CLASSIC spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 112 428115 154122 400108 042111 017
Aktivácia 5 1747 10710 1438 8279 199
Bežná likvidita III. stupeň 1,020,93790,86521,010,8778
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6729-0,4643-0,2674-0,4761-0,2340
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,352,472,742,032,92
Celkové tržby 220 469227 259234 305235 425221 634
Celkový dlh 78 83282 01289 66272 41082 713
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 608-15 387-8 753-16 963-6 624
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 60815 3878 75316 9636 624
Čistý cash flow 22 60815 3878 75316 9636 624
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 6876 4037 81311 6603 481
Čistý zisk 6 8346 4036 1069 3292 061
Čistý zisk v minulom roku 5 0246 1069 3292 0613 069
Cudzie zdroje -33 596-33 142-32 738-35 632-28 304
Daň z príjmov 1 8530,00001 6752 331960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 3791 6752 331960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 8530,00001 6752 331960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,7820,2632,8715,0125,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,0217,2427,8113,4922,26
Doba obratu aktív 190,69191,32200,03176,19191,17
Doba obratu pohľadávok 17,7820,2632,8715,0125,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,90123,33133,58107,47130,64
EBIT v minulom roku 6 4037 81311 6603 4815 342
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 6876 4037 81311 6603 481
EBITDA 15 33513 31811 15711 9546 531
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 33513 31811 15711 9546 531
Finančná páka 3,353,473,743,033,92
Finančné účty 22 60815 3878 75316 9636 624
Hrubá marža 0,52310,51410,46590,45450,4758
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 67512 54411 58117 2277 114
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63400,64460,66780,61000,6833
Krátkodobé pohľadávky 10 48512 19720 1129 20414 834
Krátkodobé záväzky 71 28374 23281 74165 90275 863
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 64811 82216 97118 03334 265
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000348,660,000014,20
Nákladové úroky 0,00000,000032,000,0000460,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000032,000,0000460,001 313
Náklady na predaný tovar 99 874102 869114 176116 822106 510
Neobežný majetok 39 54545 53451 67441 63544 428
Obežný majetok 72 88369 62070 72666 40766 589
Obrat aktív 1,911,911,822,071,91
Obrat neobežného majetku 5,444,824,325,384,77
Obrat obežného majetku 2,953,163,163,373,18
Odpisy 5 9886 1413 3512 7932 793
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 9886 1413 3512 7932 793
Osobné náklady 96 842100 37395 18992 03295 903
Ostatné náklady na finančnú činnosť 665,00774,00567,00275,00361,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5,000,0000157,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 82212 5449 45712 1224 854
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83970,85920,87190,86010,9094
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,161,151,161,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,101,111,131,07
Pohľadávky z obchodného styku 8 85610 37917 0148 27312 925
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,49-2,15-3,74-2,10-4,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000273,530,000014,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70120,71220,73250,67020,7450
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,352,472,742,032,92
Pridaná hodnota 115 326116 825109 169107 002105 453
Primárna platobná neschopnosť 0,18611,140,99752,182,65
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,146,168,046,0612,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,146,168,046,0612,66
Služby 19 33917 00316 31423 67914 451
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 112 428115 154122 400108 042111 017
Spotreba materiálu… 85 70992 973108 005101 970101 258
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 5 1740,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 215 200219 694223 762226 598212 435
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000417,002 774472,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 215 200219 694223 345223 824211 963
Účtovný cash flow 22 60815 3878 75316 9636 624
Úrokové krytie 0,00000,0000244,160,00007,57
Vlastné imanie 33 59633 14232 73835 63228 304
Všetky záväzky 78 83282 01289 66272 41082 713
Výsledok hospodárenia 9 3477 1778 22311 9353 842
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 3477 1778 22311 9353 842
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 8346 4036 1069 3292 061
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 0246 1069 3292 0613 069
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 6876 4037 78111 6603 021
Zásoby 39 79042 03641 86140 24045 131
Záväzky 78 83282 01289 66272 41082 713
Záväzky z obchodného styku 1 64811 82216 97118 03334 265
Zisk pred zdanením 8 6876 4037 78111 6603 021
Zmena EBIT 1,360,81950,67013,350,6516
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000368,00