BAU PARTNER, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 378 751232 738282 006344 558275 055
Bankové úvery 90 2770,00000,00000,000012 326
Bežná likvidita III. stupeň 0,93340,95960,86160,83081,08
Bežné bankové úvery 90 2770,00000,00000,000012 326
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 871
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,800,6834-0,13790,2479-0,9657
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7215-0,31790,0399-0,05000,4457
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,582,153,464,962,34
Celkové tržby 1 197 4921 168 3781 271 0231 255 2490,0000
Celkový dlh 296 083158 844218 769286 740192 814
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70 888-12 739-63 239-54 520-67 098
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 161 16512 73963 23954 52079 424
Čistý cash flow 148 426-50 5008 719-14 33179 424
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 63414 6419 14612 4754 973
Čistý zisk 8 77410 6565 4198 1373 243
Čistý zisk v minulom roku 10 6565 4198 1372 1012 899
Cudzie zdroje -82 668-73 894-63 237-57 818-82 241
Daň z príjmov 2 8712 8802 9142 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 9142 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8712 8802 9142 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,4310,788,3824,4215,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,4310,448,0424,1715,27
Doba obratu aktív 112,5372,7580,24100,8073,60
Doba obratu pohľadávok 8,4310,788,3824,4215,27
Doba obratu zásob 31,8141,5233,6436,1321,98
Doba splácania záväzkov 75,4562,6976,83103,4252,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,1349,6562,2583,8447,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 60,2257,1665,6786,360,0000
EBIT v minulom roku 14 6419 14612 4756 0445 682
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 63414 6419 14612 4754 973
EBITDA 56 07447 44440 59822 54326 528
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 56 07447 44440 59822 54326 528
Finančná páka 4,583,154,465,963,34
Finančné účty 161 16512 73963 23954 52079 424
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 51 46441 09037 47530 68824 981
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54320,68250,77580,83180,6479
Krátkodobé pohľadávky 28 37734 47529 44983 48157 051
Krátkodobé záväzky 205 730158 844218 769286 603178 200
Krytie dlhovej služby 28,1942,9449,9415,4615,33
Materiál 0,00000,00000,0000935,001 207
Nákladové úroky 1 9891 105813,001 4581 730
Nákladové úroky v minulom roku 1 105813,001 4581 0632 783
Náklady na predaný tovar 1 098 3431 031 5541 151 1091 134 8501 247 165
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 995 208924 9011 039 3541 011 5461 110 455
Neobežný majetok 102 47180 30593 522106 43969 827
Obežný majetok 276 280152 433188 484238 119203 357
Obrat aktív 3,245,024,553,624,96
Obrat neobežného majetku 11,9914,5413,7211,7219,53
Obrat obežného majetku 4,457,666,815,246,71
Obrat zásob 11,478,7910,8510,1016,60
Odpisy 33 80826 43428 33011 88019 003
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 90413 21714 1655 94019 003
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 16 90413 21714 1655 9400,0000
Osobné náklady 87 53097 18494 60190 1950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 7266 4693 1234 5211 547
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000115,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 164 208144 833187 009239 3300,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 58237 09033 74920 01722 246
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67260,71400,71820,79930,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,491,401,391,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,101,071,116,15
Pohľadávky z obchodného styku 28 37733 40128 26082 61157 051
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64030,29720,42370,48150,7261
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,55701,46-7,254,03-1,04
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 74,62-45,7010,72-9,8345,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78170,68250,77580,83220,7010
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,582,153,464,962,34
Pridaná hodnota 130 139136 109131 727112 840116 828
Primárna platobná neschopnosť 5,794,346,622,900,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54450,08020,28910,19020,4169
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,283,355,3912,727,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,283,355,3912,727,27
Služby 42 20042 11641 09544 78039 507
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 378 751232 738282 006344 558275 055
Spotreba materiálu… 28 40964 53758 70379 37281 171
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 90 2770,00000,00000,000012 326
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 229 5401 167 6631 282 8361 254 0231 363 993
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 0580,00000,00006 3330,0000
Tržby z predaja tovaru 1 187 8181 099 8461 174 2041 143 7561 282 260
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 66467 817108 632103 93481 733
Účtovný cash flow 148 426-50 5008 719-14 33179 424
Úročený dlh 90 2770,00000,00000,000012 326
Úrokové krytie 6,8513,2511,258,562,87
Vlastné imanie 82 66873 89463 23757 81882 241
Všetky záväzky 296 083158 844218 769286 740192 814
Výsledok hospodárenia 20 36021 01012 26816 9967 525
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 36021 01012 26816 9967 525
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 77410 6565 4198 1373 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 6565 4198 1372 1012 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 64513 5368 33311 0174 248
Zásoby 86 738105 21995 796100 11866 882
Záväzky 296 083158 844218 769286 740192 814
Záväzky z obchodného styku 164 208144 833187 009239 3300,0000
Zisk pred zdanením 11 64513 5368 33311 0174 248
Zmena EBIT 0,93121,600,73312,060,8752
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -32 5260,0000-11 957848,00-16 032
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -32 5260,0000-11 957848,00-16 032
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 9640,00000,00000,00000,0000