
Primárna platobná neschopnosť 1,144,732,161,300,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58960,23270,42200,32270,1769
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,677,248,1416,955,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,677,248,1416,955,43
Služby 6 822 1877 160 3996 857 2564 663 2913 980 443
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 074 75224 879 83215 076 47220 760 54114 869 421
Spotreba materiálu… 118 315127 274171 54985 359126 773
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 184 5001 310 5001 436 500516 256510 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 334 68240 408 20033 890 30626 476 52612 660 676
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 271170,0018 37511 3270,0000
Tržby z predaja tovaru 47 109 04339 698 80533 422 14026 037 23212 419 391
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 221 368709 225449 791427 967241 285
Účtovný cash flow 950 98518 511-1 083 2545 209 6791 685 017
Úročený dlh 1 184 5001 310 5001 436 500516 256510 000
Úrokové krytie 248,6399,8860,4059,7176,18
Vlastné imanie 10 561 5136 431 5695 012 0364 329 4365 137 335
Všetky záväzky 9 512 47918 447 50310 063 67616 418 2549 731 326
Výsledok hospodárenia 5 309 9902 184 462924 743716 7231 655 213
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 309 9902 184 462924 743716 7231 655 213
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 129 9461 673 992682 599526 2861 253 072
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 673 992682 599526 286650 8261 639 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 262 9112 137 876895 794685 4421 632 258
Zásoby 4 692 92310 873 6922 953 9072 561 7062 576 266
Záväzky 9 512 47918 447 50310 063 67616 418 2549 731 326
Záväzky z obchodného styku 5 404 65913 048 7944 716 33511 835 0190,0000
Zisk pred zdanením 5 262 9112 137 876895 794685 4421 632 258
Zmena EBIT 2,452,371,310,82290,7641
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 848,000,000016 5970,000018 307