START AUTOMATION spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 65 35269 05671 154207 764220 067
Bankové úvery 222,00210,00165,00639,00143,00
Bežná likvidita III. stupeň 17,9812,2911,4410,042,97
Bežné bankové úvery 222,00210,00165,00639,00143,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,749,332,822,480,6042
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05890,05000,09580,11060,5110
Celkové tržby 13 9009 70065 019304 806140 528
Celkový dlh 3 6343 2886 22220 69474 427
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 174-28 516-16 892-49 067-44 452
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 39628 72617 05749 70644 595
Čistý cash flow 26 39628 72617 05749 70644 595
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 6391 0937 72853 4153 938
Čistý zisk 2 018836,005 23241 4302 977
Čistý zisk v minulom roku 836,005 23241 4302 97742 052
Cudzie zdroje -61 718-65 768-64 932-187 070-145 640
Daň z príjmov 621,00257,002 49611 985961,00
Daň z príjmov v minulom roku 257,002 49611 985961,0012 872
Daň z príjmov z bežnej činnosti 621,00257,002 49611 985961,00
Dlhodobé pohľadávky 0,000028 6570,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 023438,00326,61189,27460,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 023438,00213,04172,18395,08
Doba obratu aktív 1 7162 598429,98248,79579,94
Doba obratu pohľadávok 1 0231 516326,61189,27460,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,60115,8236,6024,02194,52
EBIT v minulom roku 1 0937 72853 4153 93854 924
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 6391 0937 72853 4153 938
EBITDA 2 749855,006 27354 4085 800
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 749855,006 27354 4085 800
Finančná páka 1,061,051,101,111,51
Finančné účty 26 39628 72617 05749 70644 595
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9444-0,9524-0,9126-0,9004-0,6618
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94440,95240,91260,90040,6618
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 639745,009 24354 1595 076
Krátkodobé pohľadávky 38 94211 64054 048158 058174 725
Krátkodobé záväzky 3 4123 0786 05720 05573 812
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00001 2453 62111 57772 093
Náklady na predaný tovar 9 8067 66832 722211 287100 182
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000747,00
Obežný majetok 65 35269 05671 154207 764219 320
Obrat aktív 0,21270,14050,84891,470,6294
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,0000185,41
Obrat obežného majetku 0,21270,14050,84891,470,6315
Odpisy 0,00000,00000,0000747,001 144
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000747,001 144
Osobné náklady 468,00476,0018 46826 01331 081
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,00110,00176,00249,00724,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 018836,005 23242 1774 121
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,11430,23430,66720,27820,8110
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,902,960,26230,16310,3173
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 8,754,271,503,601,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 8,754,271,503,491,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,902,960,28240,16310,3220
Pohľadávky z obchodného styku 38 94211 64035 254143 785149 919
Pohotová likvidita II. stupeň 17,9812,2811,4310,042,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,34-2,29-3,81-3,76-3,27
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05890,05000,09580,11060,5110
Pridaná hodnota 4 0942 03227 67993 51938 322
Rýchla likvidita I. stupeň 7,268,742,742,400,6030
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,323,850,99190,380312,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,323,850,99190,380312,83
Služby 6 9075 55415 28669 07868 347
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 35269 05671 154207 764220 067
Spotreba materiálu… 2 8992 11417 436142 20931 835
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 222,00210,00165,00639,00143,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 9009 70061 974304 806138 504
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5730,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00002 349
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 9009 70060 401304 806136 155
Účtovný cash flow 26 39628 72617 05749 70644 595
Úročený dlh 222,00210,00165,00639,00143,00
Vlastné imanie 61 71865 76864 932187 070145 640
Všetky záväzky 3 6343 2886 22220 69474 427
Výsledok hospodárenia 2 749855,007 84653 6614 656
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 749855,007 84653 6614 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 018836,005 23241 4302 977
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 836,005 23241 4302 97742 052
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 6391 0937 72853 4153 938
Zásoby 14,0033,0049,000,00000,0000
Záväzky 3 6343 2886 22220 69474 427
Záväzky z obchodného styku 0,00001 2453 62111 57772 093
Zisk pred zdanením 2 6391 0937 72853 4153 938
Zmena EBIT 2,410,14140,144713,560,0717