SVOJPOMOC, drevospracujúce výrobné družstvo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 34 60451 57976 90495 82289 029
Bežná likvidita III. stupeň 1 3313,130,39300,44750,3230
Časové rozlíšenie aktív 0,0000154,00248,00403,00388,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,12350,1461-1,580,3317-0,1952
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -164,27-0,30640,1254-0,01610,0839
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00080,492614,2422,792,85
Celkové tržby 912 997189 572181 877192 5640,0000
Celkový dlh 26,0017 02371 85991 79465 895
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -408,00-4 679-9 728-1 759-4 516
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 408,004 6799 7281 7594 516
Čistý cash flow -4 271-5 0497 969-1 3364 516
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28,0031 6542 143-5 378-34 166
Čistý zisk 22,0030 6941 183-6 338-34 166
Čistý zisk v minulom roku 30 6941 183-6 338-12 602-35 883
Cudzie zdroje -34 578-34 556-5 045-4 028-23 134
Daň z príjmov 6,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,68377,5623,2958,353,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,68377,5623,2958,353,85
Doba obratu aktív 13,84416,59171,21229,26288,22
Doba obratu pohľadávok 13,68377,5623,2958,353,85
Doba obratu zásob 0,00000,0000602,54165,722 779
Doba splácania záväzkov 0,01163 3198 4311 293318,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0104133,10141,52198,92174,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 0931 656463,060,0000
EBIT v minulom roku 31 6542 143-5 378-11 642-35 879
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28,0031 6542 143-5 378-34 166
EBITDA 28,00-59 352-7 212-27 108-26 262
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28,00-59 352-7 212-27 108-26 262
Finančná páka 1,001,4915,2423,793,85
Finančné účty 408,004 6799 7281 7594 516
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9992-0,6700-0,0656-0,0420-0,2598
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99920,67000,06560,04200,2598
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28,00232 40338 61543 645-26 659
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00080,31950,82660,86770,6043
Krátkodobé pohľadávky 34 19646 74610 46124 3901 188
Krátkodobé záväzky 26,0016 47963 56983 14053 800
Materiál 0,00000,00002 6273 6112 913
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00004,00
Náklady na predaný tovar 912 96954 72284 76888 91055 268
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 814 8391 8122 75223 4681 482
Neobežný majetok 0,00000,000051 59258 28371 654
Obežný majetok 34 60451 42525 06437 13616 987
Obrat aktív 26,370,87622,131,591,27
Obrat neobežného majetku 0,00000,00003,182,621,57
Obrat obežného majetku 26,370,87886,544,116,64
Obrat zásob 0,00000,00000,60582,200,1313
Odpisy 0,00003 33413 33613 3387 470
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 6676 6686 6697 470
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00001 6676 6686 6690,0000
Osobné náklady 0,000046 05288 20292 6410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000195,00399,00433,00397,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000015 35712 48729 7730,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22,0034 02814 5197 000-26 696
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00060,88820,2345-1,57-1,48
Podiel EBIT k aktívam 0,00080,61370,0279-0,0561-0,3838
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00080,61370,0279-0,0561-0,3838
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00080,90180,1607-0,4241-0,9698
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-4,831,111,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,0006-5,2628,772,710,9323
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,20700,89780,68700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,19300,77990,60067,69
Pohľadávky z obchodného styku 34 19646 74610 46124 3901 188
Pohotová likvidita II. stupeň 1 3313,130,32150,31940,1132
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,106,84-0,63313,01-5,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00080,33000,93440,95800,7402
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00080,492614,2422,792,85
Pridaná hodnota -516,00-9 53179 18663 64657 479
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,32851,191,220,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00060,59510,0154-0,0661-0,3838
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00060,88820,2345-1,57-1,48
Rýchla likvidita I. stupeň 15,690,28390,15300,02120,0839
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,9286-0,2868-9,96-3,39-2,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,9286-0,2868-9,96-3,39-2,51
Služby 155,0029 36818 72816 17710 689
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 60451 57976 90495 82289 029
Spotreba materiálu… 97 97521 69058 09653 67849 485
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 912 453191 166187 067188 149112 747
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000145 97523 11335 5930,0000
Tržby z predaja tovaru 912 4532 6583 79830 2451 408
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000042 533160 156122 311111 339
Účtovný cash flow -4 271-5 0497 969-1 3364 516
Vlastné imanie 34 57834 5565 0454 02823 134
Všetky záväzky 26,0017 02371 85991 79465 895
Výsledok hospodárenia 28,0031 8492 542-4 946-33 770
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 28,0031 8492 542-4 946-33 770
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22,0030 6941 183-6 338-34 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 30 6941 183-6 338-12 602-35 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 28,0031 6542 143-5 378-34 166
Zásoby 0,00000,00004 54310 65511 283
Záväzky 26,0017 02371 85991 79465 895
Záväzky z obchodného styku 0,000015 35712 48729 7730,0000
Zisk pred zdanením 28,0031 6542 143-5 378-34 166
Zmena EBIT 0,000914,77-0,39850,46190,9523
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-1 852-5 1924 4136 388
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-1 852-5 1924 4136 388
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000051 44023,0093,0038,00