SENECA TOURS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 414 5311 828 022864 588766 314647 369
Bežná likvidita III. stupeň 1,891,411,861,971,96
Časové rozlíšenie aktív 86 72411 12914 03835 5577 208
Časové rozlíšenie pasív 582 420297 959316 16842 68330 981
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,92161,12-0,92330,2284-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,71-0,61263,04-0,28861,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,25761,840,31670,80400,9117
Celkové tržby 11 329 75511 310 6278 332 6069 910 3600,0000
Celkový dlh 170 455991 871131 914322 511293 956
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -802 272-192 503-796 659-412 109-336 842
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 802 272192 503796 659412 109336 842
Čistý cash flow 609 769-604 156384 550-91 607336 842
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 158 053154 39121 39620 10752 898
Čistý zisk 123 464121 68615 38613 08052 898
Čistý zisk v minulom roku 121 68615 38613 08065 60856 346
Cudzie zdroje -661 656-538 192-416 506-401 120-322 432
Daň z príjmov 34 58932 7056 0107 0270,0000
Daň z príjmov v minulom roku 32 7056 0107 02723 1700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 34 58932 7056 0107 0270,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,9353,690,64039,8612,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,4352,550,0105-0,0755-0,1787
Doba obratu aktív 45,8261,1938,9129,0128,69
Doba obratu pohľadávok 16,9353,690,64039,8612,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000013,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,3333,015,6912,0212,81
EBIT v minulom roku 154 39121 39620 10788 77856 346
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 158 053154 39121 39620 10752 898
EBITDA 197 862196 69363 28455 96784 151
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 197 862196 69363 28455 96784 151
Finančná páka 2,143,402,081,912,01
Finančné účty 802 272192 503796 659412 109336 842
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4678-0,2944-0,4817-0,5234-0,4981
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46780,29440,48170,52340,4981
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 193 880192 64558 36550 95378 192
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11630,53950,14610,41420,4466
Krátkodobé pohľadávky 522 7061 603 86014 228260 355283 941
Krátkodobé záväzky 164 501986 166126 345317 416289 111
Krytie dlhovej služby 0,33970,66010,20031,322,74
Materiál 54,0012,0019,009,0037,00
Náklady na predaný tovar 10 964 63410 655 9397 911 7819 430 7478 053 436
Neobežný majetok 2 77520 51839 64458 28419 341
Obežný majetok 1 325 0321 796 375810 906672 473620 820
Obrat aktív 7,975,969,3812,5812,72
Obrat neobežného majetku 4 060531,41204,58165,41425,90
Obrat obežného majetku 8,506,0710,0014,3413,27
Odpisy 35 48836 95637 28031 296802,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 74418 47818 64015 648802,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 74418 47818 64015 6480,0000
Osobné náklady 169 883160 390171 266190 1900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 9824 0484 9195 0145 959
Ostatné záväzky z obchodného styku 147 627945 283111 048299 8010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 158 952158 64252 66644 37653 700
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56720,10530,92140,53780,5203
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56090,64820,86280,90630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,781,541,161,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,471,250,95190,9475229,36
Pohľadávky z obchodného styku 507 3331 569 880233,00-1 993-4 033
Pohotová likvidita II. stupeň 1,891,411,861,971,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,090,8908-1,084,38-0,9572
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12050,54260,15260,42090,4541
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,25761,840,31670,80400,9117
Pridaná hodnota 302 873247 452198 506209 851183 950
Primárna platobná neschopnosť 0,29100,6021476,60-150,430,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,070,14991,801,141,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,86155,042,085,763,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,86155,042,085,763,49
Služby 10 952 22110 646 4067 900 7389 415 8528 032 986
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 414 5311 828 022864 588766 314647 369
Spotreba materiálu… 12 4139 53311 04314 89520 450
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 267 50710 903 3918 110 2879 640 5988 237 386
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 267 50710 903 3918 110 2879 640 5988 237 386
Účtovný cash flow 609 769-604 156384 550-91 607336 842
Vlastné imanie 661 656538 192416 506401 120322 432
Všetky záväzky 170 455991 871131 914322 511293 956
Výnosy budúcich období krátkodobé 582 420297 959315 98242 38930 737
Výsledok hospodárenia 162 374159 73726 00424 67183 349
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 162 374159 73726 00424 67183 349
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 123 464121 68615 38613 08052 898
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 121 68615 38613 08065 60856 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 158 053154 39121 39620 10776 376
Zásoby 54,0012,0019,009,0037,00
Záväzky 170 455991 871131 914322 511293 956
Záväzky z obchodného styku 147 627945 283111 048299 8010,0000
Zisk pred zdanením 158 053154 39121 39620 10776 376
Zmena EBIT 1,027,221,060,22650,9388