CAMPRI, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 969 3519 458 8618 137 8329 003 3497 722 020
Aktivácia 32 69246 768130 00951 82943 324
Bankové úvery 2 442 3802 431 4301 439 415530 7681 145 094
Bežná likvidita III. stupeň 1,711,562,042,191,79
Bežné bankové úvery 2 442 3802 431 4301 439 415530 7681 145 094
Časové rozlíšenie aktív 106 05820 28895 415130 9599 776
Časové rozlíšenie pasív 48 50552 51356 51160 52770 038
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,650,6037-0,18710,1389-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,41-0,40930,2628-0,18200,8442
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,196,844,492,167,34
Celkové tržby 14 517 33614 478 72713 081 58416 037 0550,0000
Celkový dlh 8 817 0618 206 1286 609 1196 116 0656 734 087
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 825 1181 631 028-85 586-718 719202 503
Čistá hodnota zákazky 81,000,00000,00001 6130,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 267 498800 4021 525 0011 249 487942 591
Čistý cash flow 3 467 096-724 599275 514-392 663942 591
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 287 441767 9031 106 3941 928 488356 705
Čistý zisk 903 565497 702769 6841 403 264215 377
Čistý zisk v minulom roku 497 702769 6841 403 264720 975172 271
Cudzie zdroje -2 103 785-1 200 220-1 472 202-2 826 757-917 895
Daň z príjmov 246 891135 729221 171407 2750,0000
Daň z príjmov v minulom roku 135 729221 171407 275208 9220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 246 891135 729221 171407 2750,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,8380,1152,1774,8473,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,4576,8944,4573,9769,39
Doba obratu aktív 276,79267,38231,87207,98304,38
Doba obratu pohľadávok 43,8380,1152,1774,8473,86
Doba obratu zásob 136,97169,23112,3377,96123,94
Doba splácania záväzkov 144,5299,7568,09119,7654,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,0650,0529,8749,8544,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 119,9388,5953,6787,640,0000
EBIT v minulom roku 767 9031 106 3941 928 4881 067 415349 074
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 287 441767 9031 106 3941 928 488356 705
EBITDA 1 752 0891 309 1451 661 1262 472 758789 252
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 752 0891 309 1451 661 1262 472 758789 252
Finančná páka 5,217,885,533,198,41
Finančné účty 4 267 498800 4021 525 0011 249 487942 591
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 934 6981 363 2851 725 8372 552 243777 533
Krátkodobé pohľadávky 1 737 1602 833 8881 830 8663 239 6511 873 797
Krátkodobé záväzky 2 459 3621 770 4671 048 3662 157 8401 116 495
Krytie dlhovej služby 9,457,009,6613,863,76
Materiál 716 772483 117621 032475 043501 741
Nákladové úroky 136 985134 472115 539117 949141 328
Nákladové úroky v minulom roku 134 472115 539117 949137 518176 803
Náklady na predaný tovar 11 353 22910 508 75010 134 40412 015 8167 508 798
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 211 2466 478 1285 619 6586 576 4013 993 250
Neobežný majetok 2 527 7332 800 7932 957 1122 978 6653 539 906
Obežný majetok 8 335 5606 637 7805 085 3055 893 7254 172 338
Obrat aktív 1,321,371,571,751,20
Obrat neobežného majetku 5,724,614,335,302,62
Obrat obežného majetku 1,741,952,522,682,22
Obrat zásob 2,662,163,254,682,94
Odpisy 470 996541 782568 158554 606299 091
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 235 498270 891284 079277 303299 091
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 235 498270 891284 079277 3030,0000
Osobné náklady 1 532 8861 324 8431 327 8941 563 2420,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 7918 0367 0778 63011 719
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000166,001 4330,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 040 7391 572 301826 3301 577 5180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 374 5611 039 4841 337 8421 957 870514 468
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49330,55240,49760,41360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,50030,37020,47490,57470,2322
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,031,812,012,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,551,281,411,785,86
Pohľadávky z obchodného styku 1 721 8412 719 9531 559 9763 202 1551 760 294
Pohotová likvidita II. stupeň 1,230,85901,361,681,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,60681,66-5,347,20-0,9738
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,31-5,392,38-3,336,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80380,86760,81210,67930,8721
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,196,844,492,167,34
Pridaná hodnota 3 107 2162 398 4672 668 7393 779 6971 751 219
Primárna platobná neschopnosť 1,190,57810,52970,49310,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,42950,41470,52280,49640,2346
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86210,18810,59940,45450,4043
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,036,273,982,478,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,036,273,982,478,53
Služby 1 285 8502 101 5451 658 5801 426 848540 396
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 969 3519 458 8618 137 8329 003 3497 722 020
Spotreba materiálu… 3 209 1303 380 1333 024 4694 166 0023 007 076
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 442 3802 431 4301 439 415530 7681 145 094
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 060 96912 943 31312 846 04815 844 1819 260 017
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 595 70031 08835 81143 3410,0000
Tržby z predaja tovaru 7 598 1607 957 0016 946 2818 642 7745 002 396
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 867 1094 955 2245 863 9567 158 0664 257 621
Účtovný cash flow 3 467 096-724 599275 514-392 663942 591
Úročený dlh 2 442 3802 431 4301 439 415530 7681 145 094
Úrokové krytie 9,405,719,5816,352,52
Vlastné imanie 2 103 7851 200 2201 472 2022 826 757917 895
Všetky záväzky 8 817 0618 206 1286 609 1196 116 0656 734 087
Výnosy budúcich období dlhodobé 44 50748 50452 50356 50164 497
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 9983 9983 9983 9983 998
Výsledok hospodárenia 1 296 521773 6871 112 9941 937 260446 973
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 296 521773 6871 112 9941 937 260446 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 903 565497 702769 6841 403 264215 377
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 497 702769 6841 403 264720 975172 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 150 456633 431990 8551 810 539295 627
Zásoby 2 330 9023 003 4901 729 4381 404 5871 355 950
Záväzky 8 817 0618 206 1286 609 1196 116 0656 734 087
Záväzky z obchodného styku 2 040 8201 572 301826 3301 579 1310,0000
Zisk pred zdanením 1 150 456633 431990 8551 810 539295 627
Zmena EBIT 1,680,69410,57371,811,02
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -679 6951 404 28838 294101 606-11 400
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -679 6951 404 28838 294101 606-11 400
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 580 27224 76415 78524 23343 188
Účtovné závierky